Rubriky:

Fotbal

Károlyi: Soud může dát až dva roky nebo také podmínku

15. října 2004 14:40 - PRAHA

Předseda disciplinární komise Českomoravského fotbalového svazu Alexander Károlyi poskytl rozhovor deníku Právo. V něm se dotýká především korupční aféry v české fotbalové lize. Podrobně zde vysvětluje postup při prošetřování komise, reaguje na zveřejněné odposlechy, či obhajuje výši dosud vynesených trestů.

 

archiv

Kolik hodin už disciplinární komise věnovala korupčním aférám?
Rozhodující je, zda do konečného součtu počítáme kromě samotného zasedání i studium příslušných materiálů, hodiny věnované přípravě zasedání, komunikaci s orgány činnými v trestním řízení, komunikaci s médii, administrativu celého případu a podobně, což celkově od 1. května představuje více než tři sta hodin.

Jaký je postup při jejich prošetřování vaší komisí?
Domnívám se, že na tuto otázku jsem již částečně odpověděl předcházejícím vyjádřením. Disciplinární řízení se v tomto případě skládá ze seznámení s vyšetřovacími spisy, důkladné analýzy z pohledu fotbalových norem, z konkrétní přípravy na disciplinární řízení, samotného disciplinárního řízení a z administrativy spojené s naším rozhodnutím. Zahrnuje i komunikaci s policií a státními zástupci včetně médií.

Velmi často je diskutována otázka, zda dva roky zákazu činnosti a pokuty půl miliónu pro kluby a padesát tisíc korun pro jednotlivce nejsou příliš nízkými tresty?
Otázka výše trestů v tzv. korupční fotbalové aféře patří k nejdiskutovanějším a osobně právo vyjádřit veřejně názor na tuto výši plně respektuji. Jenom bych si dovolil upozornit, že prostřednictvím médií posuzovat tak specifickou oblast, jakou je disciplinární řízení v otázkách korupce, je někdy velmi zjednodušené a o nutnosti zpřísnit jakékoli tresty mluví vždy především ti, kterých se trest samozřejmě přímo netýká.

K výši trestů je také nutné připočítat i společenský, lidský, sportovní a ekonomický dopad. Jenom pro orientaci, kupříkladu půlmiliónový postih klubu neznamená jenom tuto konkrétní částku, ale i případný odliv sponzorů, úbytek diváků, omezení obecních investic, nezájem reklamních a marketingových partnerů a podobně.

I disciplinární tresty, které byly zhruba před měsícem uloženy disciplinární komisí Italského fotbalového svazu za prakticky stejné provinění jako v kauze Viktoria Žižkov, byly výrazně nižší než tresty naše. Fotbalovému klubu z Modeny bylo odečteno pouze pět bodů bez uložení pokuty a tresty hráčů, s výjimkou jednoho, se pohybovaly v rozmezí šesti až sedmi měsíců nepodmíněně.

Mohou podle vás být v konečném důsledku tresty od disciplinární komise vyšší, než jaké může případně obviněným vyměřit soud?
Všichni, kteří byli potrestáni disciplinární komisí, mohou u soudu za svá provinění dostat maximální trest jeden až dva roky, a to i podmíněně, případně mohou být potrestáni zákazem činnosti nebo peněžitým trestem. My jsme dávali jednotlivcům většinou maximální dvouleté nepodmíněné tresty zákazu činnosti a peněžité tresty. Chci tím říct, že disciplinární řád je v tomto případě v kontextu s trestním zákonem České republiky.

Přesto, neměla by i tak disciplinární komise sáhnout k vyšším trestům, v některých případech i k doživotním zákazům činnosti ve fotbale?
Chtěl bych zdůraznit, že korupci ve fotbale na základě závěrů orgánů činných v trestním řízení a v tomto rozsahu jsme ještě nikdy v podmínkách ČMFS neprojednávali. Tím chci říci, že pokud si to situace bude v budoucnu vyžadovat, nic nebrání tomu, abychom v této oblasti "trestní sazby" v disciplinárním řádu zvýšili.

A doživotní zákaz činnosti ve fotbale...
Souhlasím s veřejností, že korupci ve fotbale je nutné rigorózně potrestat a eliminovat. Fotbal však není inkvizice a nejsem přesvědčen, že doživotními tresty vymýtíme korupci. Kdyby tomu tak bylo, tak například vzhledem k udělení doživotních trestů za nejzávažnější trestné činy by se již tyto ve společnosti nemohly opakovat. A jak z praxe víte, bohužel tomu tak není.

Jak probíhá spolupráce s orgány činnými v trestním řízení?
Pokud si ji mohu dovolit hodnotit, velmi profesionálně a korektně, jak na úrovni Útvaru odhalování korupce a finanční kriminality, tak na úrovni jednotlivých státních zástupců. Chtěl bych jim i touto cestou poděkovat.

Na kolik jsou pro vás jejich závěry zavazující či limitující?
Ve fotbale v rozhodující míře zahajujeme disciplinární řízení na základě písemných podání fotbalových orgánů, například funkcionářů, rozhodčích, delegátů, klubů, hráčů nebo trenérů. V korupčních kauzách tak činíme na základě závěrů orgánů činných v trestním řízení, což jsou pochopitelně písemnosti velmi významné právní síly. Pro nás je však rozhodující, zda na základě těchto zjištění dospějeme k závěru, že se jednotlivci nebo kluby dopustili disciplinárního provinění ve fotbale.

Myslíte si, že uveřejněné výňatky z odposlechů mohou funkcionářům či sudím, jichž se týkají, nějak výrazně uškodit, nebo jsou jen, řekněme, slabým odvarem mnohem závažnějších nezveřejněných skutečností?
Bohužel únikem a následným zveřejněním textů odposlechů vznikl na celou věc asymetrický pohled. V některých případech totiž byly zveřejněny pouze výňatky z odposlechů, v jiných jenom některé části, v dalších kompletní textace a některé nebyly zveřejněny vůbec. Tím vznikl velmi neucelený pohled na tento případ i na konkrétní osoby.

Lze odhadnout, s kolika kluby a jejich činovníky i dalšími sudími bude ještě zahájeno disciplinární řízení?
Policejní orgány mají vyšetřování uzavřít do konce října, samozřejmě ze zákonných důvodů jim mohou být lhůty prodlouženy. Proto uvádění jakýchkoli počtů, by bylo pouhou spekulací.

Práci disciplinární komise chválí marketingový partner ČMFS STES, ale máte podporu od samotného vedení svazu?
Osobně mohu o podpoře hovořit na základě jednání Výkonného výboru ČMFS, který disciplinární komisi i mně osobně opakovaně na svých zasedáních poděkoval a vyslovil podporu v tzv. korupčních kauzách. A stanovisko STES rovněž znám a velmi si ho vážím.

I když budou viníci potrestáni, myslíte si, že korupce z fotbalu úplně zmizí nebo si najdou funkcionáři a sudí jinou cestu komunikace, aby dál mohli uplácením ovlivňovat zápasy?
Mnohokrát již bylo řečeno, že korupce není jenom problémem fotbalu, ale i problémem celé společnosti, ba dokonce celé civilizace. Musel bych být hodně naivní, kdybych si myslel, že z fotbalu úplně zmizí. Jsem však přesvědčen, že ji disciplinárními tresty, případně soudními postihy a celospolečenským odsouzením prostřednictvím médií výrazně ve fotbale omezíme.

Karel Felt , Právo

Zrušit


Časová osa: Fotbal

Filtr článků - Fotbal