Rubriky:

Fotbal

Mokrý: Spolupráce by měla přispět ke zvolení vedení

19. října 2005 08:00 - PRAHA

Pavel Mokrý bude v pátek opět kandidovat na předsedu Českomoravského fotbalového svazu. A tentokrát by měl mít svou pozici mnohem silnější než při předchozí volbě. Vlastimil Košťál se totiž rozhodl vzdát kandidatury právě ve prospěch Mokrého. Jak vznikla celá dohoda mezi oběma rivaly a s jakými vizemi jde do dalšího boje, prozradil Mokrý v rozhovoru pro deník Právo.

 

SPORT/Ondřej Lazar Krynek

Kdy došlo k dohodě s Vlastimilem Košťálem, že nebude kandidovat na předsedu a požádá své voliče v Čechách, aby vás podpořili?
Bylo to po neúspěšné červnové valné hromadě, někdy uprostřed léta.

Co by tato spolupráce měla přinést fotbalu v Česku?
Především konečně zvolení nového vedení ČMFS a uklidnění situace ve fotbalovém hnutí. Ale také pragmatický návrat ke každodenní poctivé práci se silným mandátem a realizaci programu pro další rozvoj fotbalu.

V končícím volebním období jste ale často stáli ostře proti sobě...
Určitě ne ostře a navíc jsme už před dubnovou valnou hromadou jasně deklarovali, ač jsme kandidovali proti sobě, že jsme schopni pro fotbal efektivně spolupracovat. To platí stále a myslím, že ještě jasněji.

Věříte, že dokáže přesvědčit české voliče, aby pro vás hlasovali?
Kdybych tomu nevěřil, tak bych rozhodně už nekandidoval na předsedu.

Ivan Hašek nepovažuje tuto dohodu před valnou hromadou za regulérní. Máte pocit, že to je po etické stránce správné, takto se domluvit dopředu a v podstatě vyšachovat protikandidáta?
To jsou pouze spekulativní úvahy, které se někomu hodí právě nyní. Po předvolebních hrátkách a dvou neúspěšných volebních valných hromadách fotbal přece musí dospět ke zvolení svého vedení. Teď už je nejen zodpovědností, ale i povinností nejsilnějších kandidátů najít reálné řešení patové situace. Současně si sám kladu otázku, jak to, že se mne před červnovou valnou hromadou nikdo neptal, zda je po etické stránce správné, dohodnout se s Ivanem Haškem dopředu, ustoupit mu a v podstatě se pokusit vyšachovat Vlastimila Košťála...

Pokud toto spojení považujete za správné a pro fotbal v Česku prospěšné, proč k němu nedošlo už v červnu?
Nikdy jsem nechtěl, aby moje osoba byla příčinou nezvolení předsedy. Na obou neúspěšných valných hromadách jsem byl připraven najít politický konsenzus a vzdát se svojí kandidatury. Ani to však k cíli nevedlo. Teď už to musel učinit někdo jiný a já jsem rád, že se tak v zájmu celého fotbalu stalo.

Nemáte obavu, že Jiří Kubíček proti vám obrátí Moravu ve prospěch Ivana Haška a svůj?
Nedokážu si představit, že moravská část valné hromady nebude hlasovat pro svého jediného původního kandidáta, člověka, kterého důvěrně zná a ví, jak v uplynulých zhruba deseti letech právě pro fotbal v moravském regionu pracoval. Navíc za situace, kdy je tento člověk řešením i pro českou část voličů. Obecně soudím, že delegáti se nerozhodují podle různých proklamací, nýbrž podle zkušeností, které s daným kandidátem mají. To platí v plné míře i o volbě místopředsedy za Moravu.

Morava má skutečně historickou možnost mít svého prvního předsedu. Využije ji?
Věřím, že ano. Jinak by to byl takříkajíc vlastní gól.

Vlastimil Košťál řekl, že by se věnoval reprezentaci a obchodně ekonomickým záležitostem a vy byste především řídil svaz. Vyhovuje vám toto rozdělení kompetencí?
O rozdělení kompetencí ve výkonném výboru se v zásadě můžeme bavit až po našem zvolení. Pokud jde o Vlastimila Košťála, každý jsme jiný, máme i jinou fotbalovou minulost. Avšak v tom může být i přednost. Měli bychom dělat především to, v čem je kdo zkušenější i lepší a navzájem se doplňovat. Navíc tady bude dalších jedenáct zvolených členů výkonného výboru se svojí odpovědností a odbornostmi.

V jakých otázkách se s Vlastimilem Košťálem neshodnete?
O tom nechci předem spekulovat. Přál bych si, aby výkonný výbor byl akceschopným týmem, táhnoucím za jeden provaz, a to i při přirozené rozdílnosti a rozmanitosti názorů. Předseda musí tým spojovat.

Dojde skutečně k avizovaným změnám ve vedení komisí, především rozhodčích a delegátů, a ve svazovém aparátu, zejména na místě generálního sekretáře?
Nepochybně dojde k personálním, ale i organizačním změnám, jak ve svazovém aparátu, tak i v odborných komisích. Je to výsostné právo nového výkonného výboru, aby si své "mužstvo" vybral. Vše by mělo časově proběhnout do konce letošního roku. O konkrétnostech nechci teď spekulovat, po volbách se na zásadních změnách musí většinově shodnout výkonný výbor.

Pokud budete zvolen, co budou vaše priority?
Moje priority jsou jasně deklarované, bez uvedení pořadí: financování fotbalu, reprezentace ve všech kategoriích, důvěryhodnost a image fotbalu, legislativa, výchova mládeže a regiony.

Stále je vám vytýkáno, že k největší korupční aféře došlo v době, kdy jste vy i Vlastimil Košťál, ale i další kandidující funkcionáři, seděli ve výkonném výboru...
Výkonný výbor jako celek, včetně předsedy, je zodpovědný za nastavení mechanismů, pravidel a mantinelů pro boj s korupcí. Nemohou však nést konkrétní odpovědnost za selhání jednotlivých funkcionářů klubů, rozhodčích, hráčů a delegátů ve společnosti, jejíž práh zkorumpovatelnosti je nastaven tak nízko...

Jaké kroky hodláte podniknout, aby se taková situace neopakovala a vy i další staronoví členové výkonného výboru jste přesvědčili veřejnost o tom, že jste muži na svých místech?
Bezpochyby již byla přijata opatření pro zefektivnění potírání korupce ve fotbale na základě zkušeností získaných z odhalení v loňském a letošním roce. Další kroky, zejména směrem k prevenci, kontrole, ale i restrikci, budou veledůležitým tématem pro nové vedení fotbalu, ať již bude zvolen kdokoliv. A já doufám, že nejen pro nejvyšší vedení. Skutečnost, že vyšla najevo korupce ve fotbale, považuji osobně, byť možná i paradoxně, za pozitivum, a to s ohledem na budoucnost našeho sportu číslo jedna.

Karel Felt, Právo

Zrušit


Časová osa: Fotbal

Výsledkový mix: