Rubriky:

Ostatní

Mokrý: V zahraničí má český fotbal velmi dobré jméno

10. prosince 2007 10:20 - PRAHA

Předseda ČMFS Pavel Mokrý nezakrývá rezervy svazu, když zmiňuje nedostatečnou komunikaci uvnitř i vně fotbalového svazu. Naopak jako pozitiva za své dvouleté předsednictví považuje výsledky českých reprezentací na všech úrovních. "Například můj vztah s Michelem Platinim je nadstandardní, stejně tak s některými dalšími členy exekutivy. O tom všem svědčí uznání, kterého se ČMFS dostává v zahraničí," řekl pro Právo předseda Mokrý.

Máte za sebou dva roky ve funkci předsedy ČMFS, jaké byly z vašeho pohledu?

Říkat, že náročné, by bylo asi klišé… Především se po trojnásobném volebním maratónu začalo konečně tvrdě pracovat. Toto období přineslo na jedné straně řadu problémů, konfliktů, těžkostí a střetů, na druhé straně však více spokojenosti, radosti i euforie. Významně převažují kladné body. Také se ukázalo, kdo je kdo, komu jde o fotbal a komu o vlastní prospěch či ego.

Co považujete za úspěch z hlediska fungování svazu?

Za úspěch považuji vynikající výsledky státní reprezentace na všech úrovních a zdokonalování systému práce s mládeží. V neposlední řadě také ekonomickou stabilitu, zlepšování kvality profesionálních soutěží, a to i ve vazbě na evropské poháry, stejně jako nadstandardní vztahy s vedením FIFA i UEFA.

Kde vidíte rezervy?

Rezervy máme v mnoha oblastech. Zmínil bych vnitřní a vnější komunikaci, ale také práci s rozhodčími a delegáty a vůbec profesionální fotbal.

Česko má výbornou fotbalovou mládež. Co děláte pro to, aby tento trend pokračoval?

Především je to zdokonalování pyramidálního systému. Mládežnická reprezentace – sportovní centra a třídy – kraje a okresy. Dobré fungování komise mládeže ČMFS, a to směrem ke vzdělávání trenérů a zdokonalování výchovy i vyhledávání talentů, práce profesionálních trenérů mládeže v krajích. Dále je to spolupráce s ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a tradičními partnery, jako jsou FIFA, UEFA, McDonald, Coca-Cola, Provident, Česká spořitelna, Stavby silnic a železnic a další. Důležité je rozvíjení Charty Grassroots – fotbalu pro všechny vyhlášeného UEFA. Podpora školního fotbalu, rozšíření infrastruktury minihřišť a také zřízení Nadačního fondu mládežnického fotbalu, propojeného s národním mužstvem, které do něj i finančně přispívá.

Daří se navyšovat peníze, které svaz získává i přes chybějící prostředky od ČSTV?

Přes všechny zpochybňující hlasy je fotbal v České republice významným fenoménem, který přitahuje partnery ke spolupráci, zvláště mohou-li se spojit s úspěchy, kterých fotbal v poslední době dosahuje. V současném cyklu, který končí 30. 6. 2008, bylo navýšení peněz oproti předcházejícímu období zřejmé. V těchto dnech dojednáváme kontrakty na další cyklus do mistrovství světa 2010. Z pochopitelných důvodů nemohu dnes uvést konkrétní čísla. Je však zřejmé, že pro fotbal budou finanční toky uspokojivé, a to s ohledem na pomoc státu a opožďující se platby od ČSTV. Navíc příjem z nadcházejícího EURO 2008 bude znamenat minimálně 200 miliónů korun, bez odečtení nákladů.

Udělal svaz nějaká opatření, aby se nemohla opakovat úplatkářská aféra z první poloviny tohoto desetiletí?

Je to jako ve společnosti. Svaz nastavil a upravil mantinely, pravidla a provedl řadu personálních i systémových opatření, zpřísnil tresty. Je na účastnících soutěží, aby projevili svoji vnitřní morálku. Pokud se někdo přesto pokusí o korupční jednání, musí počítat s tvrdými následky.

Jaké postavení má ČMFS na UEFA a FIFA z pohledu diplomacie a zastoupení v orgánech?

ČMFS má tři funkcionáře v odborných komisích UEFA – kromě mne místopředsedu Vacka a generálního sekretáře Řepku – dalších minimálně pět lidí je v panelech a máme i delegáty utkání. Osobně pracuji také v jedné komisi FIFA. Není to však jen o funkcích, ale také o osobních vztazích. Například můj vztah s Michelem Platinim je nadstandardní, stejně tak s některými dalšími členy exekutivy či jednotlivými předsedy národních fotbalových svazů. O tom všem svědčí uznání, kterého se ČMFS dostává v zahraničí. Je nám svěřováno pořadatelství různých akcí. V zahraničí je český fotbal vnímán často pozitivněji než doma.

Bude se rozvíjet vize mistrovství Evropy 2020 a kandidatura na další turnaje mládežnických kategorií?

Dohodli jsme se s vedením Slovenského fotbalového svazu, že vizi mistrovství Evropy 2020 budeme dále rozpracovávat, naše kontakty budou i na bázi společné komise pro tuto záležitost. Předpokládáme také jednání se státními orgány. Samozřejmostí je náš zájem o pořadatelství přátelských i kvalifikačních turnajů mladších kategorií či finálových turnajů MS 20 nebo ME 21. UEFA i FIFA jsou tomuto záměru nakloněny s ohledem na naše výsledky. Příští rok v červenci nás čeká velká zkouška – finálový turnaj ME 19.

Jak máte rozděleny kompetence s místopředsedy?

Snažím se, aby nejužší vedení svazu pracovalo maximálně týmově, přesto některé oblasti jsou pod větším dohledem některého z nás. Tak například 1. místopředseda Košťál má z titulu funkce manažera reprezentace na starost A-tým a přípravu výstavby Národního fotbalového stadiónu. Místopředseda za ligu Vacek dceřinou společnost STES a ekonomiku svazu všeobecně. V mém případě je to oblast výchovy a mládeže, styk se státními orgány, UEFA a FIFA. Druhý místopředseda Kubíček zvolil cestu nerespektování výsledků voleb a destrukce a je nyní v disciplinárním trestu.

V posledních dvou letech dosáhl svaz z hlediska reprezentace na všech úrovních vynikajících výsledků, je ekonomicky stabilní, naše kluby se neztrácejí v evropských pohárech, liga vzhledem k ekonomickým podmínkám má svoji kvalitu. Přesto se objevují i kritické hlasy. Je vůbec možné sjednotit svaz?

ČMFS je největší organizací v tomto státě, a proto je sjednocení velmi složité. V každé organizaci existuje opozice, fotbal nemůže být výjimkou. Kritika, pokud je konstruktivní, je přínosem pro celý vývoj. Je-li však destruktivní, založená na osobních ambicích, demagogii a závisti, je bezcenná. Cesta konfrontace a podněcování k nespokojenosti ve fotbalovém hnutí nemůže vést k dobrým koncům. Pro mě jsou rozhodující fakta, a ta hovoří zcela jasně. ČMFS je úspěšnou organizací, která naplňuje svoje poslání a mimořádně dobře reprezentuje republiku v zahraničí.

Kdy začne distribuce vstupenek na EURO 2008?

Ticketing bude v případě EURO 2008 velkým problémem. Předběžný desetiprocentní kontingent vstupenek z kapacity stadiónů je malé číslo s ohledem na předpokládaný zájem. Ve dnech 18. až 19. prosince se koná ve Vídni workshop k této problematice, kde budou již přesně stanoveny kvóty pro jednotlivé účastníky mistrovství Evropy a předpokládám, že nejpozději do 15. ledna 2008 bude veřejnost informována o počtech vstupenek a způsobu distribuce, která bude obdobná jako při loňském MS.

Karel Felt, Sport.cz

Časová osa: Ostatní

Filtr článků - Ostatní