Rubriky:

Ostatní

O novém šéfovi fotbalu můžou rozhodnout sudí

15. září 2011 07:29 - PRAHA

Neuvěřitelné! Výkonný výbor na svém mimořádném zasedání vědomě porušil stanovy a umožnil, aby se z páteční valné hromady stala fraška nebo se vůbec neuskutečnila. Nástupce Ivana Haška nemusí být vůbec zvolen a bezvládí v českém fotbale zmítaném aférami a problémy bude pokračovat. Tím, že kluby mohou vyslat na jednání prakticky kohokoliv, se může stát, že o novém šéfovi českého fotbalu rozhodnou sudí! A nebylo by to poprvé, kdy by muži s píšťalkou ovlivnili důležité fotbalové záležitosti nejen na hřišti...

 

Petr Hloušek, Právo

Stanovy v bodě devět, který se zabývá delegáty, jasně říkají, že... „9, 2.) Na VH FA se zástupci členů – delegáti s hlasem rozhodujícím vysílají podle těchto zásad:

a) Kluby I. ligy, II. ligy, České fotbalové ligy a Moravskoslezské fotbalové ligy vysílají po 1 delegátu – celkem 66 delegátů.

b) Kluby českých divizí vysílají 21 delegátů volených na shromáždění klubů divizí v Čechách a kluby moravských divizí vysílají 14 delegátů volených na shromáždění klubů divizí na Moravě – celkem 35 delegátů.

9, 3.) Delegáty VH podle odst. 2. písm. a), b) jsou představitelé statutárních orgánů vysílajících složek podle jejich stanov či zakladatelských dokumentů.“

V dalších článcích se hovoří o tom, kdo může zastupovat kraje a okresy. Podstatné jsou kluby. I když stanovy pregnantně hovoří o statutárních zástupcích klubů, výkonný výbor většinou potvrdil návrh jednacího řádu, kde se v článku 1, odstavci 1 říká... „Zastoupení vysílající složky je možné pouze na základě ověřené plné moci. Konkrétně to znamená, že ... Delegát za klub, pokud je statutárním orgánem klubu, přichází na valnou hromadu s delegačenkou. Zastupování je možné na základě ověřené plné moci...“

A v tom je problém. Na valnou hromadu může přijít třicet jiných lidí, než jsou statutární zástupci klubů, a ti svými hlasy rozhodnou. Stalo se to například při minulé mimořádné valné hromadě, kdy měl být odvolán z funkce člena odvolací a revizní komise Ondřej Lněnička. S plnými mocemi z českých klubů tak přišlo na jednání asi pětadvacet rozhodčích od ČFL po divize a ti ho vrátili zpět do funkce. Stejná situace hrozí i tentokrát. Není tajemstvím, že za tím stojí jeden západočeský funkcionář, který „valné hromady umí,“ jak sám s oblibou říká.

Rajchl se před volbou funkce místopředsedy vzdát nemusí

Když prý vybraný klub nechce dát plnou moc, není údajně tak těžké zařídit jeho sestup... „Záleží na delegátech, zda jednací řád schválí s tímto bodem nebo ne. Pokud nebude jednací řád schválen, valná hromada ani nezačne. V  úpravách volebního řádu už takový problém není. Jindřich Rajchl se nemusí předem vzdát funkce místopředsedy, protože v případě nezvolení by se do ní nemohl vrátit, což by byla jednak diskriminace, ale také porušení jeho mandátu, který získal na čtyři roky. Aby mohl vykonávat funkci předsedy, pokud bude zvolen, musí se podle schválené úpravy hned vzdát druhé funkce,“ potvrdil pro Právo a Sport.cz legislativec, který si vzhledem k vyhrocené situaci nepřál být jmenován.

„Záleží hlavně na Moravanech, zda budou souhlasit s kompromisem, že před případným třetím kolem, v němž by nemohli o předsedovi hlasovat, oba kandidáti, tedy Jindřich Rajchl a Miroslav Pelta, odstoupí a k volbě dojde na další mimořádné valné hromadě. Třetí kandidát Martin Šifalda je ze hry už nyní, protože nemá potřebný mandát z klubů, okresů ani krajů,“ dodal. Fotbal tak možná zůstane dál bez šéfa, což není dobrý signál směrem k veřejnosti ani partnerům.

Výsledek valné hromady tak bude možné napadnout u soudu, podobně jako k tomu došlo v případě odvolání Macelovy komise rozhodčích. „Jenže v tomto případě lze bohužel stanovy vyložit účelově jedním i druhým způsobem, protože nehovoří jednoznačně,“ konstatoval legislativec.

Karel Felt, Sport.cz, Právo

Zrušit


Časová osa: Ostatní

Filtr článků - Ostatní