Rubriky:

Ostatní

Absurdní! Pelta před týdnem prosil, ať neodcházím, teď mě vyzývá k odstoupení, říká Haindlová

5. února 2013 13:46 - Praha

Těžko soudit, zda se první muž českého fotbalu Miroslav Pelta předsedkyně Odvolací a revizní komise Markéty Haindlové zbaví. Po pondělním zasedání strahovské generality ji veřejně vyzval, aby na svou funkci abdikovala, neboť podle něho překročila své pravomoci a kompetence.

 

www.unfp.org

Nejenže nesouhlasila s řešením korupční kauzy, které Pelta a jeho muži vymysleli, ale dokonce se obrátila na orgány UEFA. Haindlová mu ze zahraničí vzkázala, že odstoupit nemíní a dnes přidává své argumenty. Třeba o tom, že asociační šéf nemá podle stanov vůbec právo vyzývat kohokoli z členů Odvolací a revizní komise k abdikaci, třeba o tom, že důvodem může být i požadavek komise, aby jí výkonný výbor předložil konečné vyúčtování EURO 2012 a další podklady ke kontrolní činnosti.

V posledních dnech a hodinách jste se stala pomalu nejsledovanější postavou v českém fotbale, neboť fotbalový národ je náramně zvědavý, zda ustojíte tlak, který na vás vyvíjí asociační šéf Pelta. Podlehnete? Abdikujete, jak on si přeje?

Považuji za absurdní, že ještě před týdnem mě předseda prosil, abych ze své funkce neodcházela, a nyní mě vyzývá k odstoupení.

Nedivte se, znelíbila jste se, neboť nejste patřičně loajální. Postavila jste se na stranu expředsedy disciplinární komise Jiřího Goldy, nesouhlasíte se zásahy výkonného výboru do disciplinárního řádu, není vám po chuti, aby se korupční kauzy zametaly pod koberec.

Je ovšem zcela nepřípustné, aby předseda či výkonný výbor zasahoval do činnosti Odvolací a revizní komise, natož aby vyzýval kteréhokoli jejího člena k odstoupení. Na to nemají mandát. Jde o přímý rozpor se stanovami Fotbalové asociace ČR. Výkonný výbor je volen valnou hromadou stejným způsobem jako Odvolací a revizní komise, která je zcela nezávislým orgánem odpovědným výhradně valné hromadě. Podle stanov má kontrolovat činnost a hospodaření výkonného výboru.

Možná je důvodem i to, že se domáháte kontroly...

Také se nemohu ubránit dojmu, že poslední kroky výkonného výboru vůči Odvolací a revizní komisi souvisejí s našimi předchozími požadavky na předložení materiálů pro kontrolu hospodaření fotbalové asociace.

Nedostali jste je?

Výkonný výbor jsme vyzvali k předložení konečného vyúčtování EURO 2012 a dalších podkladů ke kontrolní činnosti, ale k dnešnímu dni jsme je neobdrželi. A nejen to. Poslední výkonný výbor odmítl, aby se zástupce naší komise jednání zúčastnil, i když podle Statutu Odvolacích a revizních komisí má předseda, nebo v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen, právo se zasedání zúčastnit.

Peltovi a jeho mužům asi není po chuti, že nejste patřičně loajální, že jste se nesmířila s jejich verdiktem, že veškeré korupční kauzy bude šetřit jen a jen policie a disciplinární komise se jimi začne zabývat teprve v momentě, kdy policie vznese obvinění!

Sám předseda UEFA Platini prohlásil, že v současné době má být hlavním cílem UEFA vyšetřování korupce v rámci fotbalových asociací. Disciplinární řád FIFA také jednoznačně uvádí, že fotbalové asociace musí vyšetřovat potenciálně korupční případy dle článku 70 ve spojení s článkem 146 Disciplinárního řádu FIFA. Což je i obecný princip sportovního práva, kdy máme jednotlivé vyšetřovací komise v rámci sportovních svazů, ať již disciplinární nebo Odvolací a revizní, a na té nejvyšší úrovni potom mezinárodní rozhodčí soud pro sport, CAS, v Lausanne. Zatímco jednotlivé asociace bojují za nezávislost těchto komisí a rozšiřují jejich pravomoci, my je naopak oktrojujeme.

Třeba se současná strahovská generalita domnívá, že se nemusí žádnými podobnými předpisy a klauzulemi řídit...

Naopak. Základní předpis Fotbalové asociace stanoví, že FAČR je vázán mezinárodními a evropskými předpisy.

Jenže podle Peltových slov nemáte žádné právo obracet se na orgány UEFA. To přísluší podle jeho tvrzení jen jemu a generálnímu sekretáři asociace, takže vy jste vlastně porušila předpisy a nařízení.

Omyl, žádný předpis nezakazuje Odvolací a revizní komisi komunikovat s mezinárodními institucemi, naopak to spadá do její kontrolní činnosti.

Takže předseda nemluví pravdu? Jeho argument, že jste porušila předpisy a překročila své pravomoci tím, že jste se obrátila na orgány UEFA, je pouze argumentem zástupným?

My se na ně obrátili jako komise v rámci své kontrolní činnosti za účelem odvrácení možné vysoké pokuty od FIFA. Kontaktovali jsme ředitele právního oddělení UEFA, který byl sdělenými informacemi znepokojen a požádal o zaslání písemných podkladů. Na základě toho mu byl obratem zaslán pracovní překlad připravovaného rozhodnutí pro výkonný výbor.

Opravdu tedy nikoli vaše soukromá iniciativa? Výraz emocí a solidarity k vašemu abdikujícímu kolegovi Goldovi, jak o tom mluvil rovněž Pelta?

Skutečně nešlo o soukromou iniciativu, nýbrž o jednomyslné rozhodnutí Odvolací a revizní komise, kterému předcházela žádost předsedy, abych se již v prosinci loňského roku účastnila jednání s disciplinárními komisaři UEFA. Ti přijeli na předsedovo pozvání a já jim slíbila, že je budu informovat o dalším vývoji předmětné kauzy. Navíc již v minulosti jsem byla několikrát pověřena, abych se účastnila jednání s UEFA, resp. FIFA.

Máte po všech argumentech, které jste vyslovila a informacích, jež jste odhalila, vůbec zapotřebí ve funkci setrvávat?  Odolávat tlakům a proti stanovám jdoucím apelům, abyste abdikovala? Nebylo by jednodušší prásknout za sebou dveřmi?

Z českého fotbalu skutečně pomalu odchází lidé, kterých jsem si nejvíce vážila. Současné prostředí neodpovídá podmínkám, v nichž lze normálně fungovat. Proto i já zvážím své další kroky ve fotbalovém hnutí.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

Dosáhne Pelta svého a prosadí, aby Haindlová odstoupila?


Časová osa: Ostatní

Filtr článků - Ostatní