Rubriky:

Ostatní

Haindlová Peltův apel neposlechne: Na FIFA sice letím, ale žalovat a stěžovat si tam nebudu

15. února 2013 13:15 - Praha

Do sídla FIFA se sice dnes vydala, ale bonzovat do Curychu neletěla. A ani audienci v Nyonu, kde má pro změnu sídlo UEFA, si předsedkyně fotbalové Odvolací a revizní komise Markéta Haindlová nedojednala, aby snad přímo na místě referovala tamní činovníky o zásazích strahovské generality do disciplinárního řádu, o apelech fotbalového šéfa Pelty, aby ze své funkce odstoupila či o svérázném řešení korupční aféry v podání českého fotbalu informovala. „O výzvě předsedy, abych odstoupila, jsem na UEFA informaci samo sebou podala, teď si ale počkám na stanovisko. Nikam žalovat nepůjdu,“ nechala se slyšet v rozhovoru pro Sport.cz.

 

www.unfp.org

Zdá se, že mezi vámi a fotbalovým šéfem Peltou nastal klid zbraní. Před deseti dny vás sice vyzval k abdikaci, ale poté, co jste z funkce odstoupit odmítla, už nenaléhá a o požadavku nemluví. Dohodli jste se na příměří? Válka skončila?

Nemám ráda slovo válka. Už proto, že válka neprospěje nikomu, českému fotbalu pak obzvláště ne.

Válčení nemáte ráda, ale přesto jste se do něho pustila... Odmítla jste akceptovat zásahy výkonného výboru do disciplinárního řádu, postavila jste se na stranu teď už expředsedy disciplinární komise Goldy, jenž nesouhlasil se způsobem, jakým strahovská generalita rozřešila korupční kauzu, takže raději rezignoval, nevyslechla jste Peltův apel, abyste sama odstoupila.

To ale proto, že nesouhlasím se zastavením probíhajících případů a hlavně pak se zásahy výkonného výboru do disciplinárního řádu. S přijatým doporučením fotbalové disciplinárce rovněž ne, protože po sportovně právní stránce není v pořádku.

Nebylo by lepší si o zmiňovaných výhradách promluvit přímo s Peltou, než jste se s ním pustila do střetu?

Ale já s ním o nich mluvila. A i argumenty mu předložila. Věděla jsem, co se na výkonném výboru chystá a na rovinu mu řekla, že podobné zásahy do disciplinárního řádu i kompetencí disciplinární komise nejsou správné a že s nimi nesouhlasím, takže skončím stejně jako Golda. Sám mě žádal, abych neodcházela, protože situace je už tak vyhrocená.

A po týdnu vás vyzval, abyste odstoupila?

A k tomu pouze přes média. Do dnešního dne jsem neobdržela ani řádku vyzývající mě k tomu, abych skončila.

Třeba Pelta prozřel a pochopil, že přestřelil. I kdyby byl neomezeným vládcem nad českým fotbalem, do činnosti a kompetencí odvolací a revizní komise mluvit nemůže. Natož aby některého z členů vyzýval k odchodu či rezignaci na funkci.

Už z principu není profesionální, aby jeden volený orgán zasahoval do činnosti jiného, jenž byl zvolen valnou hromadou a jen jí se tudíž zodpovídá.

Neprofesionální a podle Peltova výkladu odporující řádům a normám ale bylo především to, že jste se obrátila na právní oddělení UEFA a tam si stěžovala...

Nestěžovala, jen informovala. Naše komise udělala pouze to, co měla učinit sama asociace. Předseda Pelta přece pozval iniciativně komisaře UEFA do Prahy, já na jeho osobní žádost absolvovala společně s bývalým předsedou disciplinární komise Goldou a generálním sekretářem Řepkou s komisaři jednání, na němž jsme přislíbili, že je budeme o dalším průběhu kauzy informovat.

Mohla jste počkat. Třeba by strahovské vedení nakonec zareagovalo a informace poslalo.

Já čekala. Na konferenci v Římě, kterou pořádala UEFA ve spolupráci s Interpolem a jíž jsme se zúčastnili společně s bezpečnostním manažerem asociace Martinem Syneckým, chtěli komisaři vědět, jak se situace vyvíjí. Sdělila jsem jim, že k posunu nedošlo a oni požádali o další informace.

Vy jste jim ale poslala údaje zkreslené. I tím odůvodňoval Pelta požadavek, abyste odstoupila.

Zkreslené? Obsahovaly jednu větu navíc, kterou výkonný výbor změnil v průběhu jednání.

Ale i tak... Předběhla jste verdikt výkonného výboru, obrátila se na UEFA ještě před tím, než byl schválen!

To není pravda. A není pravdou ani to, že jsem jednala sama, jak mně také vytýkali. Šlo o rozhodnutí celé komise.

Proč jste se tedy proti vzneseným obviněním nebránila?

Nemohla jsem. Na Strahově dopředu věděli, že odjíždím do zahraničí a že se tudíž jednání výkonného výboru nemohu zúčastnit, abych předložila své argumenty a bránila se. A člen naší komise nebyl na jednání vpuštěn, i když měl právo se ho zúčastnit.

To skutečně věříte, že byste Peltu a jeho muže přesvědčila?

Když jsem studovala ve Švýcarsku sportovní právo, vždy nám zdůrazňovali, že v něm musí být položen akcent především na rychlost řízení. To je totiž jeho největší předností a výhodou. Ostatně, i proto jsou při olympijském výboru zřízeny pojízdné rozhodčí soudy, proto existuje ve švýcarském Lausanne mezinárodní sportovní rozhodčí soud. Může totiž trvat celé roky, než civilní soudy v kauzách rozhodnou. Kdyby měl třeba český olympionik Štěrba čekat na verdikt civilního soudu, olympiády v Londýně by se nemohl zúčastnit a bronzovou medaili by na čtyřkajaku nezískal. A kdo ví, zda by stihl za čtyři roky olympiádu v Riu. Disciplinární komise a sportovní soudy fungují po celém světě nezávisle na civilních soudech proto, aby kauzy řešily a rozhodly operativně a rychle. A náš fotbal se zásahem do disciplinárního řádu a okrojením pravomocí disciplinární komise této možnosti vzdal.

Jenže proto, aby měl v rukou závěry policie, což v sobě jistou logiku má. Zvláště, když nejsou potřebné důkazy. Vždyť i sám šéf protikorupční policie Martinec veřejně prohlásil, že pověstná a všelijakými fabulacemi opředená Křetínského kabela neobsahovala ani informace o korupci, natož aby se v ní snad vyskytovaly důkazy.

Sportovní právo jich na rozdíl od civilních soudů nepotřebuje tolik, aby v některých kauzách rozhodlo. I orgánům UEFA a FIFA je totiž jasné, že v případě uplácení zápasů je téměř nemožné získat důkazy. A jde o obrovské štěstí, náhodu či souhru okolností, když se je přece jen povede získat. Přesto se UEFA i FIFA řídí mírou pravděpodobnosti, že k němu zřejmě došlo a proto je možné trestat.

I to jste s prvním oddělením UEFA probírala, když jste mu zvěstovala zásahy asociačního vedení do disciplinárního rádu a následné omezení kompetencí disciplinární komise?

My ho informovali proto, aby se český fotbal nedostal do potíží, jež mu beztak hrozí.

To vám ze Švýcarska sdělili?

Právní oddělení UEFA mně poslalo výčet článků a řádů, které český fotbal porušil. Stejně jako vyčíslilo případnou pokutu, která by nám hrozila, kdybychom nepostupovali v souladu s disciplinárním řádem FIFA.

O jakou částku se jedná?

Záleží na posouzení UEFA, ale řádově jde o sankci ve výši statisíců švýcarských franků.

Nebylo by rozumné vyžádat si za panující konstelace audienci u Pelty a vše s ním probrat? Vždyť jde o celý český fotbal.

Míč je na jeho straně. On s takovýmto postupem začal, on jeden týden žádal, abych zůstala a druhý týden mě odvolával, aniž by mě vůbec informoval, co chystá. Myslím, že společná schůzka by byla zbytečná.

Neskrývá se za vzájemnou nechutí jednat i něco jiného? Osobní antipatie? Fakt, že nepatříte mezi jeho oblíbenkyně? Snaha kontrolovat činnost a hospodaření výkonného výboru, o níž jste ostatně psala i v prohlášení zveřejněném bezprostředně poté, co vás vyzval k odstoupení?

Ale my přece jako komise máme právo kontrolovat činnost, stejně jako hospodaření výkonného výboru. Proto komise existuje a jako nezávislý orgán je valnou hromadou volena, aby se jen jí zodpovídala.

Jenže kontroly hospodaření se dožaduje až moc vehementně. Chcete k nahlédnutí a kontrole smlouvy uzavírané se sponzory a asociačními partnery, odmítáte podepsat závěry hospodaření, nejste patřičně loajální. Nemůže i to být důvod, proč vás chce Pelta a jeho muži klepnout přes prsty?

Neubráním se pocitu, že to s tím může souviset. Pravdou skutečně je, že jsme se dožadovali smluv uzavíraných s partnery českého fotbalu, ale ani k nahlédnutí jsme je nedostali. Natož pak ke kontrole. A argument? Jsou uzavírány prostřednictvím dceřiné společnosti STES, a proto údajně nemáme právo je kontrolovat.

Podezření na černou díru?

Možná by se to dalo i tak nazvat.

Vraťme se ještě ke korupční kauze. Nemohla být snaha Pelty se vším promptně skoncovat motivována i tím, že o absenci jakýchkoli informací v Křetínského kabele, a vůbec celé korupční kauze táhnoucí se už od září věděl?

To bych jen spekulovala. Jeho motivem zřejmě bylo snaha celou vyhrocenou situaci ukončit, což se ale rozhodně nestalo. Celá kauza samozřejmě český fotbal velice poškodila i tím, že se táhla velice dlouho, aniž by dospěla k jakýmkoli závěrům, ale řešení výkonného výboru mně přijde zkratovité.

Peltův apel, abyste abdikovala, zřejmě také. Informovala jste o něm orgány UEFA?

Informovala.

A třeba o osobní konzultaci ve švýcarském ústředí jste neuvažovala?

V pátek sice letím na FIFA, ale i tak počkám na stanovisko UEFA. Věřím, že bude dostačující. Mně opravdu jde v první řadě o pomoc fotbalu, jemuž nechci škodit.

Takže žádné osobní rovina? Neutuchající averze Haindlová - Pelta?

Byla bych nerada, aby naše rozdílné názory přerostly do osobní roviny, protože to by bylo špatně. A nic na tom nemění, že nepatřím mezi Peltovy oblíbenkyně, protože pro mě jde spíše o pozitivum.

Vy skutečně věříte, že válku s „Velkým čápem" Peltou můžete vyhrát?

Nevím, zda vyhraju, protože nemám stejné zbraně jako ostatní, ale mně nejde o vítězství. Jde mně o nápravu věcí, chci, aby se fotbal ubíral správným směrem, abych zmírnila despekt veřejnosti k fotbalu a lidem, kteří se v něm pohybují.

Myslíte, že o to fotbal stojí?

Kdybych nevěřila, z funkce bych už dávno odešla. Když jsem se ale po předsedově výzvě vrátila ze zahraničí a našla spoustu vzkazů a dopisů od hráčů, trenérů, funkcionářů a lidí, kteří se ve fotbale pohybují, když jsem si přečetla, že mám vydržet a pokračovat, dodalo mi to odhodlání setrvat.

Jenže jak dlouho? Mandát máte jen do červnové valné hromady!

Moc času skutečně nemám, ale ten, který mně zbývá, budu chtít využít k tomu, abych zkusila dát některé věci do pořádku. Doufám, že alespoň nějaký stupínek zdolám.

Doufáte, že by fotbalová generalita prozřela a nad zásahy do disciplinárního řádu a kompetencí disciplinární komise se alespoň zamyslela, nebo je snad dokonce změnila?

Třeba jsem naivní, ale je možné, že už teď probíhá předvolební agitace a situace se po červnové valné hromadě změní.

Vy budete mít odvahu se na ní znovu o členství v Odvolací a revizní komisi ucházet?

Kdybych cítila patřičnou podporu, zůstala bych. Záleželo by ale samozřejmě na složení komise i na vzniklém prostředí a fotbalovém klimatu. To všechno člověk k práci potřebuje a já nijak netajím, že to současné mým představám neodpovídá. Už proto, že chci s každým zacházet stejně bez ohledu na to, jaký má finanční rozpočet.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

Dosáhne Pelta svého a prosadí, aby Haindlová odstoupila?

Zrušit


Časová osa: Ostatní

Filtr článků - Ostatní