Rubriky:

Ostatní

Česká asociace fotbalových hráčů požaduje zrušení tabulkových hodnot

9. července 2014 18:11 - Praha

Česká asociace fotbalových hráčů (ČAFH), která sdružuje profesionální a amatérské fotbalisty v České republice a je členem Mezinárodní federace profesionálních fotbalistů (FIFPro), se obrátila na výkonný výbor Fotbalové asociace České republiky a Evropskou komisi. „Fotbalisté v České republice nejsou po skončení platnosti hráčské smlouvy tzv. volnými hráči, protože legislativa FAČR vyžaduje, aby nový klub uhradil mateřskému klubu odstupné,“ uvedla Markéta Haindlová, předsedkyně ČAFH.

 

Vlastimil Vacek, Právo

Evropský Soudní dvůr již v roce 1995 rozhodl v případu Bosman, že fotbalisté mohou po skončení smlouvy přestupovat volně bez jakékoliv náhrady. ČAFH poukazuje, že od tohoto průlomového rozhodnutí uplynulo téměř 20 let, ovšem v České republice se stále uplatňuje praxe odstupného.

Asociace je přesvědčena, že legislativa FAČR hrubým způsobem porušuje právo Evropské unie. Požaduje proto novelizaci předpisů FAČR tak, aby byli fotbalisté po ukončení smlouvy volnými hráči, a to bez náhrady.

Výkonný výbor FAČR má tento podnět projednat na svém zasedání 2. září.

„Očekáváme, že Fotbalová asociace ČR se tímto závažným problémem bude zabývat. Proto jsme také o této problematice informovali Evropskou komisi," poukázala Haindlová.

dos, Sport.cz

Časová osa: Ostatní

Filtr článků - Ostatní