Rubriky:

Ostatní

Nejsem Mesiášem slibujícím milióny, hlásí se Malík znovu o vládu nad českým fotbalem

28. listopadu 2017 15:29 - Praha

Má v rukou peníze a díky nim i kus moci nad českým fotbalem, přesto se šéf společnosti STES Martin Malík nehlásí do boje o předsednické křeslo jako Mesiáš slibující, že přinese další stovky miliónu korun a fotbalu bude zase líp. „Doba takových slibů je nenávratně pryč,“ odmítá, že by si chtěl velkými sliby a gesty získat přízeň, a tudíž i hlasy delegátů mimořádné valné hromady FAČR, která se sejde 12. prosince a měla by zvolením nového výkonného výboru a předsedy ukončit provizórium trvající už půl roku. „Jestliže něco slíbím, pak systémovou práci, z níž vzejde i stabilita,“ hlásá své priority Malík.

 

Vlastimil Vacek, Právo

Docela jste překvapil, když jste ohlásil, že se znovu míníte pustit do boje o vládu nad českým fotbalem.

Jsem optimistou, a proto do toho jdu zase.

To vás neodradily ani zkušenosti z minulé valné hromady, kdy jste se o předsednické křeslo rovněž ucházel, ale neuspěl jste, protože volební martyrium skončilo patem?

Nejdřív ano, takže po neúspěšné volbě jsem považoval své snažení o předsednickou funkci za uzavřenou kapitolu. Byl jsem přesvědčen, že se během půl roku vynoří kandidát takového kalibru a jména, že si celý český fotbal řekne: Dobrá, nemá smysl přemýšlet o někom jiném, pojďme za ním.

Nikdo takový se ale neobjevil, zůstali jste zase jen vy dva s Petrem Fouskem.

I pro mě to je překvapení. Proto jsem se rozhodl, že se budu o hlasy delegátů ucházet znovu.

Rozhovor s Petrem Fouskem si můžete přečíst zde.

A teď v markantně lepší pozici než před půl rokem, protože jako šéf STESu vládnete penězi, na které fotbal vždy slyšel a slyšet bude.

Ale v tom se mé postavení nezměnilo.

Tak turbulentní období ještě nezažil

Jenže teď za sebou máte hodně hektické období, kdy se fotbal zmítal ve finanční krizi, neboť ministerstvo zastavilo dotační programy, a tudíž i peníze, s nimiž jste na Strahově v rozpočtu počítali, a kdy vám dávali vale i komerční partneři. Vy jste přesto svízelné měsíce ustál, na což by měl fotbal slyšet. A delegáti na valné hromadě tuplem...

Šlo o velmi komplikované období, to přiznávám, protože po kauze, která fotbalem na jaře otřásla a valné hromadě, na níž nebylo zvoleno nové vedení asociace ani nový předseda, skutečně zavládlo období šílené nejistoty. Reakce komerčních partnerů, tedy E-pojištění a Gambrinusu, zase až takovým překvapením nebyla, protože o jejich plánech jsme věděli už od ledna a jednali tudíž s novými partnery. Pro ligu kupříkladu se společností HET. Onu šílenou nejistotu vyvolaly státní dotační peníze potřebné na provoz asociace a všechny aktivity, které řeší a spravuje. Měli jsme je obdržet na přelomu března a dubna, ale ani po půl roce jsme je nedostali. Museli jsme si proto poradit.

Ale situaci jste ustáli, což teď představuje plusové body a nejspíš i hlasy pro vás.

Řadu věcí se skutečně podařilo vyřešit. Ustáli jsme je ovšem i za cenu razantních kroků, kdy došlo k propuštění zaměstnanců asociace, ale třeba zastavení některých projektů a dalších aktivit, jež byly v plánu. Ale ty kroky mohly být ještě razantnější. Situace byla totiž v jednu dobu dokonce tak kritická, že jsme si museli vzít půjčku od UEFA, abychom nejtěžší měsíce přežili. To je třeba také připomenout.

A půjčku od UEFA teď budete muset splácet...

Pochopitelně, to je realita. Šlo ale o relativně nízkou sumu.

Jakou?

V řádech jednotek miliónů eur.

Realitou je ovšem i to, že šlo zřejmě o nejkrizovější období, s nímž jste se dosud v profesní kariéře vyplněné působením ve světě zábavního i třeba počítačové průmyslu nebo třeba policie setkal.

To určitě. Tak turbulentním obdobím jsem ve svém životě ještě neprocházel.

Turbulentním proto, že fotbal je přece jen jiný než branže, v nichž jste před příchodem na Strahov působil? Jiný než svět filmu či počítačových her?

Fotbal svým způsobem samozřejmě specifický je, ale já vyznávám tak trochu kacířskou filosofii, kterou hlásám na Strahově, stejně jako jsem se s ní netajil ve filmové branži, kde jsem rovněž působil. Ani tam jsem nepřistupoval k filmu jako k čistokrevnému umění, ale jako k produktu, s nímž obchoduji. A s fotbalem je to stejné, protože z pohledu obchodu a marketingu tady paralely a společné znaky s filmem jsou, neboť i fotbal se dá označit za produkt zábavního průmyslu.

Slyší na vaši filosofii i funkcionáři, o nichž jeden z vašich předchůdců ing. Vacek mající na Strahově pod palcem rovněž finance, s oblibou říkával, že mají místo hlavy merunu? Lze s nimi zmiňované obchodně marketingové záměry naplňovat?

Fotbal potřebuje oba typy lidí... Ty, kteří mají fotbal rádi, rozumí mu a žijí jím, stejně jako ty, kteří se starají o to, aby věci běžely, jak běžet mají, starají se o komerci, marketing, obchod. Musí jít prostě o týmovou práci, což je základ mé filosofie.

I o ní budete mluvit před blížící se valnou hromadou s těmi, kteří by vás na ní měli v prosinci zvolit předsedou?

Samo sebou, protože jsem přesvědčen, že vzájemná symbióza těch, co mají - řečeno pochopitelně s nadsázkou - místo hlavy fotbalovou merunu a těch, co mají v kompetenci obchod a finance, je naprosto nezbytná. K čemu by byly věci, které by vypadaly dobře na papíru, ale v praxi kulhaly na obě nohy? K čemu by nám bylo deset fotbalových odborníků, kdybychom mezi nimi nepostavili vzájemné spojky a mosty, aby jejich spolupráce fungovala a přinesla výsledky? Každý sice může odvádět na svém úseku velmi dobrou práci, ale pokud je nespojíme v kompaktní celek, bude to k ničemu.

Handicap, kterého si je vědom

Nejspíš ale uslyšíte, že ze Strahova se vám to krásně mluví, ale že nic nevíte o tom, co běžný fotbalový život přináší.

S tím počítám a také si uvědomuji, že jde o můj handicap, který jsem pociťoval už před první volbou. Fotbalem jsem neprošel, jako většina delegátů, nikdy jsem ho na žádné výkonnostní úrovni nehrál, trenérem jsem také nebyl, ba ani žádný klub jsem nevlastnil.

Ale můžete oponovat, že od červnové valné hromady jste přece jen něco ze zmiňovaného handicapu umazal a do fotbalu pronikl hlouběji, než tomu bylo při předchozí volbě. Že jste vládl penězi a fotbal vyvedl z krize.

Něco jsem opravdu umazal, protože jsem řešil věci překračující komerčně obchodní hranice STESu a daleko víc se podílel na fungování fotbalové asociace, než tomu bylo dřív. Ale uznávám, že za půl roku není možné dohnat to, co jiní dělají půlku života nebo dokonce celý život.

Podílel jste se na fungování, nebo asociaci díky penězům, jež máte jako šéf STESu po palcem, fakticky vládl?

Ale to ne, já mu z titulu své funkce ve STESu ani vládnout nemohl. Fotbal samozřejmě řídili místopředsedové, výkonný výbor, generální sekretář. Byl jsem pouze jedním z členů krizového managmentu, jenž se podílel na každodenním řešení problémů. Hlavně těch, co měly spojitost s ekonomikou.

Ale přesto se při opakované kandidatuře na předsednické křeslo cítíte silnější a ve fotbalové problematice zběhlejší a zkušenější...

To určitě. V období nejistoty, v níž jsme po měsíce fungovali, hrály peníze a financování Fotbalové asociace i STESu významnou roli, a my toto období překlenuli. A já se mnohem intenzivněji zúčastňoval celé řady procesů, které se nedotýkaly jen společnosti STES, ale i celého fotbalu. Proto si odvážím tvrdit, že má znalost fotbalového prostředí je na daleko vyšší úrovni, než tomu bylo při první kandidatuře na řádné valné hromadě v červnu.

Gesce nad reprezentací? Zaražme!

.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokonce až taková, že byste si po vzoru vašich předchůdců Ivana Haška či naposledy Miroslava Pelty troufal převzít osobní gesci a odpovědnost za českou reprezentaci?

Zaražme. Moje erudice v téhle oblasti není taková, abych přišel a řekl, že jako nový předseda přebírám reprezentaci do své gesce a budu tudíž zasahovat do zásadních rozhodnutí, jež se národního týmu dotýkají. I ve směru k reprezentaci bych upřednostňoval širší debatu, po níž bych si musel být jistý, že to, co jsme vymysleli, připravili a nachystali, dává smysl a je pro ni prospěšné.

Takže byste od ní dal ruce pryč a nechal reprezentaci na svých podřízených a fotbalových odbornících?

Ale to přece nejde. Z logiky věci vyplývá, že odpovědnost za výsledky národního mužstva nese vrchol pyramidy a je tudíž vždy přisuzována předsedovi. Téhle odpovědnosti se tudíž zříct nelze.

Fotbalová veřejnost vás ale beztak bude dál vnímat jako člověka držícího ruku na kohoutku s penězi a majícího tudíž značnou moc.

Do jisté míry to tak být může, ale připomínám, že jde o peníze od komerčních partnerů. Státní dotace, finance z FIFA a UEFA, stejně jako vlastní zdroje spravuje fotbalová asociace.

Mimochodem, v jaké finanční kondici je momentálně český fotbal?

Označil bych ji za stabilizovanou. Půjčka od UEFA pomohla překlenout komplikované období z počátku letních prázdnin, část dotačních peněz z ministerstva jsme rovněž obdrželi, věnujeme se žádostem o finance z dalších programů, které jsou ministerstvem vypsány, připravujeme se na situaci v dalším roce.

Takže i finanční stabilita, k níž jste fotbal dovedl, by měla vaši pozici posílit. Navíc ve váš prospěch mluví spojenectví s faktickým vládcem nad celým českým fotbalem Romanem Berbrem, což nebylo a není po chuti delegátům moravské komory. Neobáváte se, že se zachovají stejně jako na červnové valné hromadě a dají svůj odpor znovu pocítit?

Samozřejmě jsem vnímal, že moravská strana dala najevo svůj vzdor vůči českému místopředsedovi ať už byl opřený o cokoli. Ale zároveň jsem si kladl otázku, kolik chyb jsem udělal já, zda jsem před volbou neupřednostňoval některé projekty a komerční záležitosti vyplývající z mé funkce ve STESu před volbou samotnou. Zda jsem neměl věnovat víc času diskusím s lidmi z fotbalového hnutí, mluvit s nimi, vysvětlovat jim svou filosofii a názory. Sebelepší záměr je k ničemu, pokud je špatně odkomunikovaný. Možná i proto přišlo v červnu delegátům jako menší zlo nezvolit nikoho a získat tak pro rozhodování další časový úsek.

Vyhnul jste se ovšem narážce na vaše spojenectví s Romanem Berbrem...

Nepopírám ho. Ale jestliže vzešel z minulé valné hromady alespoň nějaký pozitivní signál, pak spočíval v tom, že Romanova moc rozhodně není taková, aby si prosadil, co chce a co si umane, jak si mnozí myslí a jak mu podsouvají. Jestliže se volitelé rozhodnou, jsou schopni své rozhodnutí prosadit i navzdory Berbrovi. Moravská strana to ukázala.

UEFA bu bu bu nedělá

Došlo podle vás od června k nějakému posunu ve vztazích mezi českou a moravskou stranou, nebo jsou dál vykopány zákopy?

Nemluvil bych o zákopech, naopak myslím, že existuje obrovský prostor pro dohodu v celé řadě věcí a témat.

To proto, že přijela delegace z UEFA a FIFA a udělala na vás bu bu bu?

To vůbec ne. Ani žádné bu bu bu jsme neslyšeli. Vyslanci UEFA a FIFA naopak konstatovali, že máme strašně demokratické stanovy a dokonce deklarovali, že by jich chtěli využít i jinde ve fotbalovém světě. V teritoriích, které se potýkají s podobnými věcmi, jako Čechy a Morava, by podle nich mohly sloužit jako příklad, jak takové záležitosti řešit. Jediné, co zástupcům UEFA a FIFA na stanovách vadí, je samotná volba předsedy.

Jenže shoda na procesu volby předsedy mezi českou a moravskou komorou je dál pořád v nedohlednu a zdá se neřešitelná, protože názory Čech a Moravy na případné čtvrté kolo volby předsedy se dál rozchází.

A UEFA a FIFA chce přitom ještě před valnou hromadou slyšet, kam jsme dospěli a na čem jsme se shodli. Je jim jedno, jaký zvolíme systém a jak v tomto jediném bodě změníme stanovy, ale řešení chtějí ve Švýcarsku znát. Řečeno v nadsázce - zachovejte se třeba tak, jako když se volí papež. Zavřete se někde na jak dlouho potřebujete, jednejte, jak dlouho chcete, ale předsedu si zvolte.

Apel rozumný, ale k dohodě o způsobu volby stejně nedošlo.

Do valné hromady ještě nějaký čas zbývá, takže na toto téma se diskutuje a diskutovat bude. I s představiteli UEFA v čele s místopředsedou Grigorijem Surkisem, kteří se v Praze sešli se zástupci české a v Brně se zástupci moravské komory a jednali o této problematice. Hledá se koncensus a věřím, že se najde. Prostor k tomu existuje.

Dovedete si představit krizovou variantu, že by k dohodě o systému volby nedošlo a nový předseda nebyl ani v prosinci zvolen?

To byl jednoznačně špatný signál, jak pro veřejnost, tak pro státní správu i naše komerční partnery. Opakovaně bychom tím ukázali, že nejsme schopni se dohodnout, kdo fotbal zastřeší a kdo bude jeho tváří. Fotbal sice s předsedou nestojí ani nepadá, ale ve vztahu k partnerům a státním orgánům jde o deklarování toho, že fotbal nechce vyčkávat, ale je jednotný, dovede najít řešení a posouvá se dopředu.

Zhoršil by případný opakovaný pat při volbě předsedy už beztak napjatou finanční situaci v českém fotbale?

To nedovedu úplně predikovat, protože by záleželo na jednotlivých institucích. Ale pro představitele státního orgánu nebo komerčního partnera je samozřejmě důležité, aby jednal s někým, kdo má silný mandát a na delší časový horizont k tomu. Stabilita a předvídatelnost je pro partnery strašně důležitá, protože do fotbalu investují nejen nemalé finanční prostředky, ale i své jméno, reputaci, obrovské penzum energie a k tomu ještě mají stanovené cíle, které chtějí partnerstvím naplňovat.

Představme si, že už sedíte v Nymburce na valné hromadě a máte poslední možnost, jak delegáty přesvědčit, aby volili právě vás. Jaké byste vytasil trumfy? Máte nějaké nachystané?

Nic takového v kapse nemám. Natož abych jim sliboval něco jen proto, že slibem nikoho nezarmoutím. Jednu věc jsem jim ale schopen slíbit - zpětnou vazbu k hnutí a vzájemnou komunikaci na všech úrovních, abychom si byli jistí, že to, co plánujeme, s čím přicházíme a co dáváme dohromady je v souladu s potřebami celého hnutí. Prostě systém nastavený tak, aby fotbal fungoval jako dobře namazaný stroj. To je můj postoj a má filosofie, kterou lidem při setkáních v Čechách i na Moravě vysvětluji a vysvětlovat budu. Pak už záleží na nich, zda ji budou vnímat a věřit, že jde o správnou cestu, kterou chtějí podpořit.

Takže žádný slib, že přivedete do fotbalu nové sponzory a komerční partnery a nasypete do něj další stamilióny korun? Že se domluvíte i s ministerstvem a i dotační finance se na kontě objeví?

Nic takového, protože tahle doba je podle mého nenávratně pryč. Naopak tvrdím, že ve spolupráci s ostatními sportovními svazy se musíme zasadit o to, aby financování sportu ze strany státu bylo předvídatelné, aby byly jasně dohodnuté mantinely, které budou platit pro všechny. Je potřeba vytvořit systém, aby všichni dlouhodobě věděli, za jakých podmínek stát jejich svaz podporuje a jaká jsou kritéria, na jejichž základě se rozhoduje. Aby prostě neexistovalo, že někdo bude chodit s požadavkem, že potřebuje ještě víc a že by se druhému mělo ubrat. Že se objeví člověk tvářící se a vystupující jako Mesiáš, který naslibuje milióny a ostatní si řeknou: To je ten pravý, za nímž půjdeme. Vnímám samozřejmě rozdílnost a odlišnou finanční náročnost jednotlivých sportů, jsem si vědom, že každý sport má jinou členskou základnu, ale i tak lze vytvořit transparentní a průkazné nástroje, které budou pro financování sportu určující. Pokud nedospějeme k systémovému řešení, nedospějeme ani ke stabilitě v českém sportu. Možná, že situaci nějak zalátáme, ale za rok, za dva, ale třeba už za půl roku budeme řešit zase nějaký průšvih.

Takže vaší prioritou, s níž půjdete do boje o funkci předsedy českého fotbalu a kterou budete akcentovat i na valné hromadě, je stabilita a systémová práce?

Taková je má filosofie, o jejíž správnosti delegáty přesvědčuji a které se budu držet, pokud budu zvolen.

Zástupci FIFA a UEFA začali jednat o změně stanov FAČR
Zástupci Mezinárodní fotbalové federace FIFA a Evropské fotbalové unie UEFA začali v Česku jednat o změně stanov Fotbalové asociace ČR, aby mohl být předseda FAČR na valné hromadě pokaždé zvolen. Nejbližší valná hromada se uskuteční 12. prosince v Nymburku.
Na červnové valné hromadě nastala patová situace a nástupce Miroslava Pelty nebyl zvolen ani ve třetím kole, ve kterém musí vítěz dostat alespoň 35 procent hlasů v české i v moravské komoře. Zatímco Čechy podporovaly Martina Malíka, Morava stála za Petrem Fouskem. Oba se o post šéfa českého fotbalu budou ucházet i v prosinci.
"Rozumíme požadavkům UEFA a FIFA na systémové řešení otázky volby předsedy FAČR, v tomto pohledu panuje určitě shoda. Byl bych rád, kdyby se k tomu moravská část delegátů postavila také pragmaticky, jde nám přeci o stejnou věc a tou je zvolení předsedy," uvedl v tiskové zprávě místopředseda FAČR Roman Berbr.
Výkonný výbor asociace už na konci června schválil návrh, podle kterého by v případě opětovného nezvolení předsedy bylo zavedeno čtvrté kolo, v němž by rozhodovala jen prostá většina přítomných delegátů. S tím však moravská komora nesouhlasila a byla spíše pro procentuální přepočítání hlasů.
"Není na mně, abych hodnotil, jestli je ten návrh přijatelný, nebo nepřijatelný. O tom si rozhodnou delegáti, ale určitě to více vyhovuje české komoře, protože jde o prostý matematický součet a máme 202 delegátů, z toho jsou dvě třetiny z Čech," řekl k návrhu minulý týden Fousek.
FIFA a UEFA chtějí návrh o čtvrtém kole pomoci začlenit do stanov FAČR. Mezinárodní delegace se dnes dopoledne setkala se zástupci české komory, odpoledne se chystá do Brna na jednání s moravskou komorou.
"Systémové řešení této otázky považujeme za velmi důležité. V tomto případě znamená systémové řešení jen a pouze změnu stanov FAČR. Věřím, že tomu všichni delegáti takto rozumí a podle toho k našemu pracovnímu setkání přistoupí," řekl místopředseda UEFA Grigorij Surkis.
Zdeněk Pavlis, Sport.cz

Zrušit


Časová osa: Ostatní

Filtr článků - Ostatní