Rubriky:

Reprezentace

Nemám důvod se mstít, o machinacích jsem mluvil léta, tvrdí vzpurný Kubíček

22. července 2009 19:50

Ukázali na něho. Nebo alespoň naznačili, že může jít o pomstu vzpurného Hanáka Jiřího Kubíčka, který si celá dlouhá léta nedal pokoj a neustále se dožadoval průhledného hospodaření ve svazu i jeho dceřinných společnostech STES a Fotbal Trading. Vyúčtování EURO 2004, nezúčtovaných miliónů. Ani klatba, kterou na něho Károlyiho tribunál na 22 měsíců uvrhl, ho k rozumu nepřivedla. Teď se údajně mstí a své bývalé soukmenovce ze strahovského vedení udal.

 

Ondřej Lazar Krynek, Sport.cz

Dostal jste pečeť zrádce, udavače, paranoidního schizofrenika, který teď má škodolibou radost z toho, jak jsou jeho bývalí kolegové ze Strahova Mokrý, Chvála a Malý odváděni v policejních poutech a vyslýchání za machinace se vstupenkami na EURO 2004...

Proč bych to dělal?!

Abyste se pomstil...

Nemám zapotřebí se mstít lidem, o nichž se na červnové valné hromadě ČMFS v oficiální zprávě odvolací a revizní komise mluvilo jako o funkcionářích, kteří selhali morálně, lidsky i profesně, přičemž byl konkrétně jmenován pan expředseda Mokrý.

Pomsta ale bývá sladká. A vy jste přece celá léta mluvil o tureckém hospodaření fotbalového svazu, o desítkách miliónů, které na účtech chybí, o neprůhledném vyúčtování evropského šampionátu v roce 2004 v Portugalsku, o machinacích se vstupenkami, letenkami, ubytování v Peňha Lonze...

Mluvil a dožadoval se vyúčtování, jehož jsem se nikdy nedočkal. Namísto toho mě všichni členové výkonného výboru, včetně pánů Mokrého a Chvály, vyzývali: Juro, podej trestní oznámení. Nikdy jsem ho nepodal a vždy jsem tvrdil, že vše musí vyšetřit a vyřešit svazová odvolací a revizní komise. I proto se mě snažil dnes už bývalý předseda disciplinární komise Károlyi umlčet dvaadvacetiměsíčním zákazem výkonu funkce, proto se pánové Žák, Petrásek a spol. pokoušeli zpochybnit legitimitu zmíněné komise, proto se místopředseda svazu Vacek snažil ještě pár dnů před červnovou valnou hromadou, aby zpráva Odvolací a revizní komise ČMFS zahrnující i hospodaření svazu nebyla delegátům vůbec předložena, natož veřejně  předčítána.

Jenže nejvyšší státní zástupkyně JUDr. Renata Vesecká 13. dubna trestní oznámení na funkcionáře výkonného výboru obdržela. Píše se v něm o korupčním jednání a nehospodárném vynakládání peněz, o ztrátě 100 miliónu korun ve svazu a jeho dceřinné společnosti STES. A pod trestním oznámením je Kubíčkův podpis...

Ale zfalšovaný. Neměl jsem zapotřebí podobné oznámení posílat, když už o vánocích roku 2008 jsem po dohodě s právníky na svých webových stránkách www.jiri.kubicek.cz hospodaření svazu zveřejnil a na všechno, co se dělo kolem EURO 2004, upozornil. Ostatně, i odvolací a revizní komisi jsem své podklady předal a ta je do své zprávy zahrnula.

Takže vy jste o 31 miliónech, které neprošly účetnictvím a představují daňový únik, o němž mluvil expředseda svazu Mokrý, věděl?

Pan Mokrý vůbec neví, o čem mluví...Tady jde o celý balík deliktů, prohřešků a nesrovnalostí v účetnictví.

Balík? Buďte konkrétní?

O vstupenky na EURO 2004, jichž společnost Fotbal Trading prodala za 49 miliónů, aniž by z nich odvedla DPH, i když jako akciová společnost to udělat musela. O lístky, které předala dál druhé dceřinné společnosti STES, jež je rozdávala sponzorům, partnerům nebo prostě známým, aniž by o tom existovaly písemné protokoly s podpisy přebírajících osob. Alespoň já se jich domáhal, ale nikdy jsem je neviděl. Jde ale třeba také o 11 letů do Portugalska, za které fotbal zaplatil 14 miliónů, ale od pasažérů zinkasoval jen dva milióny sedm set tisíc. O 3 102 000 švýcarských franků, které nikdy neprošly účetnictvím. A mohl bych pokračovat...

Prostě desítky a desítky miliónů, o nichž jste mluvil a jež se teď staly předmětem policejního vyšetřování...

Tři roky jsem se dožadoval vyúčtování evropského šampionátu 2004, místo toho na mě uvrhli klatbu.

Nejste proti bývalým kolegům až příliš zaujatý? Možná opravdu došlo k jistým zádrhelům v toku financí mezi UEFA a ČMFS, jak to ostatně zadržení funkcionáři naznačili...

Nesmysl. Tok financí je v tomto směru naprosto průhledný, jedinou vstupenku na světový či evropský šampionát nedostáváme od FIFA a UEFA zadarmo. Jejich cena je okamžitě stržena z konta našeho svazu, to si obě fotbalové organizace moc dobře hlídají.

Není to zase nějaká vaše paranoidní konstrukce?

A je snad paranoidní konstrukcí to, že pan předseda Mokrý podepsal faktury za úspěšné vystoupení na MS 2006 a ME 2008 ve výši devíti miliónů korun, aniž by o tom kdokoliv z členů výkonného výboru věděl? Že podepsal už v únoru a poté v květnu 2008 odeslání peněz do firmy Carollinum za 40 kusů hodinek Breitling v celkové výši 3 644 798 korun za úspěšnou reprezentaci na EURO 2008, aniž by mohl tušit, jak naše národní mužstvo v Rakousku a Švýcarsku dopadne?!

Takže věštíte, že ze skříní a trezorů svazu a jeho dceřinných společností STES a Fotbal Trading vypadnou další kostlivci?

Nevěštím nic, všechno ukáže až čas a případné další vyšetřování. Ostatně, červnová valná hromada přímo uložila novému výkonnému výboru, aby se obrátil v některých kauzách na orgány činné v trestním řízení.

Třeba?

Třeba v kauze Národního fotbalového stadiónu, kde si pan místopředseda Košťál vyúčtoval a za přípravné práce nechal proplatit 11 478 000 korun, přičemž podle odborného posudku je jejich hodnota pět miliónů. Přes šest miliónů tedy zmizelo...

Určitě si tedy přejete, aby policejní vyšetřování pokračovalo a všechny machinace s desítkami miliónů a neprůhledným hospodařením předchozí fotbalové vlády, ať již přímo na svazu, nebo v dceřinných společnostech STES a Fotbal Trading, prošetřilo.

Já si jen přeji, aby mně lidé, kteří morálně, lidsky a profesně selhali, dali jednou provždy pokoj. Což na adresu pana Mokrého není jen výrok můj, ale závěr odvolací a revizní komise ČMFS přednesený na valné hromadě.

Zdeněk Pavlis, Sport.cz

Zrušit


Časová osa: Reprezentace

Filtr článků - Reprezentace