Rubriky:

Reprezentace

O vstupenky na Euro se bude losovat

27. ledna 2004 10:36 - PRAHA

Kvóta vstupenek na zápasy českého reprezentačního mužstva ve skupině na fotbalovém ME je již přečerpána. I když se zájemci mohou hlásit až do 30. ledna, již nyní je jasné, že se o ně bude losovat. Nerozhoduje totiž datum, kdy byly objednány.

 

PRÁVO/Václav Jirsa

Naopak zájemci se mohou ještě hlásit o vstupenky na čtvrtfinále, semifinále a finále. Ty lze objednávat rovněž do 30. ledna do 12 hodin. Ve čtvrtek 5. února 2004 od 12 hodin budou na internetové stránce www.fotbal.cz zveřejněny seznamy vylosovaných referenčních čísel žádostí s rozdělením na jednotlivá utkání. Vzhledem k menšímu zájmu o vyřazovací fázi je reálná naděje uspokojit každého registrovaného žadatele.

V níže stanovených termínech lze v pobočkách a. s. Čedok, označených nápisem "DISTRIBUČNÍ MÍSTO ČMFS - VSTUPENKY NA EURO 2004" uhradit a poté si přidělené vstupenky i vyzvednout. Pobočky Čedoku tak nahrazují původní možnost volby místa úhrady a odběru vstupenek, uvedenou v elektronické žádosti. Každý žadatel si může zvolit jakékoli z distribučních míst ČMFS, jemu nejsnáze dostupnou označenou pobočku a. s. Čedok. Seznam těchto distribučních míst bude k dispozici nejpozději do 30. ledna  2004 na www.fotbal.cz.

Distribuční místa jsou k dispozici:
1) od 9. 2. do 14. 2. včetně pro žadatele, kterým byly vstupenky přiděleny.
2) pokud zůstanou některé vstupenky po 14. 2. neuhrazeny, od 16. 2. do 18. 2. včetně mohou projevit zájem o vstupenky ti žadatelé, kteří nebyli vylosováni, ale řádně si do 30. 1. o vstupenky zažádal. V tomto případě bude uplatněn princip "kdo dřív přijde..."
3) od 19. 2. do 21. 2. včetně budou dány do volného prodeje všechny zbylé neuhrazené vstupenky. Tyto vstupenky si mohou zakoupit pouze zájemci bez přidělených referenčních čísel. I zde bude platit princip "kdo dřív přijde...".

ČMFS upozorňuje všechny zájemce o vstupenky na EURO 2004, že UEFA a organizační výbor EURO 2004 si vyhrazují právo v průběhu nadcházejících měsíců částečně upravovat podmínky přidělování, distribuce a prodeje vstupenek.

kft, Sport.cz, Právo

Zrušit