Rubriky:

1. liga

Károlyi: Hráči by neměli pykat za vedení klubu

17. července 2004 14:19 - PRAHA

Předseda Disciplinární komise ČMFS Alexander Károlyi poskytl obsáhlý rozhovor deníku Právo, ve kterém reagoval na úplatkářskou aféru v českém fotbale. Mimojiné v něm řekl, že nesouhlasí s rozhodnutím odvolací komise, vysvětlil možnosti potrestání údajných aktérů, či naznačil, jak bude dále postupováno.

 

archiv

Z jakých podkladů a důkazních materiálů jste vycházeli při řešení disciplinárních případů spojených s uplácením?
Disciplinární komise rozhodovala na základě usnesení Útvaru pro odhalování korupce a finanční kriminality a státního zástupce Okresního státního zastupitelství v Kroměříži, dále měla k dispozici texty odposlechů jednotlivých osob a v rámci disciplinárního řízení vyslechla všechny obviněné. Z jejich výpovědí byl zpracován stenografický záznam. Rozhodovali jsme výhradně na základě těchto faktů.

Synotu bude odebráno po skončení nového soutěžního ročníku 12 bodů. Proč nebyl vyloučen, když osm nejvyšších trestů z deseti udělených se týkalo právě jeho a dalších osob spojených s případem tohoto klubu?
Především je nutné zdůraznit, že kromě odečtených 12 bodů dostal Synot pokutu půl miliónu korun, to znamená nejvyšší možný trest, který lze podle disciplinárního řádu uložit. Vyloučení ze soutěže je trestem mimořádným. V disciplinárním řízení bylo však  jednoznačně prokázáno provinění manažerů Synotu, bez jakéhokoliv podílu členů realizačního týmu a hráčů. Bylo by nespravedlivé, aby hráči bez vlastního zavinění pykali za protizákonné jednání vedení. Nedovedu si totiž představit, že například z důvodu trestního stíhání dvou vrcholových představitelů firmy by byli z práce propuštěni všichni zaměstnanci. Navíc Synot prostřednictvím korupčního jednání nezískal žádnou rozhodující výhodu, která by negativně narušila soutěž. Konkrétně tím mám na mysli záchranu v nejvyšší soutěži nebo účast v Poháru UEFA nebo Lize mistrů.

Jaký je vůbec maximální sazebník trestů a z čeho jejich výše vychází, proč nepotrestáte některé sudí a činovníky třeba doživotním zákazem a neudělujete pokuty jednotlivcům ve statisících korun a klubům v miliónech?
Nejvyšší trest pro jednotlivce, který můžeme udělit je zákaz výkonu funkce na 24 měsíců nepodmíněně a pokuty u rozhodčích 50 tisíc korun, u funkcionářů 100 tisíc Kč a u klubů půl miliónu korun. Tento trest, například za korupci, je v intencích trestního zákona a výše pokut musí odpovídat pro jednotlivce i pro kluby finančním podmínkám, které tito za svoji činnost oficiálně dostávají. U klubů musíme respektovat jejich ekonomické možnosti. Bylo by dobré si uvědomit, že kteroukoli nejvyšší částku je možné v průběhu sezóny udělit i opakovaně. Doživotními tresty ve fotbale bychom se přiblížili středověku a přitom zapomněli, že se jedná pouze o sport, i když fotbal je společenským fenoménem.

Proč byl případ sudího Řehoře zastaven a jeho kolega Dvořáček dostal na rozdíl od ostatních trest zákazu činnosti jen na dvanáct měsíců?
Disciplinární řízení rozhodčího Řehoře bylo zastaveno z toho důvodu, že na základě uvedených důkazních materiálů jsme dospěli k názoru, že se disciplinárně neprovinil a jeho kolega Dvořáček měl polehčující okolnosti v tom, že v předmětném utkání byl pouze čtvrtým rozhodčím, bez přímého vlivu na hru a o korupčním jednání se dozvěděl až po jeho skončení. Jeho úkolem mělo být určitou finanční částku předat delegátovi zápasu a část si ponechat. Bohužel na tomto "úkolu" spolupracoval.

V jaké fázi se nyní disciplinární řízení úplatkářských afér nacházejí?
Řízení v kauze Synot bylo na disciplinární úrovni ukončeno, s tou výhradou, že pokud by nastaly jakékoliv nové a závažné skutečnosti, tak by jsme v disciplinárním řízení i v této věci pokračovali.

Jak obtížné je posuzovat a rozhodovat tyto případy, když z hlediska orgánů činných v trestním řízení a soudů nejsou uzavřené?
Kdybych měl odpovědět stručně, velmi obtížné. Na jedné straně probíhá trestní stíhání, které má svá rigorózní pravidla a je nezávislé. Na druhé straně je disciplinární řízení, které je závislé na podkladech od orgánů činných v trestním řízení a logicky je nezávislé ve svém rozhodování. Na rozdíl od trestního stíhání, musí být disciplinární řízení posuzováno i v kontextu zahájení a průběhu našich fotbalových soutěží, v návaznosti na kalendář UEFA, navíc při respektování všech postupových a sestupových mechanizmů v rámci soutěží v celé ČR. A to uvádím jenom ty nejzávažnější argumenty. O pravomocných rozhodnutích soudu ani nemluvě. Je však nutné si uvědomit, že naše rozhodnutí se týká výhradně fotbalového působení všech subjektů a nelze se schovávat nebo čekat na konečné rozhodnutí státního zástupce nebo soudů. Pak bychom nepotřebovali fotbalové orgány a nemohli organizovat a řídit fotbal.

Policie obvinila další kluby, které a kdy se budete jejich případy zabývat?
Jsem v pracovním kontaktu s policejními orgány, předpokládám, že v průběhu příštího týdne budu mít i v těchto nových případech konkrétnější informace.

Proč podle vás mezi obviněnými kluby chybějí některé další, například Ostrava, Olomouc, Slavia. V kuloárech se mluví o záměrném ututlávání...
Vyšetřující orgány jsou institucemi, které se zabývají konkrétními fakty, nikoli spekulacemi a kuloáry existují i proto, aby se v nich mluvilo o něčem, co není dost dobře možné říci oficiálně. Nedovedu si totiž představit, jaký by měly příslušné orgány důvod cokoli v této věci takzvaně ututlávat.

Je pravda, že odposlechy zaměřené na odhalení korupce ve fotbale začaly už před rokem na popud vedení klubu Dolních Kounic a nejvyšší státní zástupkyně Marie Benešová se k nim přidala poté, co byl nesmyslně za oznámení korupce potrestán fotbalista Váňa, hrající nižší soutěž na Nymbursku?
Odpověď na tuto otázku takto není možné úplně přesně formulovat, ale v obecné rovině s ní lze souhlasit.

Zanedlouho začínají soutěže, stihnete do té doby případy uzavřít a pokud ne, mohou mít případné tresty zpětný dopad vyloučení klubů v rozehrané soutěži?
Musím konstatovat, že v této chvíli nemáme na stole žádná obvinění, neznáme jejich obsah, ani závažnost. Bylo by proto předčasné hovořit o konkrétních termínech nebo dokonce trestech. Až budeme mít k dispozici příslušné materiály, pochopitelně o našem postupu budeme média informovat.

Odvolací a revizní komise svazu se už zabývala prvními odvoláními, s jakým výsledkem a jak vás její rozhodnutí uspokojilo?
Rozhodnutí tohoto orgánu rozhodně nepřispělo k ozdravení fotbalového prostředí a už vůbec neposílilo důvěru k fotbalu v očích naší veřejnosti. Argument, že novou skutečností, i na základě které bylo změněno rozhodnutí disciplinárky, byla účast předsedy komise rozhodčích na zasedání odvolací komise a jeho stanoviska, mi evokuje následující myšlenku klasika Briera: "Škoda, že jste nepodplatitelní, jinak bych Vám nabídl rozum."

Co si myslíte o úryvcích z vyšetřovacích spisů, zveřejněných některými médii, jak mohlo podle vás dojít k úniku informací?
Tato skutečnost mě velmi znepokojuje, a to z toho důvodu, že spolupracuji s policií permanentně a vím, jaká přísná pravidla pro předávání vyšetřovacích spisů jsou ze strany policie požadována. Je proto alarmující, jakými mechanizmy se část těchto dokumentů dostala do médií. Chtěl bych věřit, že v dalších případech se to již nebude opakovat.

Na jaké úrovni je vůbec vaše spolupráce s policií a orgány činným v trestním řízení?
Pokud si mohu dovolit na základě mých osobních zkušeností tuto spolupráci hodnotit, je velmi profesionální a přitom korektní. Bez vzájemného respektování a součinnosti by jsme nemohli aktivně komunikovat.

Setkal jste se ve svojí více než pětadvacetileté disciplinární praxi s podobným případem a v čem vidíte jeho specifika a lze letošní aféry srovnat s těmi z horkého léta 1995?
Podobné případy jsem ve své dosavadní praxi již měl možnost v disciplinárním řízení projednávat. Na rozdíl od dosavadní praxe nebo i takzvaného horkého léta 1995, jsme  tentokrát nepředávali podněty orgánům činným v trestním řízení my, ale policie nám předala závěry z vlastního vyšetřování. Fotbal dostal výjimečnou možnost na základě odborných a erudovaných závěrů posoudit v disciplinárním řízení provinění jednotlivých osob nebo klubu v oblasti, kterou řídí a za kterou odpovídá. Přitom na to nepotřebuje odborníky z oboru trestního práva, jak jsem si někde přečetl, ale především znalce práva fotbalového. I proto jsem přesvědčen, že zrušením trestů pro rozhodčí Dvořáčka a Cichého Českomoravský fotbalový svaz tuto mimořádnou příležitost, jak fotbal očistit, bohužel nevyužil.

Karel Felt, Sport.cz, Právo

Zrušit


Podsekce:

       
  • Souhrn
  • Výsledky
  • Kalendář
  • Tabulky

Načítám data
Vyčkejte prosím, načítám data..