Rubriky:

1. liga

Orgány Českomoravského fotbalového svazu

20. prosince 2004 21:53

Jak funguje Českomoravský fotbalový svaz? Kdo je členem výkonného výboru a k čemu je vlastně valná hromada? Strukturální popis vrcholného orgánu českého a moravského fotbalu v následujícím článku.

 

SPORT/Ondřej Lazar Krynek

Výkonný výbor

Předseda: JUDr. Jan Obst - v dalších volbách už nehodlá kandidovat
I. místopředseda: Ing. Pavel Mokrý
II. místopředseda: : JUDr. Milan Brabec (odstoupil 11. listopadu 2004)
III. místopředseda: Ing. Jaroslav Vacek
Členové VV: Mgr. Mojmír Fryčák, Ing. Stanislav Gajdušek, Josef Hadraba, Václav Chvála, Ing. Vlastimil Košťál, Ing. Vladimír Leška, Mgr. Jiří Kubíček,Václav Severýn, MUDr. Jan Ševčík.

Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem ČMFS. Na jejím zasílání jsou zástupci klubů 1. ligy, 2. ligy, České fotbalové ligy a Moravskoslezské fotbalové ligy. Každý má na valné hromadě jednoho delegáta. Celkem těchto delegátů je 66.

Dále jsou zastoupené divizní kluby - 21 z Čech a 14 z Moravy - celkem 35. Okresní fotbalové svazy vysílají po 1 delegátu z každého dosavadního okresu, Pražský fotbalový svaz vysílá 11 delegátů. Krajské fotbalové svazy vysílají po 1 delegátu.

Valná hromada se schází jednou za dva roky, přičemž výkonný výbor ji může svolat dřív. Což je případ i v současnosti, výkonný výbor svazu 14. prosince rozhodl o tom, že další valná hromada se bude konat 15. dubna 2005.

Valná hromada má na starosti

- projednávat zprávu o stavu fotbalu v České republice a o činnosti výkonného výboru

- volí předsedu ČMFS a ostatní členy výkonného výboru, členy a náhradníky odvolací a revizní komise, členy a náhradníky arbitrážní komise

- schvaluje stanovy ČMFS, včetně změn a doplňků

- schvaluje zásady pro rozdělování zdrojů ČMFS

- rozhoduje o členství ČMFS ve sportovních a jiných spolcích

Valná hromada je usnášení schopná, pokud je přítomna nadpoloviční většina delegátů z Čech a nadpoloviční většina z Moravy. Pro přijetí usnesení musí být nadpoloviční většina delegátů z Čech a nadpoloviční většina delegátů z Moravy.

Arbitrážní komise ČMFS

Předseda: JUDr. Stanislav Bernard
Členové: Aleš Dufek, Milan Jelínek, Petr Konečný, Tadeusz Koždoň, JUDr. Pavel Pikna, JUDr. Karel Podolka, Martina Štáhlová, Mgr. Roman Švec

Komise rozhodčích

Předseda: Josef Melichar (20. července 2004 nahradil Milana Brabce)
Členové: Ing. Jan Hora, Mgr. Jiří Ulrich, Václav Hartman, Christos Čanaklis, Vlastislav Pánek, Bohuslav Legierský

FOTBAL vs. HOKEJ

Ve srovnání s hokejem jsou orgány fotbalového svazu mnohem rozsáhlejší, což má za důsledek horší možnosti vyjednávání a menší transparentnost. Klíčové je také rozdělení na dvě komory - českou a moravskou. Ty mezi sebou tradičně soupeří.

O sloučení se snažil například Vlastimil Košťál, podle kterého by jednokomorový systém mohl fungovat lépe. V hokeji o změnách rozhodují zástupci prvních dvou nejvyšších soutěží, což je hlavní rozdíl oproti fotbalu.

Zpět na speciál Korupce ve fotbale

Sport.cz

Zrušit


Podsekce:

       
  • Souhrn
  • Výsledky
  • Kalendář
  • Tabulky

Načítám data
Vyčkejte prosím, načítám data..