Rubriky:

1. liga

Strašák Disciplinární komise

20. prosince 2004 22:07

Disciplinární komise (DK) je instance, která je jakýmsi prostředním článkem v řešení sporných případů a stížností subjektů okolo fotbalového dění. Prvním impulsem bývá nejčastěji stížnost, případně rovnou obvinění. To může vzejít z fotbalu, ale také od policie či někoho jiného.

 

SPORT/Ondřej Lazar Krynek

Ve fotbale o trestech pro hráče a funkcionáře rozhoduje Disciplinární komise, jejíž rozhodnutí může zrušit či poupravit Odvolací a revizní komise. V hokeji o trestech rozhoduje ředitel soutěže - v extralize Stanislav Šulc.

Disciplinární komise (DK) je instance, která je jakýmsi prostředním článkem v řešení sporných případů a stížností subjektů okolo fotbalového dění. Prvním impulsem bývá nejčastěji stížnost, případně rovnou obvinění. To může vzejít z fotbalu, ale také od policie či někoho jiného. DK ale musí počkat, až se s případem seznámí i obvinění. Pokud se jedná o případ, ve kterém už vznesly obvinění orgány, činné v trestném řízení.

Druhy disciplinárních provinění: porušení stanov, řádů a předpisů ČMFS, jakož i rozhodnutí jeho orgánů, provinění související s účastí v soutěžích ČMFS organizovaných řídícími orgány ČMFS všech stupňů, včetně provinění v reprezentaci a mezinárodních stycích, provinění znevažující jméno ČMFS, jeho členů, orgánů, funkcionářů a účastníků soutěží.

Složení disciplinární komise
Předseda: JUDr. Alexander Károlyi
Členové: Miroslava Bílá, Karel Jonáš, Zdeněk Mašek, JUDr. Ivo Pařík, František Staněk

Účelem disciplinárního řízení je náležité objasnění a spravedlivé posouzení disciplinárních provinění jednotlivců i kolektivů. Disciplinární orgány jsou povinny dbát zejména na to, aby uložené tresty vedle represivní stránky měly i preventivní, tj. výchovný charakter.

Druhy disciplinárních trestů jednotlivcům: Důtka, peněžitá pokuta, zastavení závodní činnosti, zákaz výkonu funkce

Kolektivům lze ukládat tyto tresty: Důtka, peněžitá pokuta, uzavření hřiště, odebrání soutěžních bodů, vyloučení ze soutěže

Pokud je to dále stanoveno, lze disciplinární trest podmíněně odložit. Zkušební doba při podmíněném odložení činí 3 měsíce až 1 rok. Podmíněný odklad trestu však nelze použít v případech, kdy je to v příkladovém sazebníku trestů výslovně uvedeno.

Proti jakémukoliv trestu disciplinární komise se postižený může odvolat k revizní a odvolací komisi ČMFS. Ta může rozhodnutí DK zvrátit, jako to udělala v případě sudího Karla Vidláka, kterému byl dvouletý trest zkrácen na polovinu nebo u rozhodčích Eduarda Cichého a Josefa Dvořáčka. U těch trest od DK dokonce zrušila úplně.

Zpět na speciál Korupce ve fotbale

fly, Sport.cz

Zrušit


Podsekce:

       
  • Souhrn
  • Výsledky
  • Kalendář
  • Tabulky

Načítám data
Vyčkejte prosím, načítám data..