Rubriky:

Zprávy z FAČR

Svaz vyhrál spor s Martinem Susem

20. července 2010 07:46 - NEJEDNÁ SE O REDAKČNÍ OBSAH

Prosincová exekuce v plném rozsahu zrušena, hráč uhradí svazu náklady řízení.

Městský soud v Praze jako odvolací soud v exekuční věci Martina Suse proti ČMFS rozhodl tak, že návrh na prohlášení vykonatelnosti rozsudku soudu v Utrechtu ze dne 5.11. 2008 na území České republiky se zamítá, tj. zamítá se nárok k uspokojení pohledávky Martina Suse ve výši 334.000,-EUR a dále ve výši 1.000,- EUR za každý den prodlení s vydáním ITC od 16.10. 2009 do vydání ITC, maximálně však 66.000,- EUR, a pro náklady předcházejícího řízení ve výši 1.185,19 EUR. Martin Sus je povinen zaplatit ČMFS náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů a soudnímu exekutorovi náklady exekuce.

Proti tomuto usnesení již není dovolání přípustné.

Tento text nebyl vytvořen redakcí. Jedná se o zprávu ČMFS.

Zrušit