Rubriky:

Zprávy z FAČR

Komuniké z řešení kauzy „Bohemians“ na zasedání Odvolací a revizní komise ČMFS dne 13. 10. 2010

14. října 2010 09:51 - NEJEDNÁ SE O REDAKČNÍ OBSAH

Odvolací a revizní komise ČMFS zastavila řízení o přezkoumání rozhodnutí Výkonného výboru ČMFS ze dne 7.4.2005, 13.4.2005, 13.5.2005, 1.6.2005 a 30.6.2005 v kauze „Bohemians“.

Řízení bylo zahájeno v roce 2005 na základě podnětů tehdejších dvou subjektů:   Bohemians Praha (nyní FK Bohemians Praha) a FC Bohemians Praha, a.s.

Především je nutno uvést, že z příslušných předpisů ČMFS a to ze stanov, ze statutu ORK ČMFS a rovněž tak z organizační směrnice pro činnost členských klubů ČMFS nevyplývá, že ORK ČMFS je oprávněna přezkoumávat rozhodnutí Výkonného výboru ČMFS. Jinak řečeno, v těchto předpisech není výslovně uvedeno, že rozhodnutí Výkonného výboru ČMFS je možno napadnout, a to jak odvoláním, tak přezkumem v rámci řízení u ORK ČMFS.

ORK ČMFS tedy nemá důvod zpochybňovat rozhodnutí současného VV pohlížet na všechny 3 subjekty zainteresované v kauze „Bohemians“ jako na právoplatné členy ČMFS. ORK se cítí být vázána obecnými zásadami právními, tj. i zásadou právní jistoty. S tímto úzce souvisí princip ochrany nabytých práv členů ČMFS i ČMFS jako občanského sdružení.

Minulá ORK ČMFS měla tuto kauzu na stole 5 let bez jakéhokoliv výsledku. Současná ORK ČMFS učinila závěr v této kauze 4 měsíce po svém zvolení.

Při zkoumání tohoto případu však ORK ČMFS shledala závažné pochyby v postupech a rozhodnutích minulého VV ČMFS, které nebyly v souladu s postupy předepsanými svazovými předpisy.

Kauza „Bohemians“ zároveň ukázala na nedostatky v současných předpisech ČMFS. Měla by být tedy varovným impulsem při legislativní přípravě nových Stanov ČMFS. Ty už by v budoucnu neměly spouštění podobných kauz nikdy umožnit.

ČMFS

Zrušit