Rubriky:

Reprezentace

Ministerská kontrola neobjevila závady v hospodaření hokejového svazu

20. srpna 2015 13:08 - Praha

Byla to tak trochu bouře ve sklenici vody. Kontrola ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nařízená po nařčení tehdejšího reprezentačního trenéra Růžičky z korupčního jednání ve Slavii, nezjistila žádné závažné závady, pochybení nebo nedostatky v hospodaření Českého svazu ledního hokeje.

 

Vlastimil Vacek, Právo

Předmětem kontroly, kterou inicioval tehdejší ministr Marcel Chládek a zahájena byla okamžitě po letošním hokejovém mistrovství světa v Praze a Ostravě, se stalo hospodaření s prostředky státního rozpočtu poskytnutými ČSLH v roce 2014.

Zkontrolovány byly finanční prostředky využité na jednotlivé reprezentační výběry, na výchovu mládeže v klubech, stejně jako dotace na údržbu a provoz sportovních zařízení. "Ze závěrů ministerské kontroly vyplývá, že prostředky byly použity v souladu s cíli a účelovým určením a podmínkami neinvestičních dotací v oblasti sportu a byly řádně vyúčtovány," uvedl mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

Ke stejným výsledkům dospěl už Nejvyšší kontrolní úřad při šetření, které provedl od dubna do července 2014. Ani v tomto případě nebyly na hokejovém svazu zjištěny závady či nedostatky. Tehdy podléhalo kontrole využití 115 miliónů korun poskytnutých ze státního rozpočtu v letech 2011-2013 na podporu sportovní činnosti dětí a mládeže, provozování sportovních zařízení, organizaci sportovních akcí a podporu sledge hokej ať už na reprezentační nebo klubové úrovni.

Kontrola tehdy zahrnovala jak využití prostředků, jejichž koncovým příjemcem byl ČSLH, tak dotací, které obdrželi organizátoři soutěží nebo kluby. Rozhodujícími sledovanými ukazateli byly účel a doložení využití těchto prostředků, poměr dotací a vlastních zdrojů, podíl mzdových nákladů v dotacích, smluvní dokumentace, vyúčtování a faktury," přiblížil mluvčí hokejového svazu Zdeněk Zikmund.

„Mezi sportovními svazy nejspíš patříme k těm nejčastěji kontrolovaným a jsem rád, že šetření potvrdila, že prostředky, které z rozpočtu dostáváme, využíváme hospodárně a v souladu s jejich určením," uvedl v této souvislosti prezident ČSLH Tomáš Král.

kez, Právo

Zrušit


Časová osa: Reprezentace

Filtr článků - Reprezentace