Rubriky:

Golf

Pravidla a povinnosti reprezentanta

15. března 2006 14:08 - Česká republika

Vedení reprezentace připravilo pro letošní sezónu seznam povinností reprezentanta České golfové federace. Hráč je povinen...

... s maximální odpovědností se připravovat na plnění čestné role reprezentanta.

... účastnit se turnajů v tuzemsku i v zahraničí, ke kterým byl písemně nominován.

... řídit se pokyny kapitána příp. vedoucí osoby, který byl pro danou akci nominován.

... účastnit se přípravných soustředění a tréninkových kempů, na které byl pozván.

... písemně se omluvit a zdůvodnit svou neúčast a výše jmenovaných akcích v případě, že k tomu má vážné důvody.

... pravidelně v průběhu celé sezóny vést oficiální hráčský deník.

... po každém výjezdu provést vyhodnocení své účasti a nepozději do tří dnů v elektronické podobě ho zaslat kapitánovi a manažerovi reprezentace.

... okamžitě informovat vedení reprezentace o podstatných změnách, ovlivňujících jeho schopnost plnit povinnosti reprezentanta.

... informovat vedení reprezentace o užívání léků nebo látek, které mohou být na listině zakázaných látek.

... neprodleně informovat vedení reprezentace o případném úmyslu opustit řady amatérských hráčů.

... reprezentační oblečení a vybavení používat pouze na reprezentačních akcích a na akcích, na kterých byl k tomu vyzván.

... reprezentační vybavení udržovat v čistotě a stavu způsobilém k použití pro výše uvedené akce.

... vystupovat na veřejnosti náležitým způsobem tak, aby nepoškozoval pověst svoji, reprezentace ČGF a České republiky.

... vzít na vědomí, že porušení výše uvedených pravidel a povinností může mít za následek jeho dočasné, nebo definitivní vyloučení z řad reprezentantů České republiky.

Zrušit


Časová osa: Golf

Filtr článků - Golf