Rubriky:

Vodní sporty

Károlyi: proti rasismu musí policie zasáhnout sama

24. dubna 2003 21:16 - PRAHA

Disciplinární komise ČMFS "ohodnotila" nepřístojné chování fanoušků na stadiónu Sparty stotisícovou pokutou. O nešvaru, jakým rasistické a jiné chování fandů na tribunách je, říká předseda komise, Alexander Károlyi: " Řešení situace je na hlavním rozhodčím, případně policii." ROZHOVOR.

 

archiv

Případ rasistických a antisemitských projevů v derby Sparty se Slavií není první, který se dostal před vámi vedenou komisi.

Bohužel tento jev není ničím novým v evropském ani našem fotbale. V posledních pěti letech je to asi pátý případ tohoto druhu nesportovního chování, kterým se zabýváme.

Není tedy pravda, jak se objevilo v některých sdělovacích prostředcích, že rozhodčí Michel byl prvním, který toto uvedl do zápisu o utkání. Někteří naši rozhodčí to nejednou uvedli i v případech, kdy se jednalo o ojedinělé výkřiky, které po upozornění hlasatele skončily. Naproti tomu někdy nereagovali vůbec.

Řekl jste, že se jedná asi o pátý případ za pět let, ale i na našich stadiónech se ozývá bučení na hráče tmavší pleti, a nejen na ně, prakticky v každém kole. Jak se může takový projev dostat před disciplinární komisi?

Když na našich stadiónech dojde k jakýmkoliv projevům nesportovního chování, ať už je to proti hostujícímu mužstvu, jeho hráčům, ale i rozhodčím nebo dokonce fanouškům soupeře, je rozhodující jejich intenzita a závažnost. V tomto případě mám na mysli především vulgární rasistické nebo antisemitské pokřiky nebo bučení.

Pro zahájení disciplinárního řízení je rozhodující, zda jde skutečně o masové a trvalé projevy tohoto charakteru. Na to musí z hlediska fotbalových norem reagovat rozhodčí a následně ve své zprávě delegát. Jedná-li se o ojedinělé výkřiky, na který zareaguje hlasatel a k těmto projevům už nedojde, nelze hovořit o porušení norem.

Disciplinární komise je poslední fotbalovou instancí, která se takovými případy zabývá. Kdo by měl být tou první, jež by se měla snažit rasistickým projevům zabránit?

Hlavní rozhodčí, proto jsem o tom hovořil i s předsedou komise rozhodčích Milanem Brabcem. Podle pravidel FIFA, která jsou platná po celém světě a na všech úrovních soutěží, by měl být nejrychlejší a nejúčinnější zásah hlavního sudího. Má právo upozornit hlavního pořadatele, aby učinil patřičná opatření.

Pokud by se takové projevy opakovaly, může zápas dokonce i předčasně ukončit se všemi sportovně-technickými i disciplinárními důsledky pro pořádající klub. Na fotbale neplatí, na rozdíl od tenisu, že musí být při hře ticho, takže dojde-li k porušení řádů, má rozhodčí možnost nejrychlejšího a nejúčinnějšího zásahu.

FIFA a UEFA trestají zmíněné projevy pokutami nebo dokonce tím, že mužstvo musí sehrát utkání bez diváků, což potkalo nedávno slovenskou reprezentaci. Považujete tyto kroky za adekvátní?

Praxe disciplinárních komisí obou zmíněných organizací jasně ukazuje, jak je těžké proti rasistickým projevům bojovat. Především opakované finanční pokuty se ukazují jako neúčinné, protože k těmto projevům neustále dochází, a to i na stadiónech klubů, které byly za ně několikrát trestány.

Fotbalem bez diváků jsou pak trestáni hlavně slušní fanoušci, kterých je většina a žádných rasistických projevů se nedopouštějí. I v tomto případě by podle mne bylo nejúčinnější, kdyby ihned reagoval rozhodčí a další kroky by následovaly. Počínaje reakcí pořadatelů až po zásah policie, ale tyto kroky na sobě nejsou nijak závislé.

Copak policie může zasáhnout, aniž ji požádá hlavní pořadatel?

Nejenže může, ale dokonce sama musí v takovém případě zasáhnout, především tak, že provede zjištění totožnosti, protože zákon o policii jí to jednoznačně ukládá. Pokud tak učiní a identifikuje ty, kteří se rasisticky projevují, ti mohou být souzeni za trestný čin hanobení národa, etnické skupiny nebo rasy. Může za to být udělen trest až na dva roky, a je-li spáchán třemi a více osobami, až na tři roky nepodmíněně.

Obdobná je sazba i v případě, pokud se jedná o veřejné podněcování nenávisti vůči některému národu, rase, jiné skupině osob nebo omezování práv osobní svobody. Policie musí reagovat, dokonce i když se jedná jenom o přestupek, a ve zmíněných případech jde o trestný čin. Tím samozřejmě neříkám, že pořadatelský sbor je mimo jakoukoliv odpovědnost.

Kam patří urážlivé výkřiky jako Pražské ku...?

Mezi hrubé urážky. Svojí závažností jsou na úrovni rasistických projevů.

Může fotbal dělat nějakou prevenci, myslím teď výchovnou?

Pouze omezeně, protože může na diváky působit vlastně jen pár hodin, kdy přijdou na zápas. Může na ně spolupůsobit, ale má i prostředky, jak ze stadiónů problémové diváky ve spolupráci s policií vytěsnit. Prevence je především záležitostí výchovy v rodině a společnosti.

Karel Felt

Zrušit