Rubriky:

Vancouver 2010

ČOV půjde tvrdě proti nelegálnímu marketingu

3. února 2006 09:43 - PRAHA

Český olympijský výbor se nehodlá smířit s nelegálním marketingem a zneužíváním olympijských symbolů ve prospěch firem a výrobců, kteří nejsou partnery Mezinárodního olympijského výboru ani ČOV. Svých práv a nápravy škody se bude domáhat soudní cestou.

 

PRÁVO/Michaela Říhová

Veškeré olympijské symboly, mezi něž patří například olympijské kruhy, vlajka, pochodeň, oheň, piktogramy, loga jednotlivých her a obdobné záležitosti používané NOV, dále hymna, maskoti, ale i části symbolů a slova olympiáda, olympijský, chrání Olympijská charta. Ta jasně vymezuje pravidla jejich využití a stanoví i sankce za jejich porušení. NOV a jimi pověřené organizace, což je v Česku Česká olympijská, pak udělují podle jasně stanovených pravidel práva na jejich využití a dodržování také střeží.

Předběžné opatření

"Olympijské symboly jsou u nás chráněny zákonem 60/2000 Sb. Symboly mohou používat jen partneři ČOV a ti, jimž bylo povolení uděleno, ale za přísných podmínek. To znamená, jen na to, co bylo schváleno, a v podobě, jaká byla schválena. ČOV musí také na svém území ochránit práva partnerů MOV, což jsou nadnárodní společnosti," zdůraznil Jan Šťovíček, právní zástupce ČOV.

Tyto záležitosti jsou velice aktuální především v období před olympijskými hrami a v jejich průběhu. Některé firmy se snaží využít zvýšeného zájmu veřejnosti o olympiádu a spojit s ní svoje výrobky. Nejmarkantnějším příkladem je energetický nápoj Kamikaze, jehož výrobce sice měl povolení na design plechovky, ale výrazně podmínky porušil. "Na naše upozornění výrobce nereagoval, proto jsme museli postupovat právní cestou," dodala ředitelka České olympijské Alena Kindová. Právě ona je zodpovědná za udělování povolení, ale i sledování, zda nejsou symboly zneužívány.

Nekalá soutěž

V případě nápoje Kamikaze byl podán návrh na předběžné opatření vůči jeho distribuci a prodeji. To by mohlo znamenat i jeho stažení z prodeje. Jeho výrobce však není jediný, kdo porušuje tímto způsobem zákon. Například Pivovar Litovel použil při své reklamě symbol olympijské pochodně, na což má právo jen Plzeňský Prazdroj. V tomto případě může jít i o nekalou soutěž.

"Vyčíslení škod způsobených ČOV a jeho partnerům může jít do desítek miliónů," upozornil Šťovíček. "Naši partneři si stěžují a žádají nápravu. Naší povinností je ji zajistit, protože by v krajním případě mohlo dojít i k vypovězení smluv. My máme zájem s těmito partnery spolupracovat dlouhodobě," zdůraznil místopředseda ČOV Jiří Zedníček, který má tuto problematiku na starosti.

Ani sportovci nesmějí být v době her využiti k reklamě, a to nejen na ZOH, ale ani doma, pokud jejich partnerem není zároveň partner ČOV nebo MOV.

Jandu stáhnou

V této souvislosti se nejčastěji hovoří o skokanu Jakubu Jandovi a OMV. Pokud by se Janda v době ZOH objevil v jeho reklamě, mohl by MOV sáhnout až ke krajnímu kroku, což je vyloučení z her. "Dávno je dán pokyn ke stažení, ale ojediněle se mohlo stát, že někde na pumpách jsou malé fotečky. Není to vůbec žádný problém, došlo k lidskému selhání," řekla ČTK Jandova manažerka Renata Balašová. "Svého" sjezdaře Ondřeje Banka nesmí využívat ani pivovar Holba, obdobně musejí firmy postupovat i v případě Kateřiny Neumannové a dalších sportovců.

"Nelegální marketing poškozuje nejen myšlenku olympismu, ale vážně ohrožuje financování českého olympijského týmu. ČOV spolupracuje intenzivně s MOV a použije všechny právní prostředky v boji proti nelegálnímu marketingu. Snažíme se však především o prevenci. Vysvětlujeme, co je a co není možné. Bylo by smutné, kdyby firmy, které se snaží sportovcům pomoci, je v konečném důsledku poškodily," dodal Zedníček.

Karel Felt, Právo

Zrušit


Časová osa: Vancouver 2010

Filtr článků - Vancouver 2010


Podsekce:

                 

Načítám data
Vyčkejte prosím, načítám data..