Hlavní obsah

Ústavní soud vrátil spor o soudkyni ve fotbalové při na začátek

Petr KozelkaSport.czPrávo
12. 8. 2020 15:33

Vlekoucí se spor mezi spolkem Bohemians Praha a Fotbalovou asociací České republiky (FAČR) loni ještě více prodloužil nález konceptu rozhodnutí ve sporu o náhradu škody, po němž byla soudkyně z případu vyloučena pro podjatost. Do věci ale ve středu zasáhl Ústavní soud, když vyhověl žalobě FAČR a nařídil, aby údajná podjatost soudkyně byla znovu přezkoumána.

Foto: Vít Šimánek, ČTK

Spor mezi spolkem Bohemians Praha a FAČR loni prodloužil nález konceptu rozhodnutí ve sporu o náhradu škody, po němž byla soudkyně z případu vyloučena pro podjatost. Do věci zasáhl Ústavní soud, vyhověl žalobě FAČR a nařídil, aby byla údajná podjatost soudkyně znovu přezkoumána. (ilustrační foto)Foto: Vít Šimánek, ČTK

Článek

Spor mezi FAČR a spolkem Bohemians Praha se vede o peníze, o které prý přišel fotbalový klub poté, co mu bylo zakázáno používání názvu FK Bohemians Praha. Před ústním jednáním v listopadu 2019 u Obvodního soudu pro Prahu 1 se ale ve spise objevil nedopatřením založený koncept rozsudku, podle kterého měla být žaloba zamítnuta. Spis také obsahoval e-mail s odkazy na mediální zprávy shrnující průběh sporu.

Zástupce spolku proto podal proti soudkyni námitku podjatosti a Městský soud v Praze soudkyni skutečně vyloučil. Proti tomu se ohradil FAČR s tím, že je odnětí zákonného soudce možné jen výjimečně tehdy, vyvolá-li jeho poměr k věci nebo účastníkům důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, tedy schopnosti rozhodovat nestranně a nezávisle. A senát ÚS se soudcem zpravodajem Jaromírem Jirsou stížnosti vyhověl.

„Subjektivní přesvědčení vedlejšího účastníka (spolku), založené na skutečném pochybení soudkyně spočívajícím v přípravě a úniku predikovaného a pro vedlejšího účastníka nepříznivého rozhodnutí ve věci samé, nalezlo odezvu v přístupu městského soudu, který fakt, že soudkyně nebyla schopna věc rozhodnout více než deset let a nedbale vede spis ve věci, nesprávně posoudil jako její podjatost," konstatoval Jirsa.

„Soudkyně, která věc řešila takovou dobu, již byla připravena vynést meritorní rozhodnutí. Po jejím vyloučení byla věc přidělena jinému soudci, který by musel nastudovat spis, zorientovat se ve věci, což jsou kroky, s nimiž jsou spjaty další průtahy, za které nese stát objektivní odpovědnost. Mimo dalšího odkladu rozhodnutí věci je tak porušena i hospodárnost soudního řízení," upozornil Jirsa.

O možné podjatosti soudkyně bude muset znovu rozhodnout městský soud. Podle verdiktu ÚS přitom musí rozhodnout, které konkrétní projevy soudkyně skutečně a objektivně vyvolávají pochybnosti o její nestrannosti. Senát ÚS také jedním dechem dodal, zda není spíš na místě jiné vhodnější řešení neprofesionálního přístupu soudkyně k vyřizování věcí, jako například kárné řízení.

Reklama

Související témata:
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •