Živě

Obnovu členství ve FAČR neodkládejte, pomůžete tím svému klubu

17. února 2014 17:46 - Praha

Období ledna a února je v každém roce dobou obnov členství ve FAČR (http://clenstvi.fotbal.cz), kterou musí provést všechny osoby aktivně působící ve fotbale v České republice. Pokud byl jednotlivec členem FAČR již v roce 2013, musí si pro rok 2014 své členství obnovit zaplacením členského příspěvku. Obnovu může provést jednotlivec sám, případně prostřednictvím klubu díky službě Hromadná platba. Pomocí tohoto nástroje může klub uhradit členské poplatky za více svých hráčů klubu naráz a usnadnit jim a sobě obnovu jejich členství.

 

FAČR

Pokud jednotlivec v roce 2013 členem FAČR nebyl, musí si standardně projít přihlašovacím procesem za člena FAČR. Má dvě možnosti, využít starší metody vytisknutí přihlášky, kterou vyplní, podepíše a odešle do sídla fotbalové asociace, či může použít elektronický způsob přihlášení za člena na webu informačního systému http://is.fotbal.cz. Velkou výhodou elektronického podání je, v kombinaci s on-line platbou, možnost stát se členem FAČR během několika minut.

Důležitým termínem pro obnovy členství je 28. 2. 2014. Všechny obnovené členství a zaplacené členské příspěvky z nich vyplývající budou zařazeny do systému zpětného přerozdělování členských příspěvků. Z vybrané sumy členských příspěvků bude 80% plus 20 miliónů korun ze státních dotací automaticky přerozděleno nazpět ve prospěch členských klubů hrajících krajské a okresní soutěže prostřednictvím Okresních fotbalových svazů. Přerozdělování ve prospěch klubů proběhne dle počtu jejich členů, kteří do 28. února 2014 zaplatili členský příspěvek. Za členy, kteří do tohoto dne neměli zaplacené a zaktivněné členství, klub státní dotaci neobdrží.

V loňském roce úspěšně obnovilo členství do konce února 260 935 členů a z toho bylo 230 309 těch, kteří se pohybují na krajské a okresní úrovni. Mezi ty bylo následovně zpětně rozděleno 33 164 496 Kč z členských příspěvků a dalších 20 miliónů korun, které pochází ze státních dotací za fungující členskou databázi. Celkově tak bylo rozděleno 53 164 496 Kč, což pro kluby znamenalo 231 Kč za každého jejich člena, který si řádně obnovil členství do konce února.

Všichni členové FAČR navíc mohou využívat bohatého bonusového programu (www.bytclenemsevyplati.cz). Ten obsahuje nyní 29 exkluzivních výhod, které se v průměru pohybují ve výši 25% procent. Za rok 2013, tj. od spuštění programu 1. 5. 2013, členové díky bonusovému programu ALIVE FAČR ušetřili více než 450.000 korun. Členové a kluby se navíc mohli zapojit do třinácti jedinečných soutěží o ceny za téměř 150 tisíc korun.

Být členem se vyplatí a to nejenom samotným jednotlivcům, ale i klubům. Proto neváhejte s obnovou členství svého či svých hráčů a využijte naplno možností, které vám Členství ve FAČR nabízí.

FAČR

Časová osa: Zprávy z FAČR

Filtr článků - Zprávy z FAČR