Hlavní obsah

Běh mezi paragrafy

Kateřina Čepicová, René KujanSport.cz
14. 7. 2017 13:47

Být běžcem není v dnešní době jen tak. Všude samé právo, všude samé povinnosti. V takové spletité směsici je možné klopýtnout o nějaký ten zádrhel, kličku, nebo přímo smyčku nějakého toho paragrafu. Pojďme si připomenout, co platí pro náš pohyb na pozemních komunikacích! Nebo se vám ještě nikdy nestalo, že se do vás pustil nějaký cyklista, že běžíte po špatné straně cesty?

Foto: Profimedia.cz

Stezka, značky, povinnosti, zákazy. Jak se vyznat?Foto: Profimedia.cz

Článek

Běžcovy povinnosti při běhu na pozemních komunikacích

Běžec má stejná práva a povinnosti jako chodec a podléhá zákonu o pozemních komunikacích. Běžec je účastníkem provozu a každý takový účastník je zejména povinen chovat se ohleduplně a ukázněně, aby svým jednáním neohrožoval život, zdraví nebo majetek, řídit se pravidly provozu na pozemních komunikacích, pokyny policisty, pokyny osob oprávněných k řízení provozu na pozemních komunikacích a řídit se světelnými, případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami, dopravními zařízeními a zařízeními pro provozní informace.

Jak je to při pohybu po silnici?

Běžec se může pohybovat po silnici jen za určitých podmínek. Obecně platí, že běžec ‒ stejně jako chodec ‒ je povinen užívat přednostně chodníku nebo stezky pro chodce. Po chodníku i po stezce pro chodce se vždy pohybuje vpravo. Pouze v případě, že chodník chybí nebo je neschůdný, lze běžet po levé krajnici pozemní komunikace. Tam kde není krajnice nebo je-li neschůdná, je nutné běžet co nejblíže při levém okraji vozovky.

A kolik běžců může běžet vedle sebe?

Po krajnici nebo při okraji vozovky za běžného provozu mohou vedle sebe běžet nejvýše dva běžci. Při snížené viditelnosti, zvýšeném provozu na pozemních komunikacích nebo v nebezpečných a nepřehledných úsecích smějí běžet běžci (jít chodci) pouze za sebou.

Pokud bude běžců více, budou tvořit organizovaný útvar. Ve dvojstupu mohou běžet po chodníku vpravo. Jinak běží celý útvar po pravém okraji komunikace.

Je běžec povinen mít na sobě nějaké reflexní prvky?

Pokud se běžec bude pohybovat mimo obec za snížené viditelnosti po krajnici nebo po okraji vozovky v místě, které není osvětleno veřejným osvětlením, je povinen mít na sobě prvky z reflexního materiálu umístěné tak, aby byly viditelné pro ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích.

Kdo má přednost na cyklostezce? Běžec, nebo cyklista?

Pokud běžec běží po stezce, která je označena jako stezka pro chodce a cyklisty, nesmí ohrozit cyklistu jedoucího po stezce. Běžec tedy musí cyklistovi umožnit jeho jízdu a měl by se mu vyhnout.

V případě, že je stezka oddělena na pruh pro chodce (tj. běžce) a cyklisty, je běžec povinen užívat jemu určený pruh a pruh pro cyklisty užije jen při obcházení, vcházení a vycházení ze stezky, přičemž nesmí ohrozit cyklisty jedoucí v pruhu vyznačeném pro cyklisty.

Tak, teď už víte, kdy vpravo, kdy vlevo a můžete se směle pustit i do soutěžení s cyklisty. Samozřejmě o to, kdo se na komunikaci bude chovat ukázněněji a ohleduplněji!

Zpracováno ve spolupráci s advokátní kanceláří Janstová, Smetana & Nevečeřal.

Dostáváte se na cyklostezkách do konfliktu s kolaři/bruslaři?
Ano.
34,3 %
Ne.
53 %
Nepohybuji se tam.
12,7 %
Celkem hlasovalo 166 čtenářů.

Reklama

 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   

Nejnovější články