Hlavní obsah

Mezi tisíci faktur se schovaly i milionové od Tymicha. Vyrovnali jsme se, jde o štvavou kampaň, reaguje Malík

17. 12. 2020 14:40

Tisíce faktur proteče ročně fotbalovým Strahovem, respektive dceřinou společností Fotbalové asociace ČR nesoucí název STES. Rok co rok přibližně za půl druhé miliardy. To by bylo, aby mezi pěti tisíci fakturami neproklouzly i některé hodně prazvláštní. Sice vystavené firmou Tymich s.r.o na téměř deset milionů korun, což zase není zrovna zanedbatelný pakatel, jenže ve fotbale se točí mnohem větší sumy. A navíc přece šlo o dezinfekci fotbalových kabin v téměř devadesáti klubech po celé republice, což byla v letošním prazvláštním koronavirovém roce činnost víc než záslužná, bohulibá a potřebná. Vždyť šlo přece o zdraví mladých fotbalistů.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo

V kauze kolem dezinfekce figuruje i Roman Berbr.Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Článek

Kámen úrazu a v době neustále bobtnající Berbrovy kauzy i dalšího bolehlavu, který na výkonném výboru dovalila před vládnoucí strahovskou garnituru Kontrolní a revizní komise FAČR, ovšem spočívá v tom, že s onou záslužnou činností mající ochránit zdraví mladých fotbalistů to bylo všelijaké.

A s fakturovanými a promptně proplácenými miliony na účet firmy bývalého fotbalisty Bohemians a Jablonce Jiřího Tymicha tuplem.

Namísto kabin a vnitřních prostor v 90 klubech, jak je zakotveno ve smlouvě parafované předsedou Fotbalové asociace Martin Malíkem a tehdejším místopředsedou Romanem Bebrem, byla dezinfekce provedena jen v 41 klubech.

Víc se údajně nestihlo, byť faktury vystavené Tymichovou firmou na částku 9 890 000 Kč byly společností STES proplaceny okamžitě v plné výši.

„Nebudu se k záležitosti vyjadřovat, oficiální stanovisko k celé záležitosti vydá Fotbalová asociace," reagoval na dotaz sport.cz finanční ředitel STES Libor Kabelka, který společně s předsedou asociace Martinem Malíkem proplácení faktur schvaloval.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Předseda FAČR Martin Malík.Foto: Vlastimil Vacek, Právo

Kontrolní a revizní komise FAČR, která další kauzu cloumající fotbalovým Strahovem odhalila, přišla totiž na to, proplacené práce na více než polovině stadionů a hřišť vůbec neproběhly a že i celková cena vysoko přesahuje běžné zvyklosti o podobných dezinfekčních prací.

„Jsem vázán mlčenlivostí," odmítl i Jiří Tymich jakkoli reagovat na dotaz, jak to s prováděnými pracemi ve skutečnosti bylo, kolik kabin a vnitřních prostor jeho firma ve doopravdy dezinfikovala a zda snad nebyla finanční částka za jejich provedení, byť v mnoha případech jen údajné, značně nadhodnocena.

V zájmu objektivity je třeba dodat, že zmiňovaná komise pod vedením Zdeňka Šimka posléze objevila dodatek ke smlouvě, který vypracoval vedoucí legislativního a právního oddělení FAČR Jan Lego. Mimochodem stejný muž, který bezprostředně po zatčení Romana Berbra detektivy Národní centrály proti organizovanému zločinu vystupoval jako jeho právní zástupce.

V dodatku už je jako konečný termín pro provedení dezinfekce stanoven nikoli konec srpna 2020, ale jaro příštího roku.

Po opakovaných apelech Revizní a kontrolní komise začala strahovská generalita jednat, protože v závěrech Šimka a jeho mužů se objevilo i doporučení předat celý případ policii.

S firmou Tymich s.r.o byla tudíž uzavřena dohoda o narovnání, na jejímž základě vrátí asociaci 6 794 656,60 Kč, a navíc uhradí pokutu 2,3 milionu korun.

„Za nejdůležitější považuji závěr revizního orgánu, že věc byla v souvislosti s uzavřením dohody o narovnání v obchodní rovině uspokojivě vyřešena. Fotbalové asociaci tak nevznikla žádná škoda," uvedl předseda FAČR Martin Malík v tiskovém vyjádření avizovaném finančním ředitelem STES Liborem Kabelkou.

„Dílčí závěry citované ve zprávě revizního orgánu vyplývají z hodnocení celého projektu bez dostatečné akcentace zmíněných objektivních okolností a hovořit o ní bez kontextu vede ke zkreslení dílčích závěrů a další štvavé kampani poškozující především celé fotbalové hnutí", je přesvědčený první muž českého fotbalu.

K tomu dodal, že výkonný výbor přijal i další opatření.

„A to nad rámec navržených kontrolním orgánem. Compliance officer (pozn.: Protikorupční program FAČR) na základě projednání celé věci na výkonném výboru podal podnět externímu ombudsmanovi k dalšímu šetření. Na základě jeho výsledků jsem připraven iniciovat další kroky jak v občanskoprávní, tak trestněprávní rovině," nevyloučil, že by se případem milionových faktur, které protekly fotbalovým Strahovem a byly proplaceny za práce, které nebyly provedeny, mohla posléze přece jen zabývat policie nebo státní zastupitelství.

A to bez ohledu na dohodu o narovnání a financím, které se do strahovské fotbalové pokladny vrátily či by se do ní postupně od firmy Jiřího Tymicha vrátit měly.

Reklama