Hlavní obsah

Předseda Národní sportovní agentury Hnilička plní slib: Rozeslali jsme přes tři miliardy korun

Karel FeltPrávo
10. 4. 2021 11:16

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy mělo desítky let problém s rozesíláním dotací na činnost i těch nejmenších klubů. Posílalo peníze většinou až ve druhé polovině roku, spíš ve čtvrtém čtvrtletí, kdy už kluby neměly šanci je proinvestovat. Jedním z hlavních úkolů, které má ředitel Národní sportovní agentury (NSA) Milan Hnilička je urychlení vyplácení. I přes složitou koronavirovou situaci se to daří. Sportovním organizacím už odešlo 3,6 miliardy korun a jím daný slib by měl být zcela naplněn v průběhu dubna. Nyní také jedná s ministrem zdravotnictví o otevření alespoň venkovních sportovišť pro amatérský sport a mládež.

Foto: Foto NSA

Při jednání Národní rady pro sport s Pavlem Nedvědem (vlevo) a Jaromírem Jágrem.Foto: Foto NSA

Článek

Od pondělí dojde k uvolnění některých opatření, podle rozhodnutí vlády se může například venku setkávat až dvacet osob, uvnitř deset. Ale nikde není konkretizováno, jestli se to týká i sportu, především amatérského a mládeže. Jaká je situace?

Společně se sportovním prostředím, mezi které patří například zástupci Českého olympijského výboru, České unie sportu, turistů, sportovních svazů, profesionálních soutěží, fitness komory nebo renomovaní lékaři, jsme připravili program Restart sportu, který podrobně ve čtyřech fázích uvolňuje amatérský a dětský sport. Situace zejména u dětí je tak alarmující, že nelze rozvolnění déle odkládat a je potřeba, aby se děti vrátily od počítačů zpátky na sportoviště. Od pondělí by mělo dojít k otevření vnějších sportovišť až pro dvacet osob a dále s tím, jak se bude zlepšovat epidemiologická situace chceme postupně otevírat vnitřní sportoviště, startovat soutěže, a na konci i vrátit diváky zpátky na tribuny.

Další prioritou jsou peníze pro sportovní organizace a kluby. Kolik jich tedy Národní sportovní agentura rozeslala?

V současné době probíhá vyplácení programu Můj klub, kam se nám letos přihlásilo rekordních 7150 žadatelů z řad mládežnických sportovních klubů po celé České republice. Dále výzvu Významné sportovní akce 2021 a podpora pro sportovní svazy. Každý den podepisujeme desítky až stovky platebních příkazů, takže je těžké odpovědět na tuto otázku konkrétně. V tomto týdnu už máme vyplaceno přes 3,6 miliardy korun, možná o něco víc.

Foto: Foto Vlastimil Vacek, Právo

Milan Hnilička ve své pracovně.Foto: Foto Vlastimil Vacek, Právo

Můžete říct, kolik vyplatíte celkem?

Letos pracujeme s rozpočtem pro sport ve výši 10,3 miliardy korun.

Podle jakých kritérií pro udělení dotací mohou kluby a organizace žádat peníze?

To vždy záleží na daném dotačním programu, ale pokud mám mluvit obecně, tak se snažíme nejčastěji jít formou předem zveřejněných kriteriálních hodnot, což v některých výzvách dává sportovním organizacím možnost si propočítat výši dotace. Jako příklad uvedu dotační program Můj klub, kde každý mládežnický klub dostává peníze podle počtu dětí ve svém klubu. Dopředu ve výzvě dáme vědět, jakou dostanete v klubu za dětského sportovce dotaci a vy si to jen vynásobíte počtem dětí ve svém klubu. Každý klub v republice dostane na základě četnosti sportování na jednoho sportovce stejnou dotaci, neděláme rozdíly. Aby nedocházelo k podvodům, tak vše ověřujeme přes rejstřík sportovců, který jsme provázali s registrem obyvatel tak, aby nikdo nemohl registrovat neexistujícího sportovce.

Jaké programy jste vyhlašovali?

Dosud jsme vyhlašovali covidové programy pro majitele sportovišť a podporu sportovních soutěží, dále zmíněný Můj klub, Významné sportovní akce 2020 a 2021, Podpora sportovních svazů, kam patří i dotace na talentovanou mládež nebo například podpora reprezentací, vypsány jsou i programy na investice a nově i na provoz a údržbu sportovišť pro sportovní organizace, které provozují sportovní areály. Škála dotačních výzev je opravdu široká, snažíme se jít do většího detailu, jelikož sportovní prostředí je opravdu rozmanité. Nezapomínáme na podporu univerzitního sportu ani na hendikepované sportovce.

V minulosti bylo rozdělování peněz zneužito. Kdo o výši dotací rozhodoval?

O výši rozhodují odborníci ze sportovního úseku Národní sportovní agentury na základě konkrétně daných kritérií, vzorečků a tvrdých dat.

Jdou peníze přímo klubům, bez toho, že by na ně dosáhly třeba svazy?

Naší prioritou je financování klubů napřímo, děje se tak například ve dvou stěžejních výzvách Můj klub a Provoz a údržba sportovišť. V součtu těchto dvou výzev letos podpoříme sportovní kluby částkou vyšší o více než 700 milionů korun oproti minulému roku. Svazům posíláme dotace zejména na různé sportovní akademie, centra mládeže, činnost reprezentace, organizaci soutěží, metodiku nebo například trenéry. To ale nemá s penězi pro kluby nic společného.

Foto: Foto NSA

Při jednání Národní rady pro sport s Pavlem Nedvědem (vlevo) a Jaromírem Jágrem.Foto: Foto NSA

Zatímco NSA posílá peníze v prvním čtvrtletí, MŠMT mělo problém je poslat ve čtvrtém. Jak se podařilo tento proces urychlit?

Od doby, kdy jsem byl v roce 2017 jmenován vládním zmocněncem pro sport, jsem veřejně prohlašoval, že klíčové pro financování sportu v České republice musí být včasné zaslání peněz zejména malým mládežnickým klubům. Nemůžu říct, že bychom byli ve stavu „ideál", nicméně snažíme se o co největší digitalizaci celého dotačního řízení, což celý proces výrazně urychluje. Nově nastavený systém má samozřejmě své porodní bolesti, ale pevně věřím, že se nám je podaří během roku odstranit. Je to i díky skvělému pracovnímu nasazení všech kolegů, kterým bych chtěl tímto poděkovat za jejich práci.

Dostává finance i reprezentace?

Ano, reprezentace jsou financovány v rámci programu Podpora sportovních svazů. Tento rok došlo u všech sportovních svazů k navýšení dotace oproti loňskému roku o 5%, což věřím, že všichni v této složité době ocení.

Kde je hranice, aby dotace nedostaly profesionální kluby?

Hranice je přesně určena zákonem o podpoře sportu, kterým se Národní sportovní agentura řídí. Příjemcem dotace může být pouze sportovní organizace a tu zákon definuje jako neziskovou právnickou osobu, jejíž předmět činnosti je v oblasti sportu. Mohu garantovat, že peníze určené například na podporu dětí skutečně skončí u mládežnických týmů, a ne u profesionálů. My po skončení jakéhokoliv dotačního programu dáváme na webové stránky kompletní výsledky, kdo získal podporu a v jaké výši, včetně například vzorečků výpočtů nebo kritérií, takže kontrolu si může udělat úplně každý, kdo má přístup k internetu.

Existuje kontrolní mechanismus, který zabrání zneužití nebo nesprávnému využití dotací, což se v minulosti stávalo?

Těch kontrolních mechanismů je několik – například elektronický rejstřík sportovců provázaný s registrem obyvatelstva, takže nikdo nemůže žádat dotace na neexistujícího sportovce. Pracujeme i na metodice zápisu sportovců do rejstříků, aby nedocházelo k umělému navyšování počtu sportovců v daném sportu. A pak připravujeme posílené kontrolní oddělení, které se bude soustředit na kontrolu využívání veřejných financí ve sportu a jehož cílem je právě zabránění zneužití nebo nesprávné využití dotací.

Foto: Foto Vlastimil Vacek, Právo

Milan Hnilička s manželkou Radkou na Sportovci roku 2019.Foto: Foto Vlastimil Vacek, Právo

Už chystáte vypsání programů na příští rok?

Samozřejmě, debaty zejména o celkové koncepci dotačních programů vedeme nejen v našem sportovním oddělení, ale i na Národní radě pro sport. Nicméně v současnosti čeká na naše finance několik tisíc mládežnických klubů, více než sto svazů a pořadatelů významných akcí, takže děláme vše pro to, abychom je co nejrychleji vyplatili a pak se můžeme vrhnout na přípravu na další rok.

Jak to vypadá v současnosti s investicemi do sportovní infrastruktury?

Zájem je ohromný, čekali jsme hodně, navýšili jsme rozpočet oproti minulému roku o více než dvě miliardy korun, a přesto zájem o investice do sportovní infrastruktury převýšil naše očekávání. Jako příklad uvedu výzvu investice do regionální infrastruktury, kde jsme měli původní alokaci 1,2 miliardy korun, ale už během prvních 36 hodin přišly žádosti za více než 800 milionů, takže jsme se rozhodli okamžitě zareagovat a jsme v procesu alokaci navýšit. K dnešnímu dni jsou jen v této výzvě regionální infrastruktury žádosti za přibližně 3 miliardy. Do toho máme vypsanou výzvu ke standardizované sportovní infrastruktuře, tam registrujeme šest žádostí v hodnotě 540 milionů, také máme schválený program pro nadregionální infrastrukturu.

Další investiční programy, které chceme ještě realizovat, jsou například na podporu svazů skrze materiálně technickou základnu sportu, nebo nový program KABINA, který je stěžejní pro obce do tří tisíc obyvatel a který jsme původně chtěli realizovat prostřednictvím Ministerstva pro místní rozvoj s využitím evropských fondů. Proto si dovolím tvrdit, že rok 2021 bude z hlediska rozvoje sportovní infrastruktury rekordní od vzniku České republiky.

Komplikují omezení kvůli covidové pandemii hodně práci agentury?

Extrémně. Nechci si stěžovat, protože krize postihla všechny, některé více, některé méně. Nás to zasáhlo v nejhorší možný čas, a to při vzniku Národní sportovní agentury, tudíž veškerý čas, který jsme měli na přípravu řádných dotačních programů, postupného přijímání nových zaměstnanců atd. se zkrátil na polovinu. Přestože nás byla v úřadě pouze třetina konečného personálního stavu, tak jsme se rozhodli, že musíme okamžitě zareagovat a připravili jsme změnu zákona na základě, které jsme mohli nejen vyjednat prostředky pro sport, ale především vyhlásit a vyplácet covidové programy pro sport již v roce 2020.

Vyřizujete i výjimky pro vstupy zahraničních sportovců do České republiky?

S covidovým obdobím nám přibyla i tato práce, na kterou jsme museli vyčlenit určitý počet zaměstnanců, protože o tyto výjimky je veliký zájem. Za rok jsme vyřídili více než 1500 povolení. K tomu administrujeme ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví veškeré žádosti o výjimky na různé sportovní akce – ať se jedná o světový pohár v biatlonu, zápas české reprezentace v basketbalu, mezinárodní fotbalové zápasy nebo WTA turnaj žen v Ostravě a několik dalších.

Vzhledem ke všem těmto neplánovaným činnostem samozřejmě došlo zejména u některých dotačních programů, určených pro rok 2021, ke zpoždění ve vypsání, za což se sportovnímu prostředí omlouvám, ale doufám, že všichni ocení, že i přes tuto složitou situaci vyplácení probíhá ve zrychleném režimu oproti minulým letům a že jsme tím naplnili naši vizi.

Reklama

Sdílejte článek
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   

Nejnovější články