Rubriky:

FIFA 10

Nejlepší FIFA 10 na X360 a PS3

12. října 2009 09:41

Na všech platformách zažijete s FIFA 10 ten nejlepší virtuální fotbal, jaký si můžete přát. Nicméně verze pro Xbox 360 a PlayStation 3 ční nade všemi. Producent David Rutter vám zeširoka představí největší výhody tzv. „nextgen verze“. Pozor, tohle vám zabere polovinu neděle!

 

FIFA 10 Team

„Jsme opravdu hrdí na FIFA 09. Co se kvality týče, hra ji jistě měla, ale jelikož jsme fotbaloví fanatici, nejsme nikdy spokojeni. Proto jsme se ve FIFA 10 chtěli zaměřit na 3 hlavní věci.

1 - Dále vylepšit hratelnost
2 - Reagovat na ohlasy našich fanoušků
3 - Implementovat několik skutečně zajímavých inovací

Prvním dvěma úkolům jsme věnovali zhruba 70% úsilí a zbylých 30% připadlo na opravdu skvělé inovace. Vezměme to postupně.

Vylepšování hry

Podíváme-li se na FIFA 09, je celková kvalita její hratelnosti dobrá. Na hratelnosti příští generace jsme pracovali tři roky a dokázali jsme se vypořádat s většinou hlavních prvků na skutečně uspokojivé úrovni. Nicméně zůstalo tady pár problematických věcí, na něž jsme se chtěli zaměřit. Když každý týden sledujeme reálné fotbalové zápasy, vidíme věci, které nám pomáhají vyčíst to, jak se skuteční fotbalisté chovají a projevují na hřišti. V tomto ohledu jsme se letos zaměřili zejména na tyto věci:

Naléhavost: Chtěli jsme napodobit stupeň naléhavosti přístupu hráčů k dění na hřišti. Když totiž hráči nejsou bezprostředně zapojeni do akce, jsou uvolněnější. Jakmile se ovšem hra přiblíží do jejich blízkosti, zpozorní a začínají reagovat na to, co se kolem nich děje. Letos tedy ve FIFA 10 uvidíte mnoho různých druhů pohybu v závislosti na momentálním průběhu hry a „nebezpečnosti“ dané akce. Zapracovali jsme také na logice sledování míče tak, aby hráči korektně četli hru a byli lépe připraveni reagovat na aktuální situaci. Dokonce to jde tak daleko, že hráči uhýbají z cesty přihrávkám a střelám svých spoluhráčů, nebo se naopak snaživěji vrhají po míči – objeví se prvky jako rybičky, střely ve skluzu, odkopnutí míče v pádu apod.

Zachycení míče: Zde jde o to, jak se hráč staví do pozice ke zpracování míče a jak ho nakonec zpracuje. Letos jsme chtěli eliminovat nevhodné „předčasné“ zachycení, kdy se hráč mohl pohnout do pozice, kde chtěl míč co možná nejrychleji převzít, a nahradit ho systémem „nejjednoduššího“ zachycení, díky němuž si hráč hledá pozici k co nejsnadnějšímu zpracování míče. V podstatě jsme vylepšili inteligenci hráčů a jejich vnímání toho, kde se nachází „přirozená“ pozice pro zachycení míče. Výsledkem je citlivější funkce zpracování míče na zemi a jeho udržení pod kontrolou.

Hledání pozice: Letos jsme chtěli také vylepšit u hráčů vnímání toho, kde se nacházejí jejich spoluhráči. Nový systém s názvem „Poziční priorita“ se stará o to, aby například defenzivní záložníci kryli obranu v případě, kdy jde střední obránce na roh a svůj post neopustili, dokud to nebude bezpečné. Podobně v útoku hráči podnikají promyšlenější náběhy a lépe analyzují okolní prostor tak, aby mohli zvolit správnou dráhu, vyhnout se postavení mimo hru a vytvořit si prostor pro přihrávku.

Přihrávky: I zde jsme zapracovali na zlepšení vyhodnocení „nebezpečí“. Přihrávající hráči nyní lépe vnímají prostor před svými spoluhráči a jejich kolmé přihrávky jsou proto efektivnější.

Střelba: Letos jsme skutečně chtěli vylepšit způsob pohybu míče. Proto jsme vytvořili nástroj, s jehož pomocí konstruujeme systém střelby, který je v kontextu s okolní situací. To znamená, že můžeme vyladit určité chyby ve střelbě v dané situaci. Faktory, které výslednou střelu ovlivňují, jako jsou míč, noha a jejich pohyb, budou na ni nyní mít patřičný efekt. Uvidíte tak některé skvěle vypadající střely.

Bránění: Nevěnovali jsme se jen výše zmíněnému hledání správné pozice, ale také skluzům, obranným zákrokům ve stoje a jejich pohybové energii. V případě skluzů dobrý hráč nyní „dojede“ dále, takže bude mít delší dosah. Má také lepší odhad směru – obecně se tedy snaží zasáhnout spíše míč, než hráče, který ho vede. Pochopitelně s delším dosahem budete muset skluzy lépe časovat, protože jinak se budete teprve zvedat, zatímco útočník bude pelášit na vaši branku. Zákroky ve stoje, které byly v 09 velmi účinné, jsou nyní obtížnější na provedení. Obránci se při nich budou muset vyrovnávat s vyšší setrvačností, čili opět, pokud zákrok nesprávně odhadnete, síla vás vynese špatným směrem.

Brankáři: Zde došlo k mnoha vylepšením. Pohráli jsme si s logikou vybíhání – v případě nízkého ohrožení si brankář počíná klidně a vyrovnaně, zatímco pod tlakem se uchyluje k jednoduchému vyražení. I brankáři se dočkali vyladění svého vnímání naléhavosti situace. Jsou nyní mnohem agresivnější při vybíhání z čáry, ale pokud jsou zastiženi mimo ideální pozici, snaží se rychle dostat zpátky, aby mohli vytlačit míč mimo nebezpečí. Nezapomněli jsme ani na pohybovou energii brankářů tak, aby zákroky vypadal věrohodněji.

Reakce na ohlasy

V době, kdy píši tento blog, máme na kontě více než 300 miliónů odehraných zápasů ve FIFA. To je pořádné číslo. A kolik je těch připomínek! Já jsem si je rozdělil do dvou kategorií.

1 – Frustrace
2 – Požadavky

Takže pojďme na ně, opět postupně…

Frustrace: Často se pohybuji na fórech, kde čtu a také přispívám. Je zde hodně lidí, kterým se hra líbí, ale také ti, kdo nacházejí, hlásí nebo využívají ve hře věci, s nimiž nejsou spokojeni. Opravdu chceme, aby lidé s férovým přístupem spokojeni a aby podvodníci hráli podle pravidel. Některé z věcí, jichž se dotknou změny, jsou následující:

1.    Konec dlouhých kolmých přihrávek, z nichž vznikají situace 1 na 1 proti brankáři
2.    Zabránění gólům, vstřelených přímo z výkopu
3.    Vylepšení střelby tak, aby míče tak často nezasahovaly tyče
4.    Lépe vypadající animace pohybu
5.    Méně frekventované postavení mimo hru a inteligentnější fungování pravidla o poskytnuté výhodě
6.    Zahájení odstraňování skriptovaných grafických sekvencí a přidání rychle rozehraných volných kopů.

Samozřejmě jsme pracovali na více věcech, ale toto vám alespoň dá představu o tom, jak dalece bereme naslouchání stížnostem lidí na různé problémy vážně.

Požadavky: Druhým typem ohlasů jsou požadavky. Letos můžeme s potěšením oznámit, že jsme do FIFA 10 přidali Tréninkový režim. Pomocí tlačítek Back/Select si v tréninkové aréně budete moci otevřít menu s výběrem buď tréninkového zápasu, nebo standardních situací. Na každé straně lze měnit počet hráčů a – malá exkluzivitka tohoto blogu – dá se to hrát i v multiplayeru, i když jen lokálně. Kamarádi se zatím online k vašemu tréninku připojit nemohou. Nicméně 5 na 5 hráčů v poli na hřišti standardní velikosti je nyní realitou.

Inovace

Letos jsme skutečně chtěli provést citelnou změnu způsobu hraní hry. Jednou z hlavních věcí byla mechanika ovládání hráče, lidé však dostanou i více volnosti k projevení vlastního stylu při držení míče. Podařilo se nám to díky těmto třem prvkům:

1.    Driblování (vedení míče) v rozsahu 360°
2.    Driblování s fintami a triky
3.    Volnost fyzikálních aspektů hry.

Driblování v rozsahu 360°:
Věřte tomu, nebo ne, ale hráči ve FIFA 09 se mohli pohybovat jen osmi směry. Nahoru/dolů, doleva/doprava a diagonálně. Možná jste si toho ani nevšimnuli, ale čas od času to vedlo k tomu, že hráči driblovali a otáčeli se s míčem docela nemožným způsobem. Driblování v 360° vás od tohoto osmisměrového omezení zcela osvobozuje. FIFA 10 je vůbec první fotbalovou hrou s tímto prvkem. Pohyb s míčem je teď doslova superplynulý. Před hráči jsme vytvořili širší plochu pro ovládání míče, driblovat lze více do šířky a systém vyhodnocování pokynů ovladače je nyní mnohem citlivější a přesnější, takže se můžete pohybovat skutečně všude, kde chcete. S trochou tréninku se dokonce můžete naučit, jak přehazovat míč z jedné nohy na druhou.

Driblování s fintami a triky
Kromě výše uvedeného systému 360° jsme chtěli dát šikovným driblérům schopnost rychle pohybovat míčem stranou. Představte si, že jste poblíž rohového praporku na polovině soupeře a jste tísněni obráncem. Stiskem levého předního tlačítka můžete provést bleskový a vysoce přesný manévr s míčem, kdy se uhnutím doleva a doprava zbavíte tlaku obránce. Dá se to použít i v jiných částech hřiště a považuji to za snadnější způsob provedení finty.

Volnost fyzikálních aspektů hry
Společně s driblováním do šířky jsme do hry přidali i nový systém sdílení kolizí. V kombinaci s větším prostorem pro držení míče jde vlastně o vzájemně se prolínající plochy ovládání. Výsledkem jsou například skutečné souboje o míč rameno na rameno. Je to celé mnohem variabilnější, a když se setkají dva hráči podobných parametrů, dochází na hřišti k delším a méně předvídatelným interakcím.

Inovace se však netýkají jen herního systému.

Trenérský režim
Jsme si plně vědomi OBROVSKÉ popularity Trenérského režimu. Vedle zápasů 1 vs. CPU a 1 vs. 1, jde o nejhranější herní režim. V duchu našeho hesla „reagujeme na ohlasy“ jsme prostě nemohli opomenout hromadu požadavků k celé řadě jeho částí. V Trenérském režimu jsme vylepšili 50 hlavních komponent v následujících oblastech:

1.    Realismus zápasů
2.    Přestupy
3.    Vývoj hráčů
4.    Fotbalová atmosféra

Realismus zápasů
Totálně jsme přepracovali nás simulační engine. Výsledky simulovaných zápasů jsou nyní generovány minutu po minutě a založeny na přednostech a slabinách jednotlivých týmů až do úrovně hráčů, kvality obranné, středové a útočné řady a zvolené formace. S nově fungující simulací jsme velmi spokojeni, stejně jako s realismem výsledků, které produkuje. V důsledku toho vypadají věrohodně i ligové tabulky :-)

Autentické přestupy
V 09 jsme nepříliš vhodně ponechali jako rozhodující faktor úspěšnosti přestupových jednání finanční objem nabídky. Letos hraje roli více věcí. I když peníze jsou stále velmi důležité, rozhodování hráče dále ovlivňují například vyhlídky pro jeho kariéru nebo pravidelná šance nastupovat do zápasů. AI jako váš protějšek při jednání se bude také chovat mnohem inteligentněji.

Vývoj hráče
Ve FIFA 10 jsme také chtěli zajistit, aby se hráči věrohodně vyvíjeli. Značnou pozornost jsme proto věnovali tvorbě inteligentních křivek růstu v závislosti na mnoha faktorech. Tyto kondiční, mentální a technické křivky ovlivňují to, jak kvalitně se hráč vyvíjí, stejně jako kde se nachází a jaké výkony podává.

Fotbalová atmosféra
Fotbalový svět se neustále mění, střídají se v něm vzestupy a pády a naším cílem bylo dostat něco z této tolik potřebné autenticity do naší hry. Budete svědky toho, jak AI mění hráče na soupisce v závislosti na jejich výkonnosti, dostanete každotýdenní přestupové aktuality v reálném na čase a souhrny dění ve světové kopané.

Budoucnost: Díváme se na Trenérský režim jako na naši několikaletou investici. Ještě chvíli nám zabere, než se nám povede pozdvihnout jeho kvalitu na úroveň hratelnosti zápasů, ale jsme skutečně odhodláni dokázat to :-)“

David Rutter, producent hry

FIFA 10 je již v prodeji. Nejlepší fotbalový simulátor je dostupný na PC, PLAYSTATION®3, Xbox 360™, Nintendo Wii™, PlayStation®2, Nintendo DS™, PSP® (PlayStation®Portable) a mobilních telefonech. Originální verze pro PC, PS3 a X360 obsahuje český dabing v podání Jaromíra Bosáka a Petra Svěceného!


Časová osa: FIFA 10

Filtr článků - FIFA 10