Rubriky:

Ostatní

Boj o moc ve fotbale nemá vítěze! Nestačila ani tři kola volby, bude mimořádná valná hromada

2. června 2017 09:25 - Praha
(Aktualizováno: 2. června 2017 18:55)

Boj o vládu nad českým fotbalem nemá vítěze. Na 19. valné hromadě FAČR v pražském hotelu Clarion nebyl nový předseda, který by se ujal vlády po zadrženém Miroslavu Peltovi, ani ve třetím kole hlasování zvolen. Šéf společnosti STES Martin Malík byl k vítězství blíž než jeho protikandidát Petr Fousek, protože mu scházelo k volebnímu triumfu jen sedm hlasů. Moravští delegáti ho však odmítli, takže nejpozději do 31. prosince se sejde mimořádná valná hromada, která bude předsedu a strahovskou generalitu volit znovu.

Sport.cz

18:40 - Signál, který fotbal vyslal, není moc dobrý, poukázal Martin Malík. Hlavně pokud jde o financování. Partneři očekávali, že předseda z valné hromady vzejde. Totéž i UEFA - finanční pomoc podmínila zvolením nového vedení. O tom je třeba teď znovu jednat, zdůraznil Malík.

18:25 - V příštích týdnech a měsících by mělo dojít k intenzivnímu dialogu mezi profesonálním fotbalem a regionálním fotbalem v Čechách i na Moravě, aby došlo k posunu, dodal Fousek. Nemohu momentálně odpovědět, zda do příštích voleb půjdu znovu, přidal.

18:21 - Nepovažoval bych za tragédii, že nový předseda nebyl zvolen. Ukazuje to na handicapy, s nimiž se fotbal zatím nevyrovnal, prohlásil po třetím kole kandidát na předsedu Petr Fousek. Odmítám, že by šlo o souboj Čech s Moravou, šlo spíše o názor na fotbal a o to, jak by se měl řídit.

18:20 - Za současné konstelace tak pokračuje v dosavadní vládě nad českým fotbalem stávající výkonný výbor. Zadrženého Miroslava Peltu tak budou nadále zastupovat místopředsedové Zdeněk Zlámal a Roman Berbr. Pelta tak de facto dál zůstává předsedou, i když na něho byla uvalena vazba a je momentálně zadržován v brněnské nemocniční věznici.

18:07 - Valná hromada pověřila výkonný výbor, aby svolal mimořádnou valnou hromadu, která se má konat nejpozději do 31. prosince 2017.

18:09  - Malíkovi chybělo ke zvolení sedm hlasů v moravské komoře, aby se stal novým předsedou. První podmínku (alespoň 99 hlasů) splnil, v Čechách procentuální 35 procentní podíl také naplnil, na Moravě ale neprošel.

18:05 - Ani ve třetím kole nebyl nový předseda zvolen. Malík získal v české komoře 106 hlasů a na Moravě 18 hlasů. Fousek získal v Čechách 20 hlasů, na Moravě pak 51.

17:42 - Po čtyřiceti minutách dohadování začalo třetí kolo hlasování. V něm je ke zvolení zapotřebí alespoň 99 hlasů, ovšem s tím, že v Čechách jich bude nutno získat minimálně 45 a na Moravě pak alespoň 25.

17:10 - Úkolem českých vyslanců nejspíše bude získat pro Malíka podporu u moravských delegátů. Potřeboval by od nich o sedm hlasů víc než v druhém kole, aby překročil stanovenou 35 procentní hranici. Jedině tak se může stát novým předsedou.

17:00 - Za zavřenými dveřmi budou ještě před třetí volbou vyjednávat Dušan Svoboda (za LFA), Miroslav Liba, Jan Jílek (oba za Čechy), Marek Hájek a Pavel Blaha (oba za Moravu).

17:00 - Ve třetím kole rozhoduje prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů, ovšem pouze pokud se v každé z komor vysloví pro vítěze alespoň 35 procent hlasů přítomných delegátů. Pokud by ani poté nebyl jasný vítěz, uskuteční se dohadovací řízení, které určí další postup.

16:58 - Vyslankyně UEFA, Slovenka Eva Pasquierová si vzala slovo a opět apelovala na delegáty, aby předsedu zvolili.

16:55 - Ani ve druhém kole nebyl nový předseda zvolen. Malík získal v Čechách 108 hlasů a na Moravě tři, Fousek měl navrch na Moravě, kde pro něho hlasovalo 51 delegátů, v Čechách jich pro něho bylo osmnáct. Na řadu tak přijde třetí kolo.

16:08 - Konstelace je jasná - Čechy ovládané místopředsedou Romanem Berbrem stojí v jednom šiku za Malíkem. Získal 107 hlasů ze 125 možných. Na Moravě má navrch naopak Fousek. Kdyby zůstal současný stav zachován i ve druhém kole, skončilo by hlasování patem. Malík má prostou většinu, která by rozhodovala ve třetím kole. I na Moravě by však musel získat aspoň 35 procent hlasů. To představuje 25 hlasů, takže zatím mu jich 11 chybí...

16:05 - Martin Malík získal v české komoře 107 hlasů, Petr Fousek 15, Libor Duba jen tři. V moravské komoře pro Malíka hlasovalo 15 delegátů, pro Fouska 56 a pro Dubu žádný.

16:04 - V prvním kole nebyl předseda zvolen, do druhého postoupili dva kandidáti Fousek a Malík.

15:30 - Aby byl některý z kandidátů zvolen novým předsedou hned v prvním kole, musel by získat nadpoloviční většinu jak v české, tak i moravské komoře. Podle reakcí delegátů během přestávky je tato eventualita ovšem nepravděpodobná, takže po oznámení výsledků hlasování bude následovat nejspíše druhé kolo.

14:55 - Delegáti se odebírají do volební místnosti, začíná první kolo volby nového předsedy. Každá z komor hlasuje zvlášť.

14:35 - Jednotliví delegáti se teď v abecedním pořadí představují a vystupují se svým programem. První začal Libor Duba, po něm pokračuje Petr Fousek a nakonec přijde na řadu Martin Malík.

14:29 - Delegáti se seznamují s procedurou voleb nového předsedy. O funkci se uchází tři kandidáti - Duba, Fousek a Malík. Volit se bude tajně.

14:19 - Delegáti schválili upravené stanovy, které předložilo vedení FAČR. Česká komora hlasovala jako jeden muž, na Moravě se našlo šest jedinců, kteří byli proti a čtyři, kteří se zdrželi hlasování.

14:11 - Mandátová komise oznámila, že se dopustila chyby. Baník Sokolov měl své náležitosti už dnes dopoledne splněné, takže se může vrátit mezi řádné členy valné hromady s hlasovacím právem. Hlasovat tudíž nesmí jen tři kluby.

14:06 - Předseda revizní a kontrolní komise Zdeněk Šimek ve svém vystoupení prohlásil, že jeho komise nezjistila nic, že by prostředky z dotačních programů ministerstva školství byly jakkoli zneužity. I jeho zpráva, stejně jako všechny tři poředchozí, byla schválena.

13:47 - Předseda nově zřízené etické komise Jan Pauly starší oznámil, že by měl mít v dohledné době hodnověrné podklady, aby on a jeho lidé mohli k současné kauze zaujmout stanovisko.

13:30 - Sokolov, Baník Ostrava a Olomouc mezitím splnily náležitosti. Česká komora však zablokovala návrh, aby se jim vrátil nárok hlasovat...

13:11 - Z programu na reprezentaci přišlo na konto asociace z ministerstva školství 68 miliónů, z programu na mládež 110 miliónů, z programu na údržbu a opravu sportovních zařízení bylo namísto požadovaných 192 miliónů akceptováno ministerstvem jen 32 miliónů, na svou činnost žádala asociace 500 milionů, ale momentální příslib zní jen na 384 miliónů korun.

13:04 - Finanční ředitel STES Libor Kabelka přednesl zprávu o hospodaření FAČR a jeho dceřiných společností. Podstatnou část příjmů za uplynulé období tvořily finanční dotace ministerstva školství a finance z loterií.

13:01 - Zpráva o stavu rozvoje fotbalu v ČR a činnosti výkonného výboru FAČR přednesená Zdeňkem Zlámalem byla jednomyslně schválena. Nikdo nebyl proti, nikdo se nezdržel.

13:00 - Delegát Hájek přednesl návrh, aby valná hromada v usnesení vyzvala vládu, aby zajistila okamžité financování sportu, včetně fotbalu.

12:46 - Zlámal přitom v hodnotící zprávě připomněl, že od výsledku voleb se bude odvíjet řešení velmi složité situace, v níž se fotbal ocitl a že dnešní jednání ovlivní jeho další vývoj.

12:45 - Místopředseda FAČR Zdeněk Zlámal ve zprávě upozornil, že obviněn byl nejen předseda asociace Miroslav Pelta, ale i FAČR jako právnická osoba. Na základě toho byly pozastaveny i státní dotace. Na konto asociace přišlo jen 200 miliónů z programu I a II. Z programu V na činnost asociace by měly přijít finance do konce června, za což Zlámal ministryni Valachové poděkoval.

12:36 - Původní program valné hromady byl naopak schválen. V Čechách bylo pro 123 delegátů, proti jeden, zdržel se rovněž jeden. V moravské komoře bylo pro 49 delegátů, proti 17, jeden se zdržel.

12:35 - Protinávrh, aby program valné hromady nebyl schválen, neprošel. V české dostal jen jeden hlas, proti bylo 122 delegátů, jeden delegát se zdržel, v moravské komoře bylo pro 16, proti 53, jeden zdržel

12:30 - Zástupkyně UEFA Eva Pasquierová se obrátila na delegáty, proč chtějí odkládat valnou hromadu. Upozornila, že bez vedení se fotbal nepohne dál a připomněla, že situaci zažila v UEFA i FIFA.

12:28 - Jednání valné hromady po dlouhé přestávce pokračuje. Miloslav Brtníček oznámil, že 14 klubů doplatilo své resty. Sokolovu, Baníku Ostrava, Olomouci a Frýdku Místku se to nepodařilo, takže byly zbaveny práva hlasovat na valné hromadě. Z Čech je přítomno 125 delegátů, z Moravy 71, kluby první a druhé ligy mají na 27 delegátů.

12:14 - Přestávka, která měla dávno skončit, se natahuje. Kluby ale konají - třeba Slavia už přihlásila za členy FAČR jak Jaroslava Tvrdíka, tak Tomáše Syrovátku.

11:50 - V kuloárech se ovšem nese informace, že k zmiňovanému zjištění nedospěla mandátová akce na valné hromadě, ale že šlo o předem připravenou akci.

11:48 - "Výsledky mandátové komise nejsou pokusem o šikanu profesionálních klubů. Jde naopak o předejití případného zpochybnění výsledků valné hromady FAČR, které by se nabízelo při takto masivním porušení povinnosti vyplývající ze stanov. Valná hromada  naopak rozhodla o připuštění delegátů zmíněných klubů, takže předpokládáme, že její průběh nebude narušen," nechal se slyšet předseda legislativně-právního oddělení Jan Pauly.

11:32 - Jednání je na dvacet minut přerušeno. Námitka byla přijata, zástupci zmíněných devatenácti klubů teď musejí v předsálí doplatit členství. Mistr valných hromad Roman Berbr ukázal, jak na rozdíl od klubů ovládá stanovy...

11:18 - První komplikace! Miloslav Brtníček, předseda mandátové komise přišel s tím, že nastal problém u 19 klubů 1. a 2. ligy (Opava, Vítkovice, České Budějovice, Varnsdorf, Jihlava, Brno, Bohemians, Olomouc, Zlín, Mladá Boleslav, Sokolov, Vlašim, Ústí nad Labem, Dukla, Frýdek-Místek, Pardubice, Baník Ostrava, Teplice, Slavia). Podle stanov jako delegát nebude připuštěna osoba delegovaná za klub, jehož statutární orgán není bezvýhradně složen z členů FAČR. Zmíněné kluby podávají námitku.

11:08 - Chtěl bych deklarovat, že v případě zvolení do funkce předsedy FAČR budu činit takové kroky v rámci činnosti nezávislých komisí, a především komise rozhodčích, které budou bránit a podporovat jejich nezávislost z pohledu dopadu na chod profesionálních soutěží. Pokud získám pocit, že se tomu tak neděje, jsem připraven na post rezignovat, nechal slyšet jeden z kandidátů na funkci předsedy Martin Malík.

10:50 - Řešení stávající situace bude jedním ze zásadních faktorů při našem budoucím rozhodování o dalších aktivitách v rámci fotbalového hnutí včetně role generálního partnera české fotbalové reprezentace, reagovala společnost T-Mobile na současné dění v českém fotbale ve svém, prohlášení, které v průběhu jednání rozeslala novinářům.

10:48 - Valná hromada je přerušená, protože mandátová komise sčítá, kolik delegátů je v sále přítomno.

10:45 - Delegát Ladislav Vilímek z Brumova navrhl neschválit program valné hromady. Musíme dát jasný signál veřejnosti a politikům, že jsme důvěryhodný orgán, prohlásil a zároveň navrhl odložení voleb výkonného výboru. Nic tím neriskujeme, apeloval na ostatní delegáty. Pokud to ale neuděláme, zkomplikumeme si pozici.

10:40 - Je to těžká doba způsobená dlouhodobou nečinností ve státní správě, hřměl Jansta a volal po zřízení ministerstva pro sport a turistiku. Zároveň se obrátil na delegáty valné hromady: Pelta bojoval za fotbal, za peníze pro vás. Předtím jste za ním všichni chodili a fotili se s ním. Teď se za něj stydíte? To je odsouzený?

10:36 - Ministryně Valachová udělala spoustu dobrých kroků, prohlásil ve svém projevu Jansta. Byli jsme kupříkladu rádi, že deset programů na jejím ministerstvu bylo přijato pro financování sportu. Garantem programu 5, v němž jde o rozdělování peněz jednotlivým svazům, byl Miroslav Pelta. Do 31. března jim měly být vyplaceny všechny peníze, nakonec budou vypsány nové dodatečné programy, aniž by nám bylo řečeno, co se udělalo špatně. A to jen proto, že někoho obvinili a zavřeli?

10:20 - Předseda České unie sportu Miroslav Jansta ve svém vystoupení prohlásil, že v současnosti nejde o krizi sportu, fotbalu a jakéhokoliv jiného svazu, ale státní správy věnující se této oblasti. Pětadvacet let ji stát zanedbával. Kdyby státní správa fungovala, neznamenala by jedna policejní akce, že by sport v červnu neměl peníze na provoz.

10:19 - Vedoucí mezinárodních vztahů UEFA Eva Pasquierová ve své zdravici ocenila výsledky českého fotbalu a popřála novému předsedovi a členům výkonného výboru, aby na této základně dál pokračovali a rozvíjeli ho tak, aby patřil k nejlepším v Evropě.

10:13 - Valná hromada, kterou řídí generální sekretář FAČR Rudolf Řepka, schválila jednací řád, jímž se bude dnes řídit.

10:05 - Českou státní hymnou jednání valné hromady začalo.

Fotbalu kvůli pozdržení dotací docházejí peníze, sponzoři jsou nervózní a fanoušci znechucení. Spásu má přinést nové vedení v čele s Peltovým nástupcem.

Volba nového předsedy FAČR

Kdo za Peltu? Startuje volba nového předsedy FAČR

Zveřejnil(a) Sport.cz dne 2. červen 2017

Nominaci na předsedu přijali Petr Fousek, bývalý generální sekretář FAČR a mezinárodní delegát, Martin Malík, dosavadní šéf STES, obchodní a marketingové firmy FAČR, a Libor Duba, šéf firmy Ondrášovka dlouhodobě sponzorující český fotbal.

Valná hromada probíhá v pražském hotelu Clarion. Celkem má dorazit 202 delegátů. Své zastoupení mají každý z týmů první a druhé ligy, ČFL a MSFL, 35 delegátů vysílají kluby divizí (21 z Čech a 14 z Moravy), 76 delegátů je z okresních fotbalových svazů, 14 z krajů a 11 z Pražského fotbalového svazu.

Předseda bude zvolen v prvním kole, pokud pro něj bude hlasovat nadpoloviční většina přítomných delegátů z české komory a nadpoloviční většina přítomných delegátů z moravské komory. Do případného druhého kola postoupí kandidát s nejvíce hlasy z Čech a také s nejvíce hlasy z Moravy, přičemž vítěz opět bude potřebovat nadpoloviční většinu v obou komorách.

Pokud by se muselo rozhodovat až ve třetím kole, bude zvolen kandidát, jehož prostý součet hlasů získaných dohromady v obou komorách od přítomných delegátů je vyšší, avšak pouze pokud v každé z komor získá alespoň 35 procent hlasů přítomných delegátů. Pokud by ani tam nebyl jasný vítěz, uskuteční se dohadovací řízení, které určí další postup. V takovém případě by mělo dojít k prodloužení mandátu současné fotbalové vládě.

Seznam kandidátů:
Předseda:
Martin Malík,
Petr Fousek,
Libor Duba.
Místopředseda za Moravu:
Zdeněk Zlámal,
František Jura,
Jiří Kubíček,
Karel Kula.
Místopředseda za Čechy:
Roman Berbr,
Petr Mlsna,
Miroslav Liba.
Předseda řídící komise za Čechy:
Dagmar Damková.
Předseda řídící komise za Moravu:
Pavel Blaha,
František Jura,
Pavel Nezval,
Alan Jančík.
Člen za Čechy:
Miroslav Liba,
Rostislav Votík,
Ladislav Čičmanec,
Michal Fischer,
Petr Mlsna,
Michal Blaschke.
Člen za Moravu:
Miroslav Vrzáček,
František Jura,
Karel Kula,
Pavel Brímus,
Stanislav Kaláb,
Pavel Blaha.
Člen za ligu:
Tomáš Paclík,
Dušan Svoboda,
Miroslav Dvořák.
Sport.cz

Zrušit


Časová osa: Ostatní

Filtr článků - Ostatní