Hlavní obsah

PRÁVNÍ RÁDCE: Nahánějí vás, chtějí vás pokousat? aneb Jak na psy? ‒ díl druhý

Kateřina Čepicová, Martin Smetana, René KujanSport.cz
14. 12. 2016 18:57

Po našem úspěšném prvním dílu běžecké právní poradny následuje její pokračování. Vzhledem k tomu, že psí exkrementy na nejnečekanějších místech, patnáctimetrová vodítka rozvinutá do plné délky na nejnečekanějších místech a vyceněné zuby (jejich i psů) nejsou tím nejhorším, čím nás majitelé psovitých šelem mohou překvapit, je dobré vydávat se na trénink vyzbrojeni. Vyzbrojeni vědomostmi a znalostmi, protože ty ‒ jak známo ‒ vám žádný pes ukousnout nemůže.

Foto: Profimedia.cz

Jde si hrát, nebo přichází, aby plenil a pustošil? Foto: Profimedia.cz

Článek

♦ Předpokládejme, že nezajištěný pes (bez vodítka a náhubku) se pustí na veřejném prostranství do pronásledování běžce. Jaké zákonné možnosti běžec má? Může „zaútočit" dříve, než dojde ke skutečnému napadení, nebo musí čekat, až se do něj pes zakousne? Co může dělat v případě, že se do něj pes už zakousl? Co může dělat v případě, že útok psa se mu podařilo odrazit, ale vzápětí na něj fyzicky útočí sám páníček?

Za psa odpovídá jeho majitel nebo ten, kdo psa vede. Jestliže běžec není bezprostředně ohrožen na svém životě, zdraví, či majetku a zaútočí na psa, ačkoliv k tomu nebyl důvod, nejedná se o tzv. krajní nouzi ani nutnou obranu a v případě poranění psa bude odpovídat jeho majiteli za způsobenou škodu (např. ošetření psa, náklady na likvidaci a náhrada za psa). Jestliže však běžec od sebe odvrací přímo hrozící nebezpečí újmy, např. zahájení zmiňovaného útoku psa či již samotný útok, který sám běžec nevyvolal, může se bránit a poraní-li psa, nemá povinnost nahradit jeho majiteli způsobenou škodu. Bránit se lze všemi prostředky, které jsou v dané chvíli přiměřené, za což je možno považovat i klacek, obranný sprej či jakékoliv jiné obdobné obranné prostředky.

Při napadení ze strany majitele psa doporučuji zajistit co nejvíce svědků a neprodleně kontaktovat Policii ČR. Dle způsobeného poškození zdraví je možno na straně majitele psa uvažovat v krajním případě i o trestném činu ublížení na zdraví.

♦ Reálný případ: V Klánovickém lese pobíhající vlčák vážně zraní běžce. (Ten je po převozu do nemocnice operován.) Majitel psa odvádí, se zraněným ale odmítá komunikovat, natož hradit škodu apod. Pokousaný neví, zda je pes očkován a na co (Co vlastně musí ze zákona takový pes mít za očkování?), páníčka není schopen identifikovat, a tudíž nemá kdo nahradit škodu atd. Jaké zákonné prostředky se běžci nabízejí ještě na „místě činu"?

Majitel odpovídá za svého psa a za škodu, která byla psem způsobena a tuto škodu je povinen nahradit. Ustanovení § 2933 občanského zákoníku zakládá povinnost vlastníka zvířete nahradit jakoukoliv jím způsobenou škodu, a to ať již bylo zvíře pod jeho dohledem nebo pod dohledem osoby, které vlastník zvíře svěřil, anebo se zatoulalo nebo uprchlo.

Dojde-li i k poškození zdraví (operace, zlomená končetina, tržná rána) může se běžec po majiteli psa domáhat peněžité náhrady, a to podle okolností tzv. bolestného, náhrady za ztížené společenské uplatnění, náhrady za ztrátu výdělku při pracovní neschopnosti, či náhrady účelně vynaložených nákladů léčení.

Jestliže s majitelem psa nebude možná dohoda o náhradě škody, nezbývá běžci než se domáhat její náhrady soudní cestou. Proto doporučujeme zajistit co nejvíce důkazů: policejní protokol, svědky dané události, lékařské zprávy o ošetření či potvrzení o pracovní neschopnosti.

Podrobnosti ohledně povinnosti očkovat zvíře upravuje veterinární zákon. Dle něho mají majitelé psů ze zákona povinnost je pravidelně (zpravidla v ročních či delších intervalech) očkovat proti vzteklině. Za porušení této povinnosti hrozí majitel psa pokuta až 10 000 korun.

Jestliže majitel psa se po útoku snaží z místa utéct, bylo by možno použít tzv. svépomoc, tzn. zadržet osobu na nezbytně nutnou dobu a přivolat policejní orgány, které mají pravomoc ztotožnit danou osobu a zajistit potřebné důkazy.

Způsobení opravdu drobné škody na zdraví psem může být posouzeno jako přestupek proti občanskému soužití, za který je možné v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 20 000 korun. Přestupek projednává přestupková komise příslušné obce.

Při větším ublížení na zdraví jde pak o trestněprávní odpovědnost. Trestní zákoník rozeznává dva trestné činy, které v daném případě přicházejí v úvahu, a to těžké ublížení na zdraví (např. úmyslné poštvání psa) a nedbalostní ublížení na zdraví (např. majitel nemá psa pod kontrolou a ten uteče). Intenzita poškození zdraví se stanoví na základě lékařského nálezu nebo posudku.

♦ Reálný případ: Při běhu na veřejném prostranství se bernardýn zakousne do běžce. Zranění není vážné, ovšem k poškození oděvu přeci jen došlo. Páníček opět nekomunikuje, neinformuje o očkování, nemá zájem hradit škodu (která pravděpodobně není nad 5 000 korun). Jaký je zákonný postup?

V tomto případě platí v zásadě totéž jako v předchozí situaci. V prvé řadě je nutno identifikovat majitele psa, aby bylo zřejmé, vůči komu následně uplatnit náhradu škody. Jestliže s majitelem psa nebude o náhradě škody možná žádná dohoda, opět nezbude poškozenému běžci než se domáhat její náhrady soudní cestou. Pro uplatnění nároku na náhradu škody soudní cestou není výše škody podstatná. Vždy je ovšem nutno uvážit, do jaké míry v konkrétním případě soudní výlohy spojené s takovýmto krokem převýší samotnou škodu.

Zpracováno ve spolupráci s advokátní kanceláří Janstová, Smetana & Nevečeřal.

Už vás někdy při běhu napadl pes?
Ano, už se mi to dokonce stalo vícekrát.
46,1 %
Spíše jen nepříjemné oštěkávání než okousávání. Napadení max. jednou.
42,1 %
Nestalo, běhám jen tam, kde psi nejsou.
11,8 %
Celkem hlasovalo 608 čtenářů.

Reklama

Sdílejte článek