Hlavní obsah

PRÁVNÍ RÁDCE: Nahánějí vás, chtějí vás pokousat? aneb Jak na psy?

Kateřina Čepicová, Martin Smetana, René KujanSport.cz
7. 12. 2016 12:31

Znáte to: Jdete si v klidu a míru zaběhat a najednou kde se vzal, tu se vzal ‒ nevraživý čokl prodchnut nenávistí ke všem běžcům, nejvíce pak k vám osobně. A haf, ňaf, v lepším případě přijdete o kus svých zánovních tepláků, v horším pak ke krvácejícím ranám, případně ještě peprným výtkám páníčka či paničky, jak se jen opovažujete působit psychickou újmu jejich němé tváři. Většinou se pak dozvíte, že si za to stejně můžete sami, protože běháte moc rychle, moc hloupě nebo prostě těm psům vůbec nerozumíte. O případech, kdy majitel za psa a jím způsobené škody opravdu přebere zodpovědnost, existují poslední záznamy snad až v Dalimilově kronice. Co s tím?

Foto: Profimedia.cz

Nyní už budete umět běhat i mezi paragrafy!Foto: Profimedia.cz

Článek

O spolupráci jsme požádali renomovanou pražskou advokátní kancelář a obrátili se na ni s nevinnými idealistickými dotazy. Výsledkem je, že vyzbrojeni právními kličkami a paragrafy, nemusíte se již bát vyběhnout ani do těch nejtmavších zákoutí sídlištních parků.

Může člověk skutečně po veřejných prostranstvích „běhat moc rychle"? Je zákonem nějak upravena rychlost chodce/běžce na veřejných prostranstvích typu chodníků, ulic, silnic? (Pokud samozřejmě nijak neohrožuje své okolí = nenaráží do lidí, neskáče jim pod auta apod.)

Žádný právní předpis rychlost chodce ani běžce na veřejných prostranstvích neupravuje. Nicméně obecně platí, že každý má ve vztahu ke svému okolí tzv. prevenční povinnost. To znamená, že každý má povinnost jednat tak, aby jiné osobě škodu nezpůsobil. Všechny osoby pohybující se na veřejných prostranstvích by se tudíž měly chovat ohleduplně a respektovat se navzájem.

Takže když už nenajdete jiný důvod, proč se chovat slušně, tak vězte, že vám něco takového nařizuje zákon!

Povinnosti běžce jsme si tedy vyjasnili. Jaká práva a povinnosti má majitel psa vůči dalším osobám na veřejných místech, co se především bezpečnosti týče?

Dle zákona na ochranu zvířat proti týrání, může jakákoliv obec obecně závaznou vyhláškou upravit pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství a vymezit prostory pro volné pobíhání psů. Tyto obecní vyhlášky zpravidla upravují povinnost vodit psa na vodítku, mít psa trvale pod svoji kontrolou a zabezpečit, aby pes neohrozil ani neomezil třetí osoby. Určují také místa, kam je vstup psům zakázán (obvykle například na dětská hřiště, sportoviště apod.)

Porušení povinnosti stanovené obecně závaznou vyhláškou je přestupkem a dle zákona o přestupcích lze majiteli psa uložit pokutu až 30 000 korun. Ověřit, zda obec vydala takovou vyhlášku, lze na internetových stránkách obce či dotazem přímo na příslušný obecní úřad.

V Praze volný pohyb psů takovouto samostatnou vyhláškou regulován není. Dílčí úprava je obsažena v obecně závazné vyhlášce č. 6/2001 o ochraně veřejné zeleně, která stanoví zákaz některých činností v tzv. „veřejné zeleni", kterou tvoří zejména veřejně přístupné zahrady a parky. Vyhláška zakazuje mimo jiné i volné pobíhání psů v takovýchto prostorech. Informační značky umístěné při vstupu pak zpravidla vyobrazují zakázanou či povolenou činnost.

Takže piktogramy s přeškrtnutým psem hovoří jasně. A piktogram s přeškrtnutým běžcem ještě nikdy nikdo neviděl. Takže vzhůru do tepláků! Příště se můžete těšit na právní rozbor konkrétních případů z běžecké praxe.

Zpracováno ve spolupráci s advokátní kanceláří Janstová, Smetana & Nevečeřal.

Reklama

 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   
 •  
   
   
   

MS ve fotbale 2022 v Kataru

Mistrovství světa ve fotbale 2022 letos probíhá v netradičním termínu od 20. listopadu do 18. prosince v Kataru. Program MS ve fotbale čítá 64 zápasů, které se odehrají na osmi stadionech. Šampionátu se účastní 32 týmů, které jsou rozděleny do osmi skupin. Kde můžete sledovat zápasy MS v televizi?