Hlavní obsah

Směrnice pro provedení výměny registračních průkazů ve FAČR

31. 10. 2012 14:21

Zavedení členské evidence fyzických osob ve FAČR si následně vyžaduje i provedení výměny registračních průkazů (dále RP), pro které Výkonný výbor FAČR stanovuje následující zásady:

Foto: Petr Hloušek, Právo

Sparťanský kapitán Marek Matějovský a ostravský fotbalista Tomáš Majtán (v bílém).Foto: Petr Hloušek, Právo

Článek

1. Výměna RP proběhne v termínu od 1. 11. 2012 do 28. 02. 2013.

2. Předmětem výměny budou registrační průkazy, které kluby k výměně předloží. Výměna se netýká pouze RP vydaných po 1. 7. 2012, tj. již obsahujících ID.

3. Výměnu RP fyzicky provedou pracoviště úseku registrace FAČR takto:

a) pracoviště Praha – pro kluby, jejichž „A" družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v Gambrinus lize, II. lize, ČFL a divizích v Čechách a dále pro kluby, jejichž „A" družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v soutěžích řízených PFS, Středočeským KFS a OFS spadajícími do Středočeského kraje

b) pracoviště Olomouc – pro kluby, jejichž „A" družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v Gambrinus lize, II. lize, MSFL a divizích na Moravě a dále pro kluby, jejichž „A" družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v soutěžích řízených Olomouckým KFS a OFS spadajícími do Olomouckého kraje

c) pracoviště při KFS – pro kluby, jejichž „A" družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v soutěžích řízených příslušným KFS a dále pro kluby, jejichž „A" družstva dospělých startují v SR 2012/2013 v soutěžích řízených OFS podle územní příslušnosti ke KFS; dále pro kluby, které mají pouze družstva mládeže v soutěžích řízených KFS, PFS a OFS

d) pracoviště Praha a Olomouc – pro kluby, které mají pouze družstva mládeže a alespoň jedno z nich startuje v SR 2012/2013 v soutěžích řízených ligovým shromážděním, řídící komisí pro Čechy a řídící komisí pro Moravu

4. Výměna RP se provádí osobně. Příslušná pracoviště úseku registrace stanoví pro kluby časový harmonogram, kdy bude výměna jejich RP provedena; při tom se podle možností přizpůsobí časovým dispozicím klubů.

5. Kluby se ve stanoveném termínu dostaví na příslušné pracoviště úseku registrace se všemi RP, jejichž výměnu budou požadovat, včetně aktuálních originálních fotografií rozměru 3,5 x 4,5 cm. Výměna se provede na základě ověření členství dotyčného ve FAČR a na RP se vyznačí jeho ID (namísto dosavadního rodného čísla). Zástupci klubů budou při provádění výměny aktivně spolupracovat.

6. Výměna se uskuteční dle aktuálního stavu ke dni jejího provedení. Ustanovení přestupních řádů a registračního řádu nejsou prováděním výměny RP dotčena. Provozní řád registrací se po dobu 1. 11. 2012 – 28. 02. 2013 mění tak, že provozní doba na všech pracovištích je každý pracovní den 08:00 – 16:00 hod, ve čtvrtek 08:00 – 17:00 hod.

7. Výměna RP se provádí bezplatně, náklady na materiál nese FAČR.

8. Tato směrnice byla schválena Výkonným výborem FAČR dne 10. 10. 2012.

Reklama

Související témata: