Hlavní obsah

Rozbor ČUS: Tréninky kluby rušit nemusí, platí ale zákaz 30 osob na jednom místě

13. 3. 2020 16:19

Česká unie sportu intenzivně komunikuje se sportovními kluby, tělovýchovnými jednotami a sportovními svazy v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu a s přijetím mimořádných opatření Vládou ČR. Během dopoledních hodin poslala svým členům výkladové stanovisko k některým nejasnostem. Mnozí předsedové klubů a jednot si totiž nebyli jistí, zda mají povinnost uzavřít vnitřní hřiště.

Foto: Česká unie sportu

Milan Hnilička, předseda Národní sportovní agentury, na jednání s Miroslavem Janstou, šéfem ČUS.Foto: Česká unie sportu

Článek

„Bohužel, v médiích se neustále mluví o tom, že se musí sportoviště uzavřít. Není to tak. Tělocvičny a vnitřní sportovní plochy fungují, jen nemůže být na jednom místě více než 30 osob. To potvrdil také ministr zdravotnictví a náš právní rozbor. Jakmile vylezou další oficiální dokumenty, budeme upřesňovat," prohlásil Miroslav Jansta, předseda České unie sportu.

Mezi kluby panuje nejistota, a to jak z výkladu vládního opatření, tak z možných hrozeb plynoucí z koronaviru. Ve čtvrtečním návrhu opatření se mluvilo o uzavření sportovišť, ve finálním znění se ale pojem „sportoviště" neobjevil. „Důležité je, že se dle schváleného Usnesení vlády nezakazuje vstup na všechna sportoviště, tak jak je v médiích často prezentováno. Ta sportoviště, která nejsou explicitně vyjmenována v Usnesení vlády mohou být v provozu, a to při zachování maximálního počtu 30 osob ve stejný čas," píše se v právním rozboru České unie sportu.

Zavřít se musí posilovny, přírodní a umělá koupaliště, solária, sauny, wellness služby, hudební a společenské kluby, zábavní zařízení, veřejné knihovny a galerie. Venkovní a vnitřní sportoviště mohou být otevřené pod podmínkou, že se na jednom místě nebude sdružovat více než 30 osob. „Sportovní tréninky pro děti a členy tak mohou probíhat. Když bude v jedné tenisové hale trenér a svěřenec, neměl by být problém," upřesnil Miroslav Jansta, který v současné době vše koordinuje s Národní sportovní agenturou. „Předseda Milan Hnilička se snaží o to, aby alespoň trénování bylo zachováno, s čímž souhlasíme."

Důležité je také vysvětlit pojem veřejnost – podle rozkladu ČUS lze považovat každého, který není v pracovněprávním či jiném obdobném vztahu (výkon funkce apod.) s provozovatelem dotčeného zařízení či se na základě smluvního vztahu nepodílí na provozu takové provozovny (např. OSVČ). Za veřejnost lze proto považovat veškeré uživatele předmětného zařízení, kteří nemají k provozovateli vztah popsaný v předchozí větě.

„Přesnější výklad vládního opatření jsme poslali během pátečního dopoledne všem našim členům. Mnoho sportovních klubů svůj areál uzavřelo a ukončilo tréninky. Mají přirozenou obavu, že je navštíví osoba s koronavirem. Dost klubů ale pokračuje v činnosti a nabízí tréninky například dětem nebo svým klientům. Samozřejmě tak, aby na jednom místě nebylo více než 30 lidí," doplnil Miroslav Jansta.

Z důvodů nouzového stavu a opatření Vlády ČR byla přijata dočasná opatření ve sportovních zařízeních ČUS – Plaveckého stadionu v Praze Podolí a Sportovního centra Nymburk. V Podolí je v současnosti uzavřen bazén a stravovací provoz. Zůstává otevřená rehabilitace (nestátní zdravotnické zařízení). Ve Sportovním centru Nymburk funguje ubytování a nesportovní (hotelové) činnosti s tím spojené. Rovněž je v provozu stravování pro ubytované a dál fungují sportoviště pro klienty ČUS (nikoliv pro veřejnost) s limitem 30 osob přítomných na sportovišti ve stejný čas.

„Aktuální opatření vlády jsou pro celý český sport velice bolestná. Ačkoliv budou mít na mnohé sportovní kluby a tělovýchovné jednoty vážné dopady, Česká unie sportu je plně respektuje. Zdraví občanů je pro nás absolutní prioritou," doplnil Miroslav Jansta.

Právní rozbor ČUS
1. Zákaz akcí nad 30 současně přítomných osob se týká veškerých sportovních a spolkových záležitostí.
2. Úplný zákaz provozu pro veřejnost se týká výhradně provozů vyjmenovaných v bodu I. odst. 4 Usnesení, nikoliv všech sportovišť. Provozovat v režimu do 30 osob tedy lze veškerá sportoviště (vnitřní i venkovní) s výjimkou explicitně vyjmenovaných provozů.
3. Umělým koupalištěm jsou veškeré kryté i nekryté bazény, ve kterých probíhá úprava vody.
4. Porušením povinností uložených v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu mohou být trestným činem.
5. V případě pochybností o výkladu některé z povinností lze doporučit prokazatelné ověření (ideálně písemně) výkladu od příslušného orgánu státní správy. Nedojde-li k naprostému vyloučení pochybností doporučuji k danému problému z hlediska opatrnosti přistupovat spíše restriktivně, tedy že se jedná o záležitost spadající do uložené povinnosti/zákazu.
6. Doporučuji pravidelně sledovat výstupy orgánů státní správy, zejména webové stránky Úřadu vlády (https://www.vlada.cz/cz/urad-vlady/), Ministerstva zdravotnictví (www.mzcr.cz), Ministerstva vnitra (https://www.mvcr.cz) a Národní sportovní agentury (http://www.agenturasport.cz), a v této souvislosti pak přijímat příslušná opatření.

Co říká na situaci například Marek Pakosta, předseda Českého volejbalového svazu? "Některé kluby se na nás obrátily. Dáváme pouze doporučení, hlavně se odvoláváme na vládní nařízení. Nevím o tom, že by někde probíhaly organizované tréninky. Umím si představit, že některé areály, které slouží z části pro veřejnost, mohou v omezeném režimu v tuto chvíli dále fungovat."

Reklama