Hlavní obsah

Olympijské hry

Článek

Olympijské hry (OH), zkráceně též olympiáda, je termín sdružující mezinárodní sportovní akce, kterými jsou Letní olympijské hry a Zimní olympijské hry. Obě akce se střídají s četností jednou za dva roky. Postupem času se pod hlavičku Mezinárodního olympijského výboru přidaly také paralympijské hry (1960) a olympijské hry mládeže (2010).

Nadcházející LOH a ZOH

  • Nejbližší olympiáda se bude konat v rámci XXXIII. letní olympijských her v Paříži, v termínu od 26. července do 11. srpna 2024.
  • Nadcházející zimní olympiáda se uskuteční v rámci XXV. zimních olympijských her v Miláně a Cortině, v termínu 6. a 22. února 2026.

Stručná historie OH

Novodobá historie OH sahá do roku 1896, kdy na popud Pierra de Coubertina vznikl první ročník her. Inspirace v jejich formátu ale hledejme až ve starověkém Řecku, kdy se konaly původní Antické olympijské hry.

Základní myšlenka her vychází z antického ideálu tělesné i duševní krásy pod názvem kalokagathía. Současně je doplněna o požadavek rovnoprávnosti všech sportovců bez rasové, politické i náboženské diskriminace. Platí také požadavek na zachování demokracie a internacionalismu. Podrobné znění, včetně definice základních cílů, zásad i řádu olympismu, je zaneseno v Olympijské chartě. Tu společně s Coubertinem pomáhal sepsat český pedagog, myslitel a zakládající člen Mezinárodního olympijského výboru (MOV) Jiří Guth Jarkovský.

Foto: Albert Meyer

Mezinárodní olympijský výbor - druhý zleva stojí Jiří Guth-Jarkovský, po jeho pravici Pierre de Coubertin 1896.

Zajímavosti o OH

Kromě olympijské myšlenky k této vrcholné akci patří také její symboly a přísaha. Mezi symboly patří: vlajka s kruhy, heslo, hymna, plamen, emblémy a znaky národních olympijských výborů i maskoti.

Označení Olympiáda či Olympijský nebo jiná odvozená slova nesmí být využívána pro komerční účely. Jsou chráněna zákonem a jejich využití musí schválit Olympijský výbor. Coby rovnocenná akce pro neolympijské sporty se od roku 1981 konají tzv. Světové hry.

Články k tématu