Rubriky:

Zprávy z FAČR

Svaz není soukromá firma, tvrdí generální sekretář ČMFS Řepka

11. prosince 2010 09:02

Generální sekretář fotbalového svazu Rudolf Řepka má za sebou perný týden. Kromě běžné agendy se mu program rozrostl o důležitou akci – Praha hostila prosincové zasedání Výkonného výboru UEFA, což znamená, že se v našem hlavním městě objevila kompletní generalita evropského fotbalu. Pro český fotbal byla tato akce vysoce prestižní záležitostí, z níž by mohl v budoucnosti profitovat. „Pořadatelem je UEFA a většinu si organizuje a zajišťuje ve vlastní režii. Zbytek je na nás. Na tom, jak se úkolů zhostíme, závisí hodnocení,“ řekl Řepka.

Co pro hostitelský svaz znamená takováto akce?

Především je to velká čest, ale také hodně starostí. Pořadatelem je UEFA a většinu si organizuje a zajišťuje ve vlastní režii. Zbytek je na nás. Na tom, jak se úkolů zhostíme, závisí hodnocení. A protože v Praze byla řada předsedů fotbalových svazů, ředitelé odborů UEFA a dalších významných osobností, je takové zasedání příležitostí ukázat, co umíme.

Je to jistě i vítaná příležitost nasbírat politické body, že?

Předseda Ivan Hašek i já se z kontaktů na různých úrovních s většinou lidí známe, ale není nad to s nimi pohovořit „v domácím prostředí“. Navíc jsme dostali jakýsi bonus – měli jsme možnost být přítomni vlastnímu jednání výkonného výboru.

Co vás zaujalo?

Jak to mají připravené. Zasedání na konci roku je mimo jiné o zprávách jednotlivých komisí, a tam to šlo ráz na ráz. Vlastně celé jednání skončilo v předstihu. Kéž bychom to mohli říci i o našich jednáních.

Tuzemské záležitosti jsou asi komplikovanější… Například Petr Svěcený, bývalý ředitel oddělení PR a tiskový mluvčí reprezentace, v nedávno zveřejněném článku v deníku Sport uvedl, že je ze svého působení na svazu zklamaný...

Asi záleží na úhlu pohledu. Také já bych mohl být zklamaný, například z některých jeho odpovědí ve zmíněném článku.

Co máte na mysli?

Třeba hodnocení složení a práce sekretariátu. Jde o neprofesionální výstup, který je navíc zkreslený. V sekretariátu se po příchodu nového vedení vyměnila téměř polovina lidí, šest z osmi ředitelů, včetně ředitele PR. Zároveň se snížil počet pracovníků, došlo k úspoře na mzdových prostředcích, z toho plyne, že současní zaměstnanci pracují více za menší prostředky. Svaz prostě musí hospodařit podle toho, na co má a nestavět si vzdušné zámky.

Jaké?

Jako příklad uvedu Petrem Svěceným zmiňovaný nový web. Jistě, je potřeba, ale zároveň si položme otázku. Je prioritou vydat řádově miliony za nový web, když by zatím posloužila i změna toho stávajícího, nebo je lépe upřednostnit financování mládežnických programů, solidární pomoc při katastrofách a podobně? A stejné je to i s dalšími projekty. Myslím, že není možné přijít s představou, že budu dělat projekty na úrovni rozpočtu Chelsea nebo anglické federace a neptat se, kde na to vezmu.

Ale Petr Svěcený kritizuje i politikaření, liknavost a zkostnatělou svazovou strukturu. Proč to se nemění?

Fotbalový svaz je občanské sdružení. Má své stanovy, ze kterých vyplývá struktura i jednací postupy. Každý, kdo se uchází o práci v něm, by měl tyto předpisy a struktury znát. Není možné přijít a myslet si, že vše poběží rychle a přímočaře jako v nějaké soukromé firmě. Jistě, přáli bychom si to, ale změnu si musí schválit fotbal, konkrétně jeho delegáti na valné hromadě. Proto je naivní tvrdit, že je z poměrů překvapený…

Prý ředitelé nemají pravomoci a vy se bojíte výkonného výboru?

Pravomoci ředitelů oddělení jsou jasně dané. Každý je při svém nástupu zná a pokud nabídku přijme, pak s nimi souhlasí. Je přece logické, že ředitelé musejí mít šéfa a tím je podle stanov generální sekretář. Kdyby to tak nebylo, šlo by o anarchii! A výkonného výboru se nebojím, prostě se mu jen zpovídám, stejně jako se výkonný výbor zpovídá valné hromadě. Tak je to dáno ve stanovách. A je na výkonném výboru, aby během svého mandátu dělal strategická rozhodnutí, která pak sekretariát uvádí do praxe. Ale naopak, pokud má kdokoli z ředitelů konstruktivní návrh je na něm, aby ho předložil.

Jak je to vlastně s působením Petra Svěceného u národního týmu, prý mu nikdo nic oficiálně neřekl?

Petr Svěcený dal výpověď, podotýkám sám a nikdo na něj netlačil. Kdyby se k tomuto kroku neodhodlal, jeho práce pro svaz a reprezentaci by běžela jako dosud. Museli jsme tedy stav řešit. Představa, že by zůstal u národního týmu jako externí tiskový mluvčí je, jak asi každý uzná, nereálná. Reprezentace přece nemůže mít mluvčího, který stojí mimo fotbalový svaz.

Jak jste to tedy vyřešili?

Řešení se nabízelo – na obě funkce od 1. prosince nastoupil Jaroslav Kolář. Jednak zastával post zástupce ředitele oddělení PR a na řadě věcí se svým šéfem spolupracoval a navíc obě pozice v minulosti téměř šest let vykonával. O tom, že končí, byl Petr Svěcený samozřejmě informován. Ode mne, ale i od Davida Duška, šéfa STESU, se kterým měl uzavřenu smlouvu směrem k reprezentaci. Rád bych zdůraznil, že tato závažná rozhodnutí pochopitelně nedělají Řepka a Dušek o své vůli, ale vše mají projednané s předsedou svazu i s trenérem a manažerem reprezentace. Nicméně s Petrem Svěceným jsme se rozešli v dobrém. O tom svědčí třeba i fakt, že pro nás bude připravovat scénář k pořadu Fotbalista roku, který se uskuteční 7. února v Praze.

Blíží se konec roku. Jaký byl?

Rušný a náročný. Takový je fotbal. I když se nehraje, pořád je co dělat. Teď máme velmi dobrý pocit z právě skončeného zasedání Výkonného výboru UEFA a s napětím čekáme, jak dopadne volba pořadatele ME hráčů do 21 let pro rok 2013. Pokud bychom byli úspěšní, pak by nás čekalo dva a půl roku intenzivních příprav. V červnu bude valná hromada, která bude projednávat významnou změnu stanov. Doufejme, že se pak trochu změní i ona zmiňovaná byrokracie a věci se budou hýbat rychleji. 

Jaroslav Kolář, tiskový mluvčí ČMFS

Zrušit