Rubriky:

Fotbal

Kubíčka podržela Morava, stanovy se výrazně nezmění

3. února 2007 11:26 - PRAHA

V pražském Top hotelu v sobotu probíhá 11. valná hromada Českomoravského fotbalového svazu. Ta měla přinést částečnou změnu stanov, úpravy jsou ale jen minimální. Na zasedání je přítomen i olomoucký ředitel Jiří Kubíček, který je v disciplinárním trestu. Moravští delegáti hlasovali se o jeho odvolání, návrh ale neprošel. Odhlasováno bylo složení Odvolací a revizní komise.

Distancovaný místopředseda svazu Kubíček neměl mít na valnou hromadu přístup, ale po předběžném opatření soudu mu byl vstup jako delegovanému zástupci prvoligové Sigmy Olomouc umožněn. Zasahování státní moci do jednání fotbalových orgánů přitom striktně odmítá UEFA i FIFA.

Hosty zasedání byli člen výkonného výboru UEFA Joseph Mifsud z Malty a předseda ČSTV Vladimír Srb. Zástupce UEFA dostal od řídícího schůze a šéfa legislativní komise Jana Obsta slovo jako první. "Chtěl bych nejprve vyřídit srdečné pozdravy od nového předsedy UEFA pana Platiniho. Doufám, že vaše dnešní rozhodnutí přinesou další stabilitu pro český fotbal, stejně jako volba předsedy v roce 2005. Vím, že ve vaší asociaci jsou problémy, ale která z asociací je nemá?," uvedl na úvod zasedání Joseph Mifsud. Malťan byl přítomný i na valné hromadě, jež v roce 2005 zvolila předsedou ČMFS Pavla Mokrého.

Lněnička se dohadoval s Obstem

Dohadování propuklo vzápětí. Projednávány byly procedurální otázky zasedání a hlavní slovo měl známý kritik postupů svazu Ondřej Lněnička. Zástupce střížkovských Bohemians Praha se opřel do nejasností kolem jednacího řádu. "Jakékoliv rozhodnutí musí projít oběma komorami, jiná možnost podle stanov není," řekl a předložil delegátům vlastní verzi jednacího řádu.

Ani jeho varianta, ani původní od výkonného výboru svazu, nebyla schválena v obou komorách a schylovalo se k ukončení zasedání. Pak se ale situace uklidnila a pokračovalo se hlasováním o pozměňovacích návrzích.

Na valné hromadě byl přítomen i kouč reprezentace Karel Brückner, po hodinovém dohadování radši zamířil na druhý poločas přípravného utkání Sparty s Žilinou. Trenér národního celku se po skončení zápasu na zasedání opět vrátil. Jednací řád byl po téměř devadesáti minutách schválen a zasedání pokračovalo.

Ředitel Brna Karel Jarůšek další jednání odstartoval návrhem na odvolání Jiřího Kubíčka z funkce místopředsedy svazu za Moravu a volbu nového zástupce. "Čechy mají svého předsedu, Morava by měla mít také," uvedl Jarůšek. Přesně ve 12:12 se poprvé dostal ke slovu Kubíček, který si postěžoval na omezování své činnosti. Návrh na zařazení jeho odvolání do programu byl pak hlasováním schválen.

Morava protestovala

I po přestávce pokračovaly dohady. Moravská komora prostřednictvím Jaroslava Němečka zpochybnila zařazení hlasování o odvolání Jiřího Kubíčka z funkce místopředsedy svazu. Předsedající námitku zamítl s odvoláním na stanovy.

Kubíček se vzápětí přihlásil o slovo a seznámil delegáty s okolnostmi svého případu. "Chci poukázat na to, jak absurdní trest byl vynesen pro člena výkonného výboru. Údajně jsem poškodil jméno svazu jako celku, ale bezproblémově můžu funkci vykonat v klubu. Moje potrestání bylo veřejně lživě prezentováno. Podle zákona jsem se obrátil na soud, který konstatoval: Žalobce není členem žalovaného. Proto se nemůžu jít hájit k soudu podle zákona, což potvrdil i soud druhé instance," uvedl Kubíček. "Když vše dovedeme ad absurdum, může disciplinární komise odvolat předsedu svazu za cokoliv," dodal olomoucký ředitel.

Kubíček odvolán nebyl

Vzrušená debata o situaci ohledně odvolání Jiřího Kubíčka pokračovala dál. Delegáti si pak schválili pozměňovací návrh, který umožnil veřejné hlasování o odvolání. V tom se pro odvolání vyjádřilo 30 delegátů, proti bylo 41 a tři se zdrželi.

Jiří Kubíček tak zůstal místopředsedou fotbalového svazu. "Satisfakci necítím, ale jisté dílčí vítězství to je. Byl jsem připraven, že si vezmu týden dovolené na odpočinek. A pak bych odešel třeba na dva roky do ústraní. Nebo do dalších voleb," řekl Kubíček novinářům během přestávky.

Pět hodin po oficiálním zahájení se na program zasedání dostal první bod původního programu - zpráva předsedy ČMFS Pavla Mokrého o stavu rozvoje fotbalu a činnosti výkonného výboru od poslední valné hromady. "Před patnácti měsíci jsem řekl, že bych chtěl být předsedou, který bude spojovat a ne rozdělovat. Je pro mě tedy obrovským zklamáním, že k uklidnění atmosféry nedošlo," uvedl Mokrý. Ten ve svém projevu mimo jiné pochválil práci komise rozhodčích vedené Luďkem Macelou a připomněl i situaci ohledně šéfa příbramského fotbalu Jaroslava Starky.

Zásadní změny byly odloženy na další zasedání

Spád nabralo jednání po přestávce, kdy s urychlujícím návrhem přišel předsedající Jan Obst. "Navrhuji projednat jen změny, které vyžaduje legislativa nebo pokyny UEFA a FIFA, a ostatní vynechat." Vybrané body následně delegáti odhlasovali, ostatní změny musejí počkat na další zasedání. V kuloárech se totiž obě "opoziční" strany domluvily na kompromisu, ani jedna z navrhovaných variant němela šanci na prosazení.

Nyní se bude hlasovat o složení Odvolací a revizní komise. Ta by pak měla přezkoumat rozhodnutí Disciplinární komise ohledně trestu pro Jiřího Kubíčka. "Byl bych pro zrušení rozhodnutí disciplinární komise o potrestání pana Kubíčka, jakož i rozhodnutí odvolací komise. Chtěl bych odstranit tento absurdní stav, který nikomu nepřispívá a může nás poškodit všechny," řekl člen arbitrážní komise Petr Konečný.

Delegáti přítomní a nepřítomní

Funkční období stávající Arbitrážní komise bylo prodlouženo do následující valné hromady. Nyní se hlasuje o novém složení Odvolací a revizní komise. I nad jejími výsledky se delegáti dohadují. Nemohou se shodnout na počtu přítomných delegátů. Na tuto definici nyní čekají někteří uchazeči o funkci v ORK. Nadpoloviční počet hlasů přítomných delegátů získali v prvním kole Jindřich Urbánek za Čechy a Jiří Ficner za Moravu. Ve druhém kole byl za Moravu zvolen Radek Dvořák, za Čechy Ondřej Lněnička a Ladislav Novotný. Z trojice kandidujících členů původní komise tak nebyl zvolen ani jeden.

Unavení delegáti vzápětí rychle schválili i zásady rozdělení společných prostředků ČMFS. Návrhová komise na závěr předložila závěrečné usnesení 11. valné hromady ČMFS, do kterého nebylo zahrnut pozměňovací návrh, kterým by valná hromada uložila Odvolací a revizní komisi přezkoumat případ Jiřího Kubíčka. Stejně tak neprošlo zřízení třetí komory, naopak delegáti odhlasovali pozměňovací návrh, který ukládá výkonnému výboru do 30. 6. 2007 doložit hnutí financování svazu a dceřinné společnosti STES za rok 2006.

fly, Sport.cz

Zrušit


Časová osa: Fotbal

Filtr článků - Fotbal


Výsledkový mix: