Rubriky:

1. liga

Stávka? Podle sudích jen jedna z variant

11. srpna 2004 10:38 - PRAHA

Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) se důrazně ohradila proti tvrzení některých médií, že připravuje na víkend stávku fotbalových rozhodčích. Stávka byla jen jedním z diskutovaných témat v interní e-mailové zprávě, kterou rozeslal k vyjádření jejím členům úřadující předseda UČFR Miroslav Tulinger.

 

internet

"Unie žádnou stávku nechystá," prohlásil v oficiálním prohlášení UČFR Tulinger, který zastupuje zakladatele unie Evžena Amlera. Ten se po obvinění z korupce zatím stáhl ze scény.

"To však neznamená, že interně nemůže jako profesní sdružení diskutovat o různých možnostech ochrany svých členů. Bez ohledu na soukromý charakter korespondence však došlo k jejímu zneužití a na světě se objevila bublina, která stejně rychle splaskne. Přetrvá jen pachuť z nepovoleného zveřejňování soukromé elektronické korespondence. Od rozhodčích očekávají všichni bezchybné a navýsost morální jednání, ale co média?," píše dále rozhořčený Tulinger.

Podle Tulingera byla reakce členů unie ve věci možného neřízení utkání profesionálních soutěží negativní. Většina se postavila za další jednání, nikoliv za krajní řešení, které bylo součástí interní diskuse. Unie bude pokračovat v jednání v rámci tohoto mandátu.

Při stávce by sudím hrozil roční distanc

Pokud by sudí ke stávce nakonec přikročili, mohli by se dočkat disciplinárního potrestání. Hrozil by jim až jednoletý zákaz výkonu činnosti. Sport.cz se na to zeptal šéfa disciplinární komise Alexandera Károlyiho.

"O disciplinárních důsledcích je nutné hovořit, až když jsou vyčerpány všechny komunikační možnosti. Pokud by ale k této politováníhodné situaci došlo, disciplinární řád umožňuje potrestat rozhodčí zákazem výkonu funkce rozhodčího na 1 až 12 měsíců nepodmíněně," řekl Károlyi.

Zároveň odmítl řešení situace podobným způsobem. "Pokud budu vycházet z faktu, že rozhodčí skutečně přemýšlejí o stávce, považuji podobné úvahy za neopodstatněné, které nemůžou v žádném případě objektivně vyřešit problémy, do kterých se rozhodčí dostali vlastním přičiněním," vzkázal předseda disciplinárky.

Z e-mailu členům UČFR
...V souvislosti s posledním vývojem tzv. "korupční aféry" a s ohledem na avizovaná další obvinění navrhujeme jako UČFR provést následující kroky:
1. mediálně vyjádřit nesouhlasné stanovisko s nekorektním postupem policie a státního zastupitelství, neboť ne ve všech případech, ve kterých byli rozhodčí obviněni lze hodnotit jejich jednání jako závadné. Např. i v případech, kdy zcela zřejmě diskusi o možném ovlivnění utkání odmítli, jsou osočování a mediálně zostouzeni za údajně dokonaný čin. Tedy vyjádřit zásadní nesouhlas se způsobem prošetřování uvedené kauzy a její tendenční medializací.
2. vyhlásit na příští kolo profesionálních soutěží stávku, tj. neřídit utkání těchto soutěží.
3. vést jednání s ČMFS k urychlenému řešení problému s cílem, aby:
- ČMFS vystoupil na obranu rozhodčích jako celku, jako jedné ze svých složek;
- disciplinární řízení s obviněnými bylo vedeno korektně, bez emocí a bez hledání viníka za každou cenu, pod tlakem médií;
- rozhodčí, kteří nebyli DK potrestáni, příp. ORK vyhověla jejich odvolání, byli začleněni znovu do nominačních listin, a bylo na ně pohlíženo jakoby se neprovinili. DK, příp. ORK, svým rozhodnutím přeci jejich nevinu potvrdila.
4. vést jednání s ČMFS s cílem analyzovat situaci a přijmout adekvátní opatření k podpoře rozhodcovského stavu ve fotbale, a to nejen v profesionálních soutěžích, ale napříč jednotlivými složkami...

ČTK, Sport.cz

Zrušit


Podsekce:

       
  • Souhrn
  • Výsledky
  • Kalendář
  • Tabulky

Načítám data
Vyčkejte prosím, načítám data..